ChangeLog 19.3 KB
Newer Older
1
2
1999-06-11 David Byers <davby@ida.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
3
4
5
6
7
	* edit-text.el (lyskom-edit-insert-miscs): Fix parameter list for
	lyskom-aux-item-definition-call (edit-insert print).

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Fix wording in xref-type.

8
9
10
	* compatibility.el (kbd): Redefine kbd if it seems to be
	misbehaving.

David Byers's avatar
David Byers committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
1999-01-16 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Don't compare character to int. It's
	not kosher in MULE.

1999-01-11 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Fixed bug that
	prevented texts from being read automatically.

1999-01-10 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* services.el (initiate-query-read-texts): Parse membership
	position too.

	* parse.el (lyskom-parse-membership-and-position): New function.

	* review.el (lyskom-get-texts-by-generic): Ta inte med user-arean
	i resultatet.

	* command.el (lyskom-start-of-command): Don't rely on lyskom-proc
	being nil if a session is dead.

	* commands1.el (lyskom-quit): Stt inte lyskom-proc till nil. D
	fungerar inte lyskom-buffer-p. (Fast frgan r vad som gr snder
	istllet...)

	* parse.el (lyskom-parse-text-mapping): Ny funktion.
	(lyskom-parse-list): Ny funktion.
	(lyskom-parse-text-number-pair): Ny funktion.
	(lyskom-parse-sparse-map): Ny funktion.
	(lyskom-parse-text-mapping): Ny funktion.

	* services.el (initiate-get-session-info-ident): Ny funktion.
	(initiate-re-lookup-person): Ny funktion.
	(initiate-lookup-person): Ny funktion.
	(initiate-lookup-conf): Ny funktion.
	(initiate-set-info): Ny funktion.
	(initiate-local-to-global): Ny funktion.
	(initiate-map-created-texts): Ny funktion.

	* komtypes.el (session-info): Lade till flt frn who-info-ident

	* parse.el (lyskom-parse-who-info-ident-list): Lade till parsning
	av who-info-ident.
	(lyskom-parse-session-info-ident): Ny funktion.
	(lyskom-parse-session-info): Hantera nya flt i session-info.

	* services.el (initiate-who-is-on-ident): Ny funktion.

	* komtypes.el (who-info): Lade in flten frn who-info-ident.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-object): Add ability to format
	time.
	(lyskom-format-objects): Anvnd mapconcat istllet fr concat,
	apply och mapcar.
	(lyskom-format-object): Stoppa inte in space fre objektet.
	lyskom-format-objects tar hand om det.
	Bytte namn p lyskom-format-X till lyskom-prot-a-format-X fr att
	undvika namnkrockar i framtiden.
	(lyskom-prot-a-format-string): Allt i en format-sats.

	* services.el (initiate-get-last-text): New function.

1999-01-09 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* services.el (initiate-login): Swap initiate-login and
	initiate-login-new.
	(initiate-mark-text): Folded initiate-mark-text-old into
	initiate-mark-text.
	(initiate-unmark-text): Do (mark-text text-no 0) if call 73 is not 
	implemented.

1999-01-06 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* internal.el: Don't concat an integer.

1999-01-02 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* utilities.el: Stt lyskom-max-int efter lyskom-maxint har
	definierats.

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
1999-05-05 Per Cederqvist <ceder@signum.se>

	* commands1.el (kom-change-parenthesis): Nytt kommando.

	* vars.el.in (lyskom-commands): La till kom-change-parenthesis.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-message): La till
	new-paren och no-paren-in-name.
	(lyskom-command): La till kom-change-parenthesis.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Thu Feb 18 17:17:42 1999 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-9):
	(lyskom-insert-deferred-session-info-since): Vilkalistan kan visa
 	nr en session kopplade upp sig och hur lnge den har varit
 	inaktiv.
	
	* vars.el.in (kom-show-since-and-when):
	* english-strings.el:
	* swedish-strings.el:
	* option-edit.el: Konfigurera ovanstende beteende.

David Byers's avatar
David Byers committed
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
1999-01-09 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* commands2.el (kom-where-is): Nytt kommando.

1999-01-04 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-extract-text): Gr inte
	re-search-forward fr att hitta separatorn. Det r fel om man har
	regexp-magiska tecken i strngen.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
125
126
127
128
129
130
131
1999-01-01 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-skip-array): Glm inte att skippa det
	avslutande }-tecknet i arrayen.
	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Krascha inte om det finns
	mer n en del i user-arean frn en annan klient.

