NEWS-0.44 2.83 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
            Nyheter i lyskom.el 0.44
David Byers's avatar
David Byers committed
3
4
            ========================

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
5
Version 0.44 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8

    <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
9
10
Filen heter lyskom-0.44.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.44.
David Byers's avatar
David Byers committed
11
12
13
14
15
16
17

Det viktiga med denna release är att klienten återigen går att köra
under GNU Emacs 19.28.


* Fitjurs och förbättringar

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
18
19
20
21
** Man kan ge ett numerisk prefix till lyskom. Detta värde används som
  läsnivå när man har loggat in. Om man t.ex. trycker "C-u 20 M-x
  lyskom" så kommer man inte att se möten med prioritet lägre än 20.

David Byers's avatar
David Byers committed
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
** Man kan använda update-file-autoloads på lyskom.el. Tror jag.

** När klienten frågar efter namn kan man alltid ange sessionsnummer
  genom att skriva "s <nuffra>". Klienten tar det som att man anger
  namnet på den person som för tillfället är inloggad i sessionen.

** Flaggan kom-permissive-completion finns efter personlig begäran.
  Genom att sätta den så begränsar inte elispklienten personnamn man
  matar in till de som är inloggade när den läser sessionsnummer
  eller namn för till exempel personliga meddelanden eller liknande. 

** Klienten scrollar bufferten till mottagarlistan när den frågar om
  alla mottagare är relevanta.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
36
37
** Långsamma kommandon fungerar nu även i den engelska versionen.

David Byers's avatar
David Byers committed
38
39
40
41
** Hooken lyskom-view-text-hook anropas innan en text visas. Vid
  anropet är variabeln text bundet till den text-mass som motsvarar
  inlägget och text-stat är bundet till inläggets text-stat. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
42
43
44
** Textnumret för texter som inte gick att läsa skrivs ut. Detta gör
  det t.ex. lättare att avmarkera dem.

David Byers's avatar
David Byers committed
45
46
47

* Bugfixar

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
48
49
** Man kan nu gömma bufferten när man väntar på en fördröjd utskrift.

David Byers's avatar
David Byers committed
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
** Elispklienten går att köra och kompilera under Emacs 19.28 och
  kanske vissa tidigare versioner.

** Tab-completion av vissa namn fungerade mycket dåligt. Det har
  blivit bättre nu.

** Det går att göra kommentarer till flera texter samtidigt igen.

** Återse alla av en viss person fungerar bättre.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
60
** Det borde gå att ha LysKOM-bufferten skrivskyddad igen.
David Byers's avatar
David Byers committed
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78


* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))

** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
  och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
  bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer 
  antagligen att fixas till viss del (så man får läsa rätt antal
  texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
  andra ord.

** Elispklienten fungerar inte under XEmacs eller Emacs 18. Frivilliga
  att anpassa klienten får gärna anmäla sitt intresse till
  davidk@lysator.liu.se eller byers@lysator.liu.se eller skicka brev
  till Elispklientutvecklarnas interna möte i LysKOM på
  kom.lysator.liu.se

** Se även förra utgåvan av denna fil.