swedish-strings.el 50.1 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
;;;;;
;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991 Lysator Academic Computer Association.
;;;;;
;;;;; This file is part of the LysKOM server.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
;;;;; under the terms of the GNU General Public License as published by 
;;;;; the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
;;;;; any later version.
;;;;; 
;;;;; LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
;;;;; ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
;;;;; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
;;;;; for more details.
;;;;; 
;;;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;;;; along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
;;;;; Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
;;;;; or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, 
;;;;; MA 02139, USA.
;;;;;
;;;;; Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se. 
;;;;;
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
;;;; ================================================================
;;;; ================================================================
;;;;
;;;; File: swedish-strings.el
;;;;
;;;; This file contains all strings in the LysKOM elisp client.
;;;; Language: Swedish.
;;;;
;;;; ================================================================
;;;;


37
38
39
40
41
(setq lyskom-clientversion-long 
   (concat lyskom-clientversion-long
	   "$Id$\n"))


42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
;;; ================================================================
;;; lyskom-edit-mode-map

(defvar lyskom-edit-mode-map nil
 "Mode map for LysKOM edit.")

;;; Set the keymap for lyskom-edit-mode

(if lyskom-edit-mode-map
  nil
 (setq lyskom-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
53
54
55
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-insert-prefix)
56
57
58
59
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c"	'lyskom-edit-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}"	'lyskom-edit-review-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c]"	'lyskom-edit-review-prefix)
60
61
62
63
64
65
 ;; emacs 19
 (if (string-match "^19" emacs-version)
   (progn
	(define-key lyskom-edit-prefix [?\345] 'lyskom-edit-review-prefix)
	(define-key lyskom-edit-prefix [?\305] 'lyskom-edit-review-prefix)
	))
66
67
68
69
70
71
72
73
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci"	'lyskom-edit-insert-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-c"	'kom-edit-send)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ck"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-k"	'kom-edit-quit)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c}k"	'kom-edit-show-commented)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci?"	'lyskom-help)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cik"	'kom-edit-insert-commented)
74
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-y"	'kom-edit-insert-commented)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci1"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci2"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci3"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci4"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci5"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci6"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci7"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci8"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci9"	'kom-edit-insert-digit-text)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci "	'kom-edit-insert-text)
85
 (define-prefix-command 'lyskom-edit-add-prefix)
86
87
88
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-edit-add-prefix)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cam" 'kom-edit-add-recipient)
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cak" 'kom-edit-add-copy)
89
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cae" 'kom-edit-add-copy)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
 (define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))


(defvar lyskom-header-separator
 (substitute-command-keys
  "\\<lyskom-edit-mode-map>\
--- Skriv nedan. \
Skicka in=\\[kom-edit-send], \
Avbryt=\\[kom-edit-quit], \
Annat se \\[describe-mode] ---")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
100
101
102
 "*String to separate headers from text body.")


103
(defvar lyskom-header-subject "\304rende: "
104
105
106
 "*String to prompt for subject in the edit buffer.")


Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
107
108
109
110
111
112
113
(defconst lyskom-strings 
 '(
  ; From vars.el: 
  ; From komtypes.el: nil
  ; From clienttypes.el: nil
  ; From startup.el:
  (server-q . "Lyskom-server? (%#1s) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
114
  (try-connect . "LysKOM elisp-klient version %#1s.\nF\366rs\366ker koppla upp mot %#2s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
115
  (protocoll-error . "Protocol error. Servers says: %#1s")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
116
  (connection-done . "Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer \344r %#1s.\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
117
  (what-is-your-name . "Vad heter du? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
118
119
120
121
  (password . "L\366senord? ")
  (wrong-password . "Fel l\366sen.\n")
  (are-logged-in . "Du \344r nu inloggad. V\344nta ett tag.\n")
  (you-have-motd . "\nDu har en lapp p\345 d\366rren:\n\n")
122
123
  (presentation-encouragement . 
   "Du har ingen presentation. Det skulle vara trevligt om du skrev en.
124
Anv\344nd kommandot \304p. Om du inte vill skriva n\345gon presentation tryck fs.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
125
126

  (first-greeting . "%#1s
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
127
128
Det tycks vara f\366rsta g\345ngen du anv\344nder LysKOM. V\344lkommen!
Kontrollera att du stavat ditt namn r\344tt. Anv\344nd g\344rna ditt fullst\344ndiga
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
129
namn och organisation, t ex \"Eskil Block, FOA\". Om du stavat ditt namn
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
130
fel, eller vill \344ndra ditt namn, svara nej p\345 fr\345gan nedan.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
131