David Byers's avatar
David Byers committed
132
133
134
135
136
1998-12-14 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-beep): Hng inte om kom-audio-player
	pekar ut ett program som inte finns. 

137
138
139
140
141
Mon Sep 14 19:54:03 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prioritize.el (kom-prioritize): Gr
 	(lyskom-wait-for-membership).

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Mon Oct 12 19:45:52 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Stter flat-review till t
	om texten r en tersedd kommenter eller en markerad text.

	* commands1.el (lyskom-view-commented-text): Stter
	flat-review-argumentet till t.

	* vars.el.in (kom-truncate-threshold, kom-truncate-show-lines):
	Nya variabler.

	* option-edit.el: Konfigurera ovanstende variabler.
	
	* english-strings.el (lyskom-message): 
	 swedish-strings.el (lyskom-message): reformat-* ndrade.

	* lyskom-rest.el (lyskom-signal-reformatted-text): Bygger en lista
	av formatteringsmetoderna istllet fr att bara stta en symbol.

	* view-text.el (lyskom-format-text-footer): format-flags (och
	drmed lyskom-last-text-format-flags) r nu en lista av symboler i
	lyskom-messages, som formatteras till en parantes med komman
	emellan strngarna.
	
	(lyskom-view-text, lyskom-print-text): Nytt argument (flat-review)
	som r t nr man terser en kommentar eller en markerad text.
	Anvnds fr att trunkera inlgg om anvndaren s nskar.

David Byers's avatar
David Byers committed
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
1998-08-16 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* edit-text.el (kom-edit-send lyskom-edit-send
	lyskom-create-text-handler): Markera inte den nya texten som lst
	om man skickar in den anonymt.

1998-08-13 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* language.el (lyskom-tell-string): Flyttade hit frn lyskom-rest.el

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-prompt): Hantera %A och %a

	* vars.el.in: Ny variabel kom-anonymous-prompt-format,
	kom-anonymous-prompt-format-executing 

	* edit-text.el (kom-edit-send): Skicka kanske in texten 
	anonymt om lyskom-is-anonymous r satt

	* vars.el.in: Lade till lyskom-is-anonymous

	* cache.el (lyskom-tell-server): Testa lyskom-is-anonymous

	* swedish-strings.el (kom-tell-phrases): Lade till
	kom-tell-is-anonymous 

195
196
197
198
199
Thu Jul 30 18:36:10 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-keyboard-menu): Rensa echo-arean innan
	kommandot krs.
	
200
201
Thu Jul 23 15:03:10 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

202
203
204
	* commands1.el (lyskom-who-is-on-check-membership-9):
	(lyskom-who-is-on-check-membership-8): Anvnde fel datatyp.

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
	* lyskom-buttons.el (lyskom-keyboard-menu):
	(lyskom-button-menu):
	(kom-menu-button-press): Skrev kom-menu-button-press som
 	komplement till kom-button-press.

	* view-mode.el (lyskom-view-mode-map): Se ovan.

	* english-strings.el (lyskom-en-edit-mode-map): 
	(lyskom-en-mode-map): 
	(lyskom-en-prioritize-mode-map): Se ovan.

	* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map):
	(lyskom-sv-prioritize-mode-map): 
	(lyskom-sv-edit-mode-map): Se ovan.


221
222
223
224
225
Thu Jul 16 12:57:57 1998 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (kom-recover): Anropar clear-all-caches nr man
	anropar med prefixargument.

226
227
228
229
230
231
232
233
234
Wed Jul 8 13:12:48 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Den frgade inte om man ville fortstta med
	en gammal session om man frskte starta en ny mot samma server.

Fri Jul 3 13:52:46 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-mode): Stavfel i dokumentationen.

David Byers's avatar
David Byers committed
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
1998-06-14 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-expand-specials): Anvnd
	uconf-stat istf conf-stat.
	(lyskom-read-conf-no): Anvnd uconf-stat vid behov.
	(lyskom-read-uconf-stat): Ny funktion.
	(lyskom-read-conf-name): Anvnd uconf-stat vid behov.
	(lyskom-read-session-resolve-ambiguity): Anvnd uconf-stat.

	* cache.el (cache-get-uconf-stat): Bygg en uconf-stat bara om vi
	kr protokollversion 10.

