release 4.37 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
#!/bin/sh

ask ()
{
  if [ "$2" = "yes" -o "$2" = "ja" ] ; then
    yes="X"
    no=""
  else
    yes=""
    no="X"
  fi
  
  ask1=""
  while [ ! "$ask1" ] ; do
    echo $1 "(y/n)? [$2] \c"
    read ans
    case "$ans" in
      [yYjJ]*) yes="X"; no=""; ask1="X" ;;
      [nN]*)  yes=""; no="X"; ask1="X" ;;
      "")   ask1="X";;
      *)    echo "Please enter yes, no or return" ;;
    esac
  done
}

askedit ()
{
  ask "Vill du editera $1" ja
  if [ "$yes" ] ; then
    emacs -nw -q $1
  fi
}


echo "Versionsnummer: \c"
read version
echo "Frbereder release av elispklient version $version"

q1=""
while [ ! "$q1" ] ; do
  ask "r doc/NEWS-$version uppdaterad" nej
  if [ "$no" ] ; then
    askedit doc/NEWS-$version
  else
    q1="X"
  fi
done


q2=""
while [ ! "$q2" ] ; do
  v1=`grep "^CLIENTVERSION" doc/Makefile | \
       sed "s/.*CLIENTVERSION.*=[ \t]*\(.*\)$/\1/"`
  if [ "$v1" = "$version" ] ; then
    echo "Versionsnummer i doc/Makefile r OK ($v1)."
    q2="X"
  else
    echo "Versionsnumret i doc/Makefile r $v1 (borde vara $version)"
    askedit doc/Makefile
  fi
done

q2=""
while [ ! "$q2" ] ; do
  v2=`grep "^CLIENTVERSION" src/Makefile | \
       sed "s/.*CLIENTVERSION.*=[ \t]*\(.*\)$/\1/"`
  if [ "$v2" = "$version" ] ; then
    echo "Versionsnummer i src/Makefile r OK ($v2)."
    q2="X"
  else
    echo "Versionsnumret i src/Makefile r $v2 (borde vara $version)"
    askedit src/Makefile
  fi
done


echo "Kontrollerar strngar snt..."
if ( cd src; set -x; make check ) ; then
  ask "Gick det bra" ja
else
  ask "Gick det bra" nej
fi
if [ "$no" ] ; then
  echo "D avbryter vi releasen"
  exit 1
fi


echo "Vi frsker kompilera..."
if ( cd src; set -x; make ) ; then
  ask "Gick kompileringen bra" ja
else
  ask "Gick kompileringen bra" nej
fi
if [ "$no" ] ; then
  echo "D avbryter vi releasen"
  exit 1
fi

q1=""
while [ ! "$q1" ] ; do
  ask "Har du skrivit ett ChangeLog-entry fr releasen" nej
  if [ "$no" ] ; then
104
105
106
107
   ask "Vill du editera $1" ja
   if [ "$yes" ] ; then
    (cd src; emacs -nw -q -f add-change-log-entry)
   fi
David Byers's avatar
David Byers committed
108
109
110
111
112
  else
    q1="X"
  fi
done

113
114
115
116
117
118
119
revision=""
ask "Vill du gra en numerisk revision fr alla filer" ja
if [ "$yes" ] ; then
  echo "Revision: \c"
  read revision
fi
    
David Byers's avatar
David Byers committed
120
121
tag=`echo v$version | tr "." "-"`

122

David Byers's avatar
David Byers committed
123
if [ "$revision" ] ; then
124
125
126
127
128
  echo "cvs revision blir $revision"
else
  echo "cvs revision blir ofrndrad"
fi

David Byers's avatar
David Byers committed
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
cat <<EOF
cvs symboliska tag blir $tag

Du str i begrepp att brja checka in, ndra revisioner och tagga 
filer. Nr det vl har kommit igng finns det ingen tervndo. Nr
du gr en release kommer det att bli massor av jobb och gnll och
tjafs, fr att inte tala om buggrapporter som har med allt annat n 
LysKOM att gra (till exempel att externa program inte fungerar som
de ska i Windows NT, eller att Netscape fr fel bakgrundsfrg.)

EOF

ask "Vill du trots det fortfarande gra en release" nej
if [ "$no" ] ; then
  echo "Det var nog lika bra att lta bli..."
  exit 1
fi


echo "Checkar in fr skerhets skull..."
if ( set -x; cvs commit -m "Synkning infr release av $version" ) ; then
150
  echo "Incheckning klar"
David Byers's avatar
David Byers committed
151
else
David Byers's avatar
David Byers committed
152
  ask "Fortstt trots att incheckningen inte gick bra" nej
David Byers's avatar
David Byers committed
153
154
155
156
157
  if [ "$no" ] ; then
    exit 1
  fi
fi

158
159
160
if [ "$revision" ] ; then
  echo "Uppdaterar revisionsnumret..."
  if ( set -x; cvs commit -r $version ) ; then
161
    echo "Revisionsnumret r uppdaterat"
162
  else
David Byers's avatar
David Byers committed
163
    ask "Fortstt trots att revisionsndringen inte gick bra" nej
164
165
166
    if [ "$no" ] ; then
      exit 1
    fi
David Byers's avatar
David Byers committed
167
168
169
170
  fi
fi

echo "Revisionens symboliska tag: [$tag] \c"
David Byers's avatar
David Byers committed
171
read ans
David Byers's avatar
David Byers committed
172
173
174
175
176
177
178
case $ans in
  "") ;;
  *) tag="$ans" ;;
esac

echo "Stter symbolisk tag..."
if ( set -x ; cvs tag "$tag" ) ; then
David Byers's avatar
David Byers committed
179
  echo "Releasen r symboliskt taggad"
David Byers's avatar
David Byers committed
180
else
David Byers's avatar
David Byers committed
181
  ask "Forststt trots att taggningen inte gick bra" nej
David Byers's avatar
David Byers committed
182
183
184
185
186
187
  if [ "$no" ] ; then
    exit 1
  fi
fi

echo "Bygger release i src/"
David Byers's avatar
David Byers committed
188
189
190
if ( cd src; set -x; make release) ; then
  echo "Det gick kanske inte att gra release. Ngonting kan vara galet."
  echo "Eventuellt mste du gra det manuellt istllet."
David Byers's avatar
David Byers committed
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
fi

cat <<EOF

Fljande saker mste fortfarande gras:

* Installera klienten p Lysator
* Kopiera releasen till ftp.lysator.liu.se (om inte make release gr det.)
* Annonsera i LysKOM
EOF

exit 0