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
132
133
Observera att all information \344n s\345 l\344nge sparas s\345 att vem som helst
kan l\344sa den. Dock \344r l\366senordet krypterat.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
134

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
135
136
137
Om du \344r os\344ker p\345 hur man anv\344nder LysKOM kan du h\344mta en manual via
anonym ftp fr\345n ftp.lysator.liu.se. Fr\345ga din systemadministrat\366r om
du \344r os\344ker.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
138

139
  (is-name-correct . "\304r namnet %#1s korrekt? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
140
141
142
  (personal-password . "Ange ett personligt l\366sen: ")
  (repeat-password . "Repetera f\366r kontroll: ")
  (repeat-failure . "Du angav inte samma l\366senord b\344gge g\345ngerna.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
143
144
145

  (could-not-create-you . "Det gick inte att skapa personen.\n")
  (presentation-subject . "%#1s")
146
  (presentation-form . "Namn:\t\nAdress:\t\nStad:\t\nTelefon:
147
Email-adress:\n\nAnnat:\t")
148
  (presentation-help . "Du skriver just nu din presentation.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
149
  (not-present-anywhere . "Ej n\344rvarande i n\345got m\366te.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
150
151
152
153  ; From internal.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
154
155
  (shaky-tcp . "Nu n\345r jag inte servern. TCP/IP-f\366rbindelsen \344r skakig%#1s")
  (retrying-tcp . "Jag f\366rs\366ker igen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

  ; From parse.el:
  ; No entries.

  ; From services.el:
  ; No entries.

  ; From cache.el:
  ; No entries.

  ; From commands1.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
  (appreciation . "Du \344r mycket vacker och mycket klok. M\345nga \344lskar dig b\345de till kropp
och till sj\344l. Du kommer att \366ver\366sas med rikedom och f\345 stor lycka i ditt
liv. Var glad att just du \344r du. Det har du all anledning att vara.
Fantomen \366nskar dig en bra dag.\n\n")
  (abuse . "Du \344r mycket ful och mycket dum. M\345nga hatar dig b\345de till kropp
och till sj\344l. Du kommer att \366ver\366sas med sjukdomar och inte f\345 n\345gon som
helst lycka i ditt liv. Du borde verkligen ta dig samman och g\366ra n\345got av
ditt liv \344ven om det inte \344r mycket att starta med.
Guran vill helst s\344tta en giftpil i dig.\n\n")

  (what-conf-to-delete . "Vilket m\366te/person vill du utpl\345na: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
178
179
  (confirm-delete-pers-or-conf . "Ta bort %#1s %#2s? ")
  (the-pers . "personen")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
180
181
182
183
184
  (the-conf . "m\366tet")
  (deletion-not-confirmed . "Utpl\345ningen avbruten\n")
  (somebody-else-deleted-that-conf . "N\345gon annan tog precis bort m\366tet.\n")
  (conf-is-deleted . "Ok, nu \344r %#1s utpl\345nad.\n")
  (you-could-not-delete . "%#1s kunde inte utpl\345nas av dig.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
185

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
186
  (what-text-to-delete . "Vilket inl\344gg skall tas bort?")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
187
188
  (deleting-text . "Radering av text %#1d...")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
189
190
191
  (presentation-for-whom . "Vilket m\366te/person? ")
  (somebody-deleted-that-conf . "N\345gon tog precis bort m\366tet.\n")
  (review-presentation-of . "\305terse presentation av %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
192
193
  (has-no-presentation . "%#1s har ingen presentation.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
194
  (have-to-read . "Du m\345ste l\344sa ett inl\344gg f\366rst.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
195

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
196
197
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d.\n")
  (no-comment-to . "Det finns inget kommenterat inl\344gg att titta p\345.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
198
199

  (who-letter-to . "Vem vill du skicka brev till? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
200
  (has-motd . "%#1s har en lapp p\345 d\366rren:\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
201
202
203
  (motd-persist-q . "Vill du fortfarande skicka brevet? ")

  (who-to-add . "Vem vill du addera? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
204
205
206
  (where-to-add . "Vilket m\366te skall han/hon adderas till? ")
  (where-to-add-self . "Vilket m\366te vill du bli medlem i? ")
  (priority-q . "Prioritet p\345 m\366tet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
207
208
209
  (done . "klart.\n")
  (nope . "Det gick inte.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
210
211
212
213
  (cant-find-supervisor . "Hittar inte organisat\366ren f\366r %#1s.\n")
  (is-read-protected-contact-supervisor . "%#1s \344r slutet.
Skicka ett brev till %#2s f\366r medlemsskap.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
214
  (conf-does-not-exist . "\nM\366tet finns inte.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
215
216