	* commands1.el (kom-create-conf): Frga om man tillter hemliga
	medlemmar. 

	* commands2.el (kom-status-conf): Skriv ut om hemliga medlemmar
	och anonyma texter r tilltna.
	(kom-status-conf): Anvnd uconf-stat fr mtestypen. Annars blir
	det fel.
	(kom-change-conf-type): Frga om man tillter hemliga medlemmar.
	Anvnd genomgende uconf-stat.

	* macros.el (lyskom-traverse-break): Nytt makro.
	(lyskom-traverse): Definiera om med backquote och gr det mjligt
	att returnera ett resultat.

	* commands1.el (lyskom-who-is-on-check-membership-9): Anvnd
	member-list-funktioner istllet fr conf-no-list.
	(lyskom-who-is-on-check-membership-8): Dito.

	* komtypes.el (lyskom-member-list-find-member): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-status-conf): Byt member->conf-no till
	member->pers-no.

	* parse.el (lyskom-parse-conf-no-list): Ny funktion.

	* komtypes.el (lyskom-create-conf-no-list): Fixade buggen.

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
1998-06-10 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* utilities.el (lyskom-current-time): Ny funktion.
	
	* startup.el (lyskom): Anvnd den

1998-06-08 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* services.el (initiate-set-membership-type): Ny funktion. Whee!

	* parse.el: Lade till parsning av created-at i
	lyskom-parse-membership och lyskom-parse-member

	* komtypes.el: Lade till created-at i membership och member.

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
Tue Jun 2 11:49:27 1998 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* Lade in -*-coding: raw-text;-*- i alla filer.

	* lyskom-rest.el (silent-read): Tog bort sttning av
	enable-multibyte-characters.

	* buffers.el: Anvnd set-buffer-multibyte.

	* defvar.el (kom-dont-read-saved-variables): Tog bort defvar av
	enable-multibyte-characters 

	* defvar.el (lyskom-setup-minibuffer-variables): Anvnd
	set-buffer-multibyte.

	* compatibility.el (set-buffer-multibyte): Ny
	kompatibilitetsdefinition. 

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-message): ndrade 
	p strngen old-passwd.

Mon Jun 1 13:34:31 1998 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-buffer-p fr att testa om man 
	skall frga om bufferten skall teranvndas. Det gr att man
	enbart fr frgan om bufferten finns och det finns en levande
	uppkoppling i den.

	* startup.el (lyskom): Skicka t i may-be-dead till lyskom-buffer-p 
	s att en stngd lyskom-buffert teranvnds korrekt.
	
	* commands2.el (lyskom-buffer-p): Lade till optional argument
	may-be-dead.

Wed May 27 16:30:47 1998 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string): Lade till nreverse
	igen.
	* vars.el.in (lyskom-ok-to-send-new-calls): Lade till
	lyskom-ok-to-send-new-calls
	* services.el (blocking-return): Tog bort
 	lyskom-ok-to-send-new-calls.
	* vars.el.in (kom-mail-address): user-full-name r en funktion,
	inte en variabel.

334
335
336
337
338
Wed May 6 17:45:57 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el, english-strings.el, commands1.el:
	Nytt kommando: Vilka r inloggade i mte.

339
340
341
342
Thu Mar 12 19:51:06 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se>

	* menus.el (lyskom-do-popup-menu): Tog bort ett extra nreverse.

343
344
345
346
347
Mon Feb 23 22:41:38 1998 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Det stod fel i kom-mark-face i
	ett par scheman.

348
349
350
Sun Feb 22 11:37:57 1998 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Stt lyskom-server-port.
351
352
	
Wed Feb 18 18:51:28 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
353

354
355
356
357
	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Stter comment-start och
	comment-end s man kan anvnda comment-region fr att citatmarkera
	text.
	
David Byers's avatar
David Byers committed
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
1998-01-31 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Testa att bde namn och portnummer stmmer
	verens nr man testar om det redan finns en session.

	* vars.el.in (lyskom-server-port): Ny variabel.

1998-01-14 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-fill-region): Fixade en
 	omformatteringsbug.
	(kom-next-command): Std markering av scrollrader snt i XEmacs
	ocks. 

372
373
374
375
376
Tue Jan 6 06:12:39 1998 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* services.el (lyskom-wait-queue): Hr skulle man visst ocks
 	terstlla lyskom-ok-to-send-new-calls.

