distribuera 1.87 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#!/bin/sh

# Distributionsskript.
# KISS - Keep it simple stupid.

# Nej, detta {r inte en mailinglista
# Nej, detta {r inte en mailinglista
# Nej, detta {r inte en mailinglista

# Extract version once and for all
( cd ../src ; make vars.el )
version=`grep "lyskom-clientversion " ../src/vars.el | \
	sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion[^"]*"\([^"]*\)".*$/\1/p'`

# Per Cederqvist <d88perce@und.ida.liu.se>
# Message-Id: <199308312037.WAA05810@astrid.lysator.liu.se>
#
# Jag vill ha en uuenodead fil, som packar upp sig i
# 
# 	pub/lyskom.elc
# 
# med mode 644. Default-server ska vara satt till n}got l{mpligt (jag
# har gl|mt vad bryggan heter!!!)
# 
# 				/ceder

echo Skickar brev till ceder.
( cd ../src ; make lyskom.elc )
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
29
30
31
32
33
gawk '{ sub("\"kom.lysator.liu.se\"", "\"diag22.ida.liu.se\""); 
	print;
      }' < ../src/lyskom.elc |
gzip |
uuencode pub/lyskom.elc.gz | 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
	Mail -s "lyskom.elc version $version" d88perce@und.ida.liu.se


# Klaus Zeuge <sojge@Minsk.DoCS.UU.SE>
# Message-Id: <9308312234.AA17309@Minsk.DoCS.UU.SE>
#
# Jag vill ha ett kort meddelande om att klienten lyskom.el finns att
# h{mta. Jag vill inte ha sj{lva klientkoden skickad till mig.

echo Skicka mail till sojge
Mail -s "Ny version av LysKOM elisp-klient version $version ute nu" sojge@minsk.docs.uu.se <<EOLETTER
Hej sojge!

Nu finns det en ny version av elisp-klienten att h{mta fr}n
ftp.lysator.liu.se.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
50
Klienten har versionsnummer $version.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

H}ll till godo.
EOLETTER

# Luddioterna

echo Skickar brev till luddioterna
Mail -s "Ny version $version av elisp-klienten sl{ppt" luddkom@mother.ludd.luth.se <<EOLETTER
Hej alla Luddisar!

Nu finns det en ny version av LysKOM elisp-klienten att h{mta fr}n
ftp.lysator.liu.se och det {r version $version.
EOLETTER


# Lokalt

echo Skickar brev till lyskom-gruppen p} lysator
Mail -s "LysKOM elisp-klienten version $version sl{ppt" lyskom@lysator.liu.se <<EOLETTER
Vars}goda!
EOLETTER