  (who-to-exclude . "Vem vill du utesluta? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
217
  (where-from-exclude . "Vilket m\366te skall han/hon uteslutas ifr\345n? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
218

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
219
  (leave-what-conf . "Vilket m\366te vill du g\345 ur? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
220

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
221
222
  (error-fetching-person . "Fel i personh\344mtningen\n")
  (error-fetching-conf . "Fel i m\366tesh\344mtningen.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
223

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
224
225
226
227
  (name-of-conf . "Vad ska m\366tet heta? ")
  (anyone-member . "F\345r vem som helst bli medlem? ")
  (secret-conf . "Hemligt m\366te? ")
  (comments-allowed . "F\345r man skriva kommentarer? ")
228
  (what-comment-no . "Kommentera text nummer: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
229
230
  (confusion-what-to-comment . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill kommentera.\n")
  (confusion-what-to-footnote . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill skriva en fotnot till.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
231

232
233
234
  (what-private-no . "Personligt svar till text nummer: ")
  (confusion-who-to-reply-to . "Jag f\366rst\345r inte vems inl\344gg du vill
 skriva ett privat svar till.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
235
  (confusion-what-to-answer-to . "Jag f\366rst\345r inte vilken text du vill besvara.")
236
  (quit-in-spite-of-unsent . "Vill du avsluta sessionen trots os\344nt meddelande? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
237
238
239
  (really-quit . "Vill du verkligen avsluta sessionen? ")
  (session-ended . "
*****************************
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
240
Lyskom-sessionen \344r avslutad.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
241
*****************************\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
242
243
  (what-to-change-pres-you . "Vilket m\366te/person vill du \344ndra presentationen f\366r (dig sj\344lv): ")
  (who-to-put-motd-for . "Vilket m\366te/person vill du s\344tta lapp p\345 d\366rr f\366r (dig sj\344lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
244

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
245
246
  (cant-get-conf-stat . "Kan ej h\344mta m\366tesstatus f\366r m\366tet.")
  (go-to-conf-p . "G\345 till m\366te: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
247
248
249
  (want-become-member . "Vill du bli medlem? ")
  (no-ok . "Nehej.\n")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
250
  (who-to-remove-motd-for . "Vilket m\366te/person vill du ta bort lapp p\345 d\366rr f\366r (dig sj{lv): ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
251

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
252
253
  (conf-all-read . "%#1s - inga ol\344sta.\n")
  (no-in-conf . "Du \344r inte n\344rvarande i n\345got m\366te.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
254

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
255
256
257
258
  (search-for-pers . "Ange s\366kvillkor (RETURN f\366r alla personer) ")
  (search-for-conf . "Ange s\366kvillkor (RETURN f\366r alla m\366ten) ")
  (name-to-be-changed . "Ange det namn som skall \344ndras: ")
  (no-such-conf-or-pers . "M\366tet eller personen finns ej.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
259
  (new-name . "Nytt namn: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
260
261
262
263
264
  (who-to-change-supervisor-for . "Vem vill du \344ndra organisat\366r f\366r? ")
  (new-supervisor . "Ny organisat\366r: ")
  (text-to-mark . "Vilket inl\344gg vill du markera? ")
  (text-to-unmark . "Vilket inl\344gg vill du avmarkera? ")
  (what-mark . "Vilken markering vill du s\344tta? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
265
266
267
  (unmarking-textno . "Avmarkering av text %#1d...")
  (marking-textno . "Markering av text %#1d...")