377
378
Sun Jan 4 01:42:08 1998 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

379
380
381
	* parse.el (lyskom-expect-char): Anvnd char-to-string.
	(lyskom-parse-misc-info-list): Dito.
	
382
383
384
385
386
387
	* services.el (lyskom-blocking-do-multiple): Anvnd
	lyskom-ok-to-send-new-calls hr ocks.

	* startup.el (kom-start-anew): Stt aldrig lyskom-pers-no till
	nil. Stt lyskom-inhibit-prefetch till t tillflligt.

388
389
390
391
392
393
	* services.el (lyskom-ok-to-send-new-calls): Ny variabel
	(blocking-return,blocking-do): Stt den.

	* internal.el (lyskom-check-output-queues): Kolla
	lyskom-ok-to-send-new-calls.

394
395
396
397
398
399
	* utilities.el (lyskom-next-apo-timeout): Gjorde om till en defun.
	(lyskom-reset-apo-timeout): Dito.
	(lyskom-accept-process-output): Dito.

	* lyskom-rest.el (options): Satte prioriteten fr options till 9.

400
401
402
403
404
Sat Jan 3 22:25:51 1998 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* internal.el (lyskom-halt,lyskom-resume): Anvnd assq istllet
 	fr assoc.

David Byers's avatar
David Byers committed
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Sun Dec 28 15:15:19 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* option-edit.el (lyskom-customize-apply): Fixa
	kom-dont-read-saved-variables. 
	(lyskom-create-widget): Skapa widget som man kan vlja om
	variabeln skall sparas i servern eller inte.

	* vars.el.in (kom-url-viewer-preferences): Spara i servern.
	(kom-mosaic-command): Dito.
	(kom-audio-player): Dito.
	(kom-netscape-command): Dito.
	
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
Thu Dec 25 10:39:23 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-open-email): Anvnd
	compose-mail om den finns.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-custom-strings):
 	Lade till strngar fr kom-personal-messages-in-window.

	* option-edit.el (lyskom-customize-buffer-format): Lade till
	kom-personal-messages-in-window. 
	(lyskom-custom-variables): Dito.

	* async.el (lyskom-handle-as-personal-message): Om vi skapar
	bufferten fr personliga meddelanden, gr den till en
	LysKOM-buffert och stt den i lyskom-view-mode.

	* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Uppdaterad regexp fr
	info-referenser frn teddy.
	(kom-personal-messages-in-window): Ny variabel.

	* startup.el (lyskom): Anvnd Tomas Abrahamssons proxy-kod.
	(lyskom-www-proxy-connect-filter): Ny funktion.

	* commands1.el (lyskom-nameday): Fixa s dagar utan namnsdagar
	fungerar bra ocks.

Tue Dec 16 15:20:49 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* startup.el (kom-start-anew): Flytta lyskom-refetch till efter
	bda blocking-do.

448
449
450
451
452
453
454
455
456
Thu Dec 4 14:57:34 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* async.el (lyskom-show-logged-out-person): Skriv ut server-alias
	nr ngon loggar ut.
	(lyskom-show-logged-in-person): Dito fr inloggning.

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Fixade has-entered och
	vnner s man kan skriva ut server-alias.

457
458
459
460
461
462
463
Sun Nov 30 12:20:49 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* completing-read.el (lyskom-complete-string-advance): Fixade
	buggen.

	* commands1.el (kom-write-text): Anvnd consp, inte listp.

David Byers's avatar
David Byers committed
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
Fri Nov 28 15:47:23 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* commands2.el (lyskom-print-mark-summary-line): Ny funktion.
	(kom-list-marks): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-num-range): Klara av att returnera
	nil om man vill. Lade till argumentet HISTORY.
	(lyskom-read-number): Dito.

	* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till who-send-text-to.

	* commands1.el (kom-send-letter): Lgg inte till avsndaren som
	mottagare till brev som skickas till ett mte avsndaren r medlem
	i.
	(kom-write-text): C-u i gr att vi frgar efter mottagare. Ett
	numeriskt prefix vljer den avsndaren som mottagare. 

	* utilities.el (lyskom-default-collate-table): Definiera space och
	tab som samma tecken fr att undvika olndiga loopar.

