NEWS-0.44.1 1.89 KB
Newer Older
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

            Nyheter i lyskom.el 0.44.1
            ==========================

Version 0.44.1 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.

    <URL:ftnp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>

Filen heter lyskom-0.44.1.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.44.1.

David Byers's avatar
David Byers committed
12
13
14
Denna release rättar några smärre buggar som folk har retat sig mycket på.
Förhoppningvis hittas inga fler allvarliga fel, för ingen har tid att
hacka på elispklienten på ett tag...
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


* Fitjurs och förbättringar

** Hanteringen av ftp-URLer via dired klarar URLer med typecode-
  information. Hantering av telnet-URLer klarar URLer helt enligt
  standard, men struntar glatt i information om användarnamn och
  lösenord.


* Bugfixar

** Completion fungerar bättre. Om man har matat in ett exakt namn och
  trycker TAB två gånger så listar klienten alla alternativ, precis
  som man vill att den skall göre.

** När man skickar personliga meddelanden och anger en person som inte
  är inloggad så får man "No Match", inte ett allmänt meddelande. Se
  även variabeln kom-permissive-completion om du hellre vill få ett
  felmeddelande om att personen inte är inloggad.


* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))

** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
  och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
  bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer 
  antagligen att fixas till viss del (så man får läsa rätt antal
  texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
  andra ord.

** Elispklienten fungerar inte under XEmacs eller Emacs 18. Frivilliga
  att anpassa klienten får gärna anmäla sitt intresse till
  davidk@lysator.liu.se eller byers@lysator.liu.se eller skicka brev
  till Elispklientutvecklarnas interna möte i LysKOM på
  kom.lysator.liu.se