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
268
269
270
271
272
  (new-passwd-again . "Mata in det nya l\366senordet igen f\366r kontroll: ")
  (what-mark-to-view . "Vilken markering vill du \345terse? ")
  (whos-passwd . "Vem vill du \344ndra l\366senord f\366r (dig sj\344lv)? ")
  (old-passwd . "Mata in ditt l\366senord: ")
  (new-passwd . "Mata in det nya l\366senordet: ")
273
  (changing-passwd . "\304ndrar l\366senordet...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
274
  (retype-dont-match . "L\366senorden \344r inte samma. G\366r om.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
275
  (palindrome . "(ett palindrom!) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
  (lyskom-name . "Anv\344ndare")
  (is-in-conf . "N\344rvarande i m\366te")
  (from-machine . "K\366r fr\345n")
  (is-doing . "G\366r")
  (text-to-add-recipient . "Vilket inl\344gg vill du addera mottagare till")
  (text-to-add-copy . "Vilket inl\344gg vill du addera en extra kopia till")
  (text-to-delete-recipient . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera mottagare fr\345n")
  (text-to-add-comment-to . "Vilket inl\344gg vill du addera en kommentar till")
  (text-to-delete-comment-from . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera en kommentar fr\345n")

  (where-on-list-q . "Placering p\345 listan? (0-%#1d) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
287
288
  (member-in-conf . "Bli medlem i %#1s...")
  (add-member-in . "Addera %#1s som medlem i %#2s...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
289
  (unsubscribe-to . "Uttr\344da ur %#1s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
290

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
291
  (exclude-from . "Utesluta %#1s fr\345n %#2s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
292
293
294
295

  (unsubscribe-failed . "\nDet gick inte. %#1s var kanske aldrig medlem i %#2s?\n")

  (You . "Du")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
296
297
298
299
300
301
302
303
304
  (could-not-create-conf . "M\366tet \"%#1s\" kunde ej skapas.\nFelkod: %#2d.\n")
  (created-conf-no-name . "M\366te nummer %#1d %#2s, skapat.\n")
  (cant-read-textno . "Du f\345r inte l\344sa text %#1d")

  (not-supervisor-for . "Du \344r inte organisat\366r f\366r %#1s.\n")
  (not-supervisor-for . "Du \344r inte organisat\366r f\366r %#1s.\n")
  (go-to-conf . "G\345 till %#1s.\n")
  (cant-go-to-his-mailbox . "Du f\345r inte g\345 till %#1ss brevl\345da.\n")
  (not-member-of-conf . "Du \344r inte medlem i %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
305
  (change-name-done . "\nKlart. Nytt namn: %#1s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
306
  (change-name-nope . "\nDet gick inte bra att \344ndra till %#1s.\nFelkod %#3d. %#2s.\n")
307
  (change-supervisor-from-to . "\304ndra organisat\366r f\366r %#1s till %#2s...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
308
  (change-supervisor-nope . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
309
   "\nDet gick inte. Kanske du inte f\345r \344ndra organisat\366r f\366r %#1s?\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
310
  
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
311
  (no-marked-texts . "Du har inga markerade inl\344gg.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
312
  (no-marked-texts-mark . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
313
314
315
316
317
318
   "Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n")
  (time-is . "Klockan \344r %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d %#7s(enligt servern).\n")
  (total-users . "  Sammanlagt %#1d anv\344ndare.\n")
  (who-to-add-q . "Vilket m\366te/person vill du addera som mottagare? ")
  (who-to-add-copy-q . "Vilket m\366te/person vill du addera som kopiemottagare? ")
  (who-to-sub-q . "Vilket m\366te/person vill du subtrahera som mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
319
320

  (adding-name-as-recipient . "Adderar %#1s som mottagare till text %#2d...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
321
  (adding-name-as-copy . "Adderar %#1s som kopiemottagare till text %#2d...")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
322
  (remove-name-as-recipient .
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
323
324
325
   "Subtraherar %#1s som mottagare fr\345n text %#2d...")
  (text-to-add-q . "Vilket inl\344gg vill du addera som kommentar? ")
  (text-to-remove-q . "Vilket inl\344gg vill du subtrahera som kommentar? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
326
327
  (add-comment-to . "Adderar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
  (sub-comment-to . "Subtraherar text %#1d som kommentar till text %#2d...")
328
  (comment-keep-recpt-p ."Ska %#1s vara mottagare? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
329
330
331

  ; From commands2.el:

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
332
333
  (your-memberships . "Ditt medlemskap i olika KOM-m\366ten:\n")
  (memberships-header . "Senast inne	  Prio	Ol\344sta	M\366tesnamn\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
334
  
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
335
336
337
338
  (conf-for-status . "Vilket m\366te vill du se statusen f\366r? ")
  (no-such-conf . "M\366tet finns ej.")
  (status-record . "Status f\366r m\366te %#1s (%#2s) %#3s\n\n")
  (Mailbox . "Brevl\345da")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
339
340
341
342
343
  (Protected . "Skyddat")
  (no-comments . "original")
  (closed . "slutet")