	* completing-read.el
	(lyskom-complete-string-advance-to-end-of-word): Hantera space
	lite bttre.
	(lyskom-complete-string-skip-whitespace): Dito.
	(lyskom-complete-string-advance): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): Loopa s lnge
	lyskom lyskom-membership-is-read r en siffra. Den kan vara t och
	almost ocks, vilket orsakar problem med formatteringen.

	* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-message): Lade
 	till language-set-to
	(kom-tell-phrases): Anvnd inte bakslaskade ttabitarstecken.

	* startup.el (kom-start-anew): Flyttade visningen av motd och
	klagoml om presentation till efter man har lst in options.
	Flyttade val av sprk till innan man visar motd.

	* vars.el.in (kom-tell-phrases): defvarade kom-tell-phrases igen.

	* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-insert-entry): Gr
	lyskom-j-or-n-p quittable.
	(lyskom-filter-edit-quit): Dito.
	(lyskom-filter-edit-save): Dito.
	(lyskom-filter-edit-revert): Dito.

Mon Nov 24 15:55:16 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* commands1.el (kom-delete-text): Avmarkera inlgg som man raderar
	om de r markerade.

	* option-edit.el (lyskom-custom-variables): kom-default-mark kan
	nu vara 0 till 255.

	* commands1.el (lyskom-review-marked-texts): Anvnd inte 0 som
	markering fr att terse alla markerade. Anvnd nil.
	(kom-review-all-marked-texts): Anpassa drefter.
	(kom-review-marked-texts): Dito.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-mark-text): Anvnd nya
	lyskom-mark-text. 
	(lyskom-button-unmark-text): Anvnd nya lyskom-unmark-text.

	* commands1.el (lyskom-unmark-text): Ny funktion.
	(lyskom-mark-text): Anvnd nya initiate-mark-text. Hantera inte
	avmarkering. 
	(kom-mark-text): Anvnd nya lyskom-mark-text.
	(kom-unmark-text): Anvnd nya lyskom-unmark-text.

	* services.el (initiate-unmark-text): Ny funktion.
	(initiate-mark-text-old): Bytte namn frn initiate-mark-text.
	(initiate-mark-text): Ny funktion.

    * swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till strngar fr att
	frga om bekrftelse av radering.
	
	* commands1.el (kom-delete-text): Frga om man vill radera
	markerade inlgg.
	
	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frga inte om
	flera mottagare om det bara finns en riktigt mottagare.
	Extrakopiemottagare rknas inte.

547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Fri Nov 14 09:35:02 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med
	lyskom-last-viewed om den inte r i brjan av fnstret.

	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face. 
	(lyskom-faces): Dito.

Thu Nov 13 09:37:24 1997 David Byers <dbyers@atp>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
	fr skriva innan klienten frgar om man vill lgga till
	kommenterad frfattare som mottagare.

David Byers's avatar
David Byers committed
561
562
Wed Nov 12 09:03:26 1997 David Byers <dbyers@atp>

David Byers's avatar
David Byers committed
563
564
	* review.el (lyskom-get-texts-to): Fixade skrivfel. 

David Byers's avatar
David Byers committed
565
566
567
568
569
570
571
	* distribution-README: Beskriv kompilering frn enstaka fil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-insert): Klara av att en
	speciel-insert-funktion signalerar ett fel.
	(lyskom-format-html): Frsk inte formattera som HTML om inte w3
	finns. 

572
573
574
575
576
577
Wed Nov 12 10:29:21 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Nr man la till det
	kommenterade inlggets frfattare som mottagare byggde den
	misc-listan fel.

578
579
580
581
582
583
Mon Oct 27 11:09:35 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>

	* flags.el (kom-edit-options-send): Fixade parentesfel.
	
	* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade felskrivning.

David Byers's avatar
David Byers committed
584
585
586
587
588
589
Thu Oct 23 14:23:34 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>

	* messages.el (lyskom-info-request-handler): Gjorde s att
 	elispklienten reagerar p INFO igen. ^N och ^O verkade ha
 	frsvunnit av ngon anledning.

590
591
592
593
594
595
596
597
Sun Oct 12 00:39:47 1997 David Byers <davby@litefix.ida.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-text): Hantera
 	lyskom-last-text-format-flags som strng.
	(lyskom-deferred-insert-footer): Dito.

	* parse.el (lyskom-skip-one-token): Skip arrays correctly, please.

598
599
600
601
602
603
604
Local Variables:
outline-regexp:"M\\|T\\|W\\|F\\|S\\|\t\\\*"
End: