NEWS-0.46 5.84 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

		    Nyheter i lyskom.el 0.46
		    ========================

Version 0.46 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.

    <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>

Filen heter lyskom-0.46.tar.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.46 samt under namnet NEWS-0.46 i
tar-arkivet.

                David Byers  <byers@lysator.liu.se>
                David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>


* Försämringar

** En hel del bakåtkompatibilitet är borta. Det går antagligen inte
  att köra Elispklienten mot lyskomd 1.7.0 eller äldre.


* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar

** Stöd för tilläggsinformation på inlägg och möten. Se nedan.

** Lista markeringar ger en lista av alla markerade inlägg.
  Ett numeriskt prefixargument väljer vilken markeringstyp man vill
  lista. 

** Om man skickar brev till ett möte man är medlem i så läggs man inte
  längre till som mottagare.

** Man kan ge prefixargument när man skriver inlägg. C-u i gör att
  elispklienten frågar efter mottagare. Kommandot skiljer sig från
  att skicka brev genom att avsändaren inte läggs till som mottagare.
  Man kan ge numeriskt prefix också. Då blir mottagaren för brevet
  mötet med det nummer man angav, vare sig mötet finns eller inte och
  helt oavsett om man kan skriva inlägg i mötet eller inte.

** Om man försöker radera ett inlägg som är markerat av någon så
  gnäller elispklienten lite, och begär att man bekräftar det.

** Om man raderar ett inlägg som man själv har markerat så avmarkeras
  det samtidigt.

** Elispklienten frågar om man vill lägga till en kommenterad
  författare som mottagare enbart om man har rätt att skicka brev
  till den mottagaren.

** Frågan om alla mottagare till ett inlägg är relevanta ställs enbart
  om det finns mer än en fullvärdig mottagare. Extrakopiemottagare
  och för kännedom räknas inte.

** Man kan markera med markering 0 nu.

57
58
59
** Nytt kommando: Vilka (är inloggade) i möte (bundet till lv)
  Som vilka, men visar endast medlemmar i ett visst möte.

60
61
** Nytt kommando: Ändra parentes. 

62
63
64
** Man kan citatmarkera text vid editering av ett inlägg med
  comment-region.

65
66
67
** Man kan simulera högerknapptryckning med + för att kunna använda
  menyer med tangentbordet.

68
69
70
** Med lyskomd 2.0 så är klienten bättre på att hålla sin cache
  uppdaterad.

71
72
73
74
75
76
77
** Långa inlägg kan kortas av när man återser dem. Se inställningarna
  för "Korta av långa inlägg".

** Vilkalistorna kan även visa när en session kopplades upp, och hur
  länge den har varit inaktiv. Se inställningen "Visa när personer
  loggade in och när de var aktiva".

David Byers's avatar
David Byers committed
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

* Tilläggsinformation

I den senaste versionen av LysKOM-protokollet finns det möjlighet att
knyta godtycklig information till inlägg och till möten. Den största
ändringen i elispklienten från version 0.45.1 är möjligheten att
utnyttja detta. Det har tillkommit ett antal nya kommandon för detta i
LysKOM-bufferten och i inläggsbufferten.

** Tilläggsinformation i LysKOM-bufferten

*** Sätt personlig etikett sätter en personlig etikett på ett möte, en
  person eller ett inlägg. Denna etikett visas oftast istället för
  person- eller mötesnamnet eller inläggets ärenderad.

*** Efter tilläggsinformation visas en liten knapp "[*]". Om man
  klickar på den så visas full information om tillägget.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
96
*** Om man håller nere högerknappen över en sådan knapp så går det även
David Byers's avatar
David Byers committed
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
  att radera tillägget.

*** Om ett inlägg är märkt med typinformation så används den
  informationen för att formattera inlägget. 

*** Om författaren till ett inlägg har begärt att ingen skall
  kommentera inlägget så ber elispklienten om bekräftelse innan man
  kommenterar.

*** Om författaren till ett inlägg har begärt personliga svar och man
  försöker kommentera inlägget så frågar klienten om man vill skriva
  personligt svar istället.

*** Om författaren till ett inlägg har begärt att alla som läser det
  skall bekräfta läsning så frågar elispklienten om man vill
  bekräfta varje gång inlägget visas (tills man har bekräftat det
  förstås.)


** Tilläggsinformation i inläggsbufferten

*** Det går att skapa korsreferenser till andra inlägg eller möten
  genom att trycka på C-c C-a C-x. Korsreferenser är bra när man
  vill hänvisa till ett annat inlägg eller till ett möte. De visas
  samlat, och eftersom klienterna vet vad de är så kan de lätt visa
  det som hänvisas till.

*** Genom att trycka på C-c C-x C-b så kan man begära att alla som
  läser inlägget bekräftar detta. Elispklienten frågar om man vill
  bekräfta läsning när ett sådant inlägg visas.

*** Om man inte vill att andra skall kommentera ens inlägg så kan man
  trycka på C-c C-x C-n för att begära detta. Detta är rådgivande,
  inte tvingande. Det går fortfarande att kommentera inlägget. I
  elispklienten måste man bekräfta att man vill kommentera ett
  inlägg med denna markering.

*** Om man enbart vill ha personliga svar till ett inlägg så kan man
  begära detta genom att trycka på C-c C-x C-p. Det går fortfarande
  att skriva vanliga kommentarer, men klienter som känner till den
  här markeringen bör göra det lite svårare.

*** Genom att manipulera menyn som visas när man håller ned höger
  musknapp ovanför den lilla haken i vänstermarginalen framför
  tilläggsinformationen så kan man växla vissa parametrar. Hemlig
  innebär att tillägget inte visas för någon annan, anonym att vem
  som lade till tillägget inte visas för någon annan (informationen
  lagras dock i servern) och ärvd innebär att tillägget kopieras
  till kommentarer som skrivs till inlägget.

  Notera att servern helt godtyckligt kan ta bort eller lägga till
  flaggor, utan någon som helst varning.


Bugfixar

** Om man inte har w3 installerat så försöker klienten inte längre
  anropa w3 för att formattera HTML.

** Vi använder lite färre gamla anrop som vi inte borde använda.