  (created-by . "Skapat av person %#1s %#2s\n")
344
345
  (created-at . "Skapad:%35#1s\n")
  (members .  "Antal medlemmar: %25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
346
347
348
  (garb-nice . "Livsl\344ngd p\345 inl\344gg (dagar):%14#1d\n")
  (lowest-local-no . "L\344gsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
  (highest-local-no . "H\366gsta existerande lokala nummer: %8#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
349
  (last-text-time . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
350
351
352
353
354
   "Tid f\366r senaste inl\344gg: %18#1s (st\345r det i din cache)\n")
  (no-of-motd . "Lapp p\345 d\366rren i text nummer: %12#1d\n")
  (superconf-is-no-name . "Superm\366te:    %25#1d %#2s\n")
  (permitted-submitters-no-name . "Till\345tna f\366rfattare:%22#1d %#2s\n")
  (supervisor-is-no-name . "Organisat\366r:   %25#1d %#2s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
355
  (presentation-no . "Presentation:  %25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
356
  (conf-has-motd . "\n%#1s har en lapp p\345 d\366rren:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
357
358

  (Everybody . "Alla")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
359
360
  (show-members-list-also-q . "Vill du se medlemslistan ocks\345? ")
  (conf-has-these-members . "\n%#1s har f\366ljande medlemmar:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
361
362
  (member-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (secret-membership . "*** Hemlig rad ***\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
363
364
365
  (pers-for-status . "Vem vill du se statusen f\366r? ")
  (no-such-pers . "Det finns ingen s\345dan person.")
  (pers-status-record . "Status f\366r person %#1s (%#2d)\n")
366
  (created-time . "Skapad:%34#1s\n\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
367
  (created-confs . "Skapade m\366ten:%27#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
368
  (created-persons . "Skapade personer:%24#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
369
370
371
372
  (created-texts . "Skapade texter:%26#1d\n")
  (created-lines . "Skapade rader:%27#1d\n")
  (created-chars . "Antal skapade tecken:%20#1d\n")
  (no-of-sessions . "Antal sessioner:%25#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
373
  (present-time-d-h-m-s . "N\344rvarotid:%19#1d d %02#2d:%02#3d:%02#4d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
374
  (last-log-in . "Senast inne:%29#1s\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
375
  (user-name . "Anv\344ndare: %30#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
376

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
377
378
379
380
381
  (read-texts . "L\344sta texter:%28#1d\n")
  (time-for-last-letter . "Tid f\366r senaste brev:%20#1s (st\345r det i din cache)\n")
  (superconf . "Superm\366te:%31#1d %#2s\n")
  (supervisor . "Organisat\366r:%29#1d %#2s\n")
  (member-of-confs . "Medlem i (antal m\366ten):%18#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
382
  (presentation . "Presentation:  %24#1d\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
383
384
385
  (show-membership-list-also-q . "Vill du se vilka m\366ten personen \344r medlem i ocks\345? ")
  (not-allowed-see-confs . "Du f\345r inte se vilka m\366ten %#1s \344r medlem i.\n")
  (is-member-of . "\n%#1s \344r medlem i f\366ljande m\366ten:\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
386
387
  (membership-list-header . "Senast inne     Osett Namn\n\n")
  (who-to-send-message-to . "Vem vill du skicka meddelandet till? (Alla) ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
388
  (his-total-unread . "\n%#1s har totalt %#2d ol\344sta.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
389
  (message-prompt . "Meddelande: ")
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
  (message-sent-to-user . 
"================================================================
Ditt meddelande till %#2s:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-sent-to-all . 
"================================================================
Ditt allm\344nna meddelande l\366d:

%#1s
----------------------------------------------------------------
")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
404
405
  (message-nope .
 "Du kunde inte skicka meddelandet. Mottagaren var kanske inte inloggad.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
406
407
  (only-last . "Endast l\344sa senaste (0 - %#1d) i %#2s? ")
  (only-error . "N\345t gick galet. Sorry.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
408

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
409
410
  (you-have-unreads . "Du har %#1d ol\344sta inl\344gg i %#2s\n")
  (you-have-an-unread . "Du har 1 ol\344st inl\344gg i %#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
411
  (you-have-read-everything . "Du har sett alla nyheter\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
412
413
  (total-unreads . "\nDu har %#1d ol\344sta inl\344gg.\n")
  (total-unread . "\nDu har 1 ol\344st inl\344gg.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
414
  (waiting-for-anything .
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
415
   "Du v\344ntar p\345 ett inl\344gg i vilket m\366te som helst.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
416
  (waiting-higher-than . 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
417
   "Du v\344ntar p\345 ett inl\344gg i ett m\366te med h\366gre prioritet \344n %#1d.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
418

419
  (have-to-be-in-conf-with-unread . "Du m\345ste g\345 till ett icketomt m\366te f\366rst.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
420
  (Texts . "Inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
421
422
  (Date . "Datum")
  (Lines . "Rader")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
423
  (Author . " F\366rfattare")
424
  (Subject . " \304rende")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
425
  (could-not-read . "Du fick inte l\344sa denna text (%#1d).\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
426
427
428
429
  (multiple-choice . "Flera alternativ finns.")
  (does-not-exist . "Detta kommando finns inte.")

  ; Only people fixing bugs or recieving bugg-reports should change these:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
430
431
  (buggreport-compilestart . "Skapar buggrapporten...")
  (buggreport-compileend . "Skapar buggrapporten...klart")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
432
  (buggreport-description . "Detta gjorde jag:
433
(Fyll i dina kommentarer)\n\n\n
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
Bland informationen nedan finns ocks\345 en lista p\345 de 100 sist tryckta
tangenterna i din emacs. Om du nyligen loggat in kan den inneh\345lla ditt
lyskoml\366senord. Titta igenom den och \344ndra det som \344r ditt l\366senord
till * * * eller m i t t l \366 s e n eller n\345got annat l\344mpligt.

N\344r du skrivit klart skall du skicka in din buggrapport till LysKOMs
elispklientutvecklare. Det sker antingen:
* med email till bug-lyskom@lysator.liu.se
* i Lysators LysKOM till m\366tet \"LysKOM; Elispklientens buggrapporter\" 
* med vanligt brev till:
\tLysator
\tc/o ISY
\tLink\366ping University
\tS-581 83 Linkoping
\tSWEDEN.

M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
451
452
  (buggreport-internals . "LysKOMs interna information:\n\n")
  (buggreport-version . "lyskom-version:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
453
454
455
  (buggreport-emacs-version . "emacs-version:")
  (buggreport-system-id . "system-id:")
  (buggreport-ctl-arrow-doc . "ctrl-doc:")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
456
  (buggreport-unparsed . "\nlyskom-unparsed-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
457
  (buggreport-command-keys . "Nyss tryckta tangenter:")
458
  (buggreport-backtrace . "\n*Backtrace*:\n%#1s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
459
  (buggreport-communications . "\nlyskom-debug-communications-to-buffer-buffer:")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
460
  (buggreport-all-kom-variables . "\n\nAndra variabler:\n***** *********")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
461
  (buggreport-instead-of-byte-comp . "byte-code(\"byte-string\"")
462
  (buggreport-subject . "Bugg-rapport elisp-klienten version %#1s")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
463
464


Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
465
466
467
  (not-logged-in . "Du \344r inte inloggad. ")
  (name-is-not-in-conf . "%#1s \344r inte n\344rvarande i n\345got m\366te.\n")
  (name-is-in-conf . "%#1s \344r n\344rvarande i\n%#2s\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
468
  (connected-during . "Uppkopplingstid: %#1d sekunder.\n")
inge's avatar
inge committed
469

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
470
471
472
473
  (conf-to-set-permitted-submitters-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta till\345tna f\366rfattare f\366r? ")
  (conf-to-set-super-conf-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta superm\366te f\366r? ")
  (new-super-conf-q . "Vilket m\366te vill du ha som superm\366te? ")
  (new-permitted-submitters-q . "M\366te med till\345tna f\366rfattare till %#1s? (alla) ")
474
  (super-conf-for-is . "\304ndra superm\366te f\366r %#1s till %#2s...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
475
476
477
478
479
  (permitted-submitters-removed-for-conf . "Till\345t alla f\366rfattare i m\366te %#1s...")
  (submitters-conf-for-is . "\304ndra till\345tna f\366rfattare f\366r m\366te %#1s till\nmedlemmarna i %#2s...")

  (conf-to-set-garb-nice-q . "Vilket m\366te vill du s\344tta livsl\344ngd f\366r? ")
  (new-garb-nice-q . "Vilket v\344rde vill du s\344tta livsl\344ngden till? ")
480
  (garb-nice-for-is . "\304ndra livsl\344ngden f\366r %#1s till %#2d...")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
481

482
  (really-shutdown . "\304r du s\344ker p\345 att du vill st\344nga av servern? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
483
484
485
486
487
  (closing-server . "St\344nga av servern...")
  (administrator . "administrat\366r")
  (no-longer-administrator . "en normal anv\344ndare igen")
  (you-are-now . "Ok, du k\366r nu som %#1s.\n")
  (setting-motd . "S\344tter loginmeddelandet till text %#1d.\n")
488
  (set-motd-success . "Du har satt ett nytt loginmeddelande.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
489
  (set-motd-failed . "Det gick inte. Du var kanske inte administrat\366r.\n")
490
491
  (removing-motd . "Tar bort loginmeddelandet.\n")
  (removed-motd . "Du har tagit bort loginmeddelandet.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
492
493
  (who-to-throw-out . "Vilken session vill du kasta ut? ")
  (throwing-out . "Kastar nu ut session %#1d... ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
494
  (postpone-prompt . "Hur lite vill du l\344sa nu? ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
495
496
497

  ; From review.el:
  (latest-n . "senaste %#1d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
498
  (first-n . "f\366rsta %#1d")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
499
  (info-by-whom . "%#1s av vem: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
  (info-to-conf . "%#1s till m\366te: ")
  (info-by-to . "%#1s av %#2s till %#3s fram\345t.")
  (all-confs . "alla m\366ten")
  (no-get-conf . "Du f\345r inte h\344mta m\366tet.\n")
  (no-get-pers . "Du f\345r inte h\344mta personen.\n")
  (no-review-info . "Ej till\345tet \345terse %#1s\n")
  (review-info . "\305terse %#1s\n")
  (you-review . "Du \345terser nu %#1s.\n")
  (read-text-first . "Du m\345ste l\344sa en text f\366rst.\n")
  (cannot-read-last-text . "Du kan inte l\344sa den senast l\344sta texten.\n")
  (review-n-texts . "\305terse %#1d inl\344gg.\n")
  (review-marked . "\305terse %#1d markerade.\n")
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d")
  (review-one-comment . "\305terse en kommentar till inl\344gg %#1d.\n")
514
  (review-many-comments . "\304terse %#2d kommentarer till inl\344gg %#1d.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
515
  (read-normally-read . "Hur m\345nga vill du se igen?")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
516
517

  ; From edit-text.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
518
  (press-C-c-C-c . "Tryck C-c C-c f\366r att skicka in texten.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
519
520
  (recipient . "Mottagare:")
  (carbon-copy . "Extra kopia:")
521
  (text-mass . "%#4s%#1s\n%#2s\n%#3s")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
522
  (comment-to-by . "%#1s till text %#2d%#3s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
523
  (already-sent . "Du har redan skickat denna text en g\345ng. S\344nd \344nd\345? ")
524
  (subject . "\304rende: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
525
526
  (which-text-include . "Vilken text skall vi inkludera? ")
  (added-recipient . "Mottagare som skall adderas: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
527
528
529
  (added-carbon-copy . "Extra kopia till m\366te: ")
  (conf-has-motd-no . "M\366tet har en lapp p\345 d\366rren. (%#1d)\n\n%#2s")
  (still-want-to-add . "Vill du fortfarande addera m\366tet? ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
530
  (could-not-create-text . "\nTexten kunde ej skapas. Felet: %#2s.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
531
  (no-get-text . "Du fick inte h\344mta texten.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
532
533
534
535
536
537
538


  ; From view-text.el:
  (line . " /1 rad/ ")
  (lines ." /%#1d rader/ ")

  (marked-by-you . "Markerad av dig.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
539
  (marked-by-you-and-one . "Markerad av dig och n\345gon annan.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
  (marked-by-you-and-several . "Markerad av dig och %#1d andra.\n")
  (marked-by-one . "Markerad av 1 person.\n")
  (marked-by-several . "Markerad av %#1d personer.\n")

;; The format of this function should coincide with the format of the 
;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other.

; used by lyskom-print-time
  (time-y-m-d-h-m . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d ")
; used by lyskom-return-time
  (time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
551
  (no-such-text-no . "Det finns ingen s\345dan text. (%#1d)\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
552

553
  (head-Subject . "\304rende: ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
554
555
  (Recipient . "Mottagare")
  (Extra-recipient . "Extra kopia")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
556
557
  (send-at . "  S\344nt:   %#1s\n")
  (sent-by . "  S\344nt av ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
  (recieved-at . "  Mottaget: %#1s\n")
  (written-by . "av %#1s")
  (comment-to-text-by . "Kommentar till text %#1d %#2s\n")
  (footnote-to-text-by . "Fotnot till text %#1d %#2s\n")
  (comment-in-text-by . "Kommentar i text %#1d %#2s\n")
  (footnote-in-text-by . "Fotnot i text %#1d %#2s\n")

  ; From async.el:

  (name-has-changed-to-name . "%#1s har nu bytt namn till %#2s")
  (name-has-changed-to-name-r . "%#1s har nu bytt namn till %#2s\n")
569
  (you-changed-name-to . "Nu har du bytt namn till %#1s.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
570
571
572
  (database-sync . "Databasen synkas.")
  (lyskom-is-full . "\
===========================================================
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
573
574
575
Meddelande fr\345n LysKOM-systemet: N\345gon f\366rs\366kte koppla upp,
men misslyckades eftersom alla tillg\344ngliga f\366rbindelser \344r
upptagna. Logga ut och kom tillbaks senare om du v\344ntar nu.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
576
===========================================================\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
577
578
579
580
581
  (has-entered . "Nu har %#1s g\345tt in i LysKOM.")
  (has-entered-r . "Nu har %#1s g\345tt in i LysKOM.\n")
  (has-left . "Nu har %#1s g\345tt ur LysKOM.")
  (has-left-r . "Nu har %#1s g\345tt ur LysKOM.\n")
  (unknown . "ok\344nd")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
582

583
584
  (message-broadcast . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
585
Allm\344nt meddelande fr\345n %#1s (%#3s):
586
587
588
589
590
591

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
  (message-from . 
"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
592
Personligt meddelande fr\345n %#1s (%#3s):
593
594
595
596

%#2s
----------------------------------------------------------------
")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
597
  (text-is-created . "Text %#1d \344r skapad!")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
598
599
600
601
602
603
604


  ; From completing-read.el:

  (person-or-conf-no-regexp . "\\`[ \t]*[mpMP]\\w*[ \t]+\\([0-9]+\\)\\'")

  ; From prioritize.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
605
606
607
608
  (cannot-get-membership . "Kan ej h\344mta medlemsskap f\366r dig.")
  (cannot-get-pers-stat . "Kan ej h\344mta personstatus f\366r dig.")
  (your-membship . "Ditt medlemsskap i olika KOM-m\366ten:
 Prio M\366tesnr M\366tesnamn\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
609
  (prio-row . " %5#1d%5#2d %#3s\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
610
611
612
613
614
  (too-high-goto-2 . "Du st\345r f\366r h\366gt upp. G\345 ner till rad 2.")
  (too-low-go-up . "Du kan inte pusha sista raden. G\345 upp en rad.")
  (all-confs-popped . "Alla m\366ten \344r poppade.")
  (prio-died . "Flyttningen misslyckades. Sorry. D\366da bufferten.")
  (new-priority . "Ny prioritet? (0 (l\345g) - 255 (h\366g)) ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
615
616
617
  (new-prio . "%6#1d")

  ; From flags.el:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
618
  (saving-settings . "Sparar inst\344llningarna")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
619
  (hang-on . "V\344nta ett tag...\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
620
  (could-not-create-area . "Kunde ej skapa texten.\n")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
621
  (could-not-set-user-area . "Kunde ej st\344lla om user-arean. Servern s\344ger felmeddelande: %#1d\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
622
623
624
625
626
627
628
629
630
  (you-dont-exist . "Du finns inte.\n")

  ; From elib-string.el:
  ; No entries.

  ; From lyskom-rest.el:

  (error-code . "Felkod %#2d: %#1s.\n")
  (extended-command . "LysKOM: ")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
  (wait-for-server . "LysKOM v\344ntar p\345 svar fr\345n servern. V\344nta tills du f\345r en prompt.\n")
  (review-text-q . "\305terse text nummer: ")
  (review-text-no . "\305terse text nummer %#1d.\n")

  (completely-read-conf . "Du har sett alla texter i detta m\366te.\n")
  (not-in-any-conf . "Du l\344ser inte n\345got m\366te just nu.\n")

  (all-conf-unread-r . "Du har l\344st ut alla m\366ten.\n")
  (all-conf-unread-s . "Du har l\344st ut alla m\366ten. ")
  (one-unread . " - 1 ol\344st\n")
  (several-unread . " - %#1d ol\344sta\n")

  (save-on-file-q . "Spara inl\344gg p\345 fil: (%#1s) ")
  (wait-for-prompt . "V\344nta p\345 prompten!")
  (go-to-pri-conf-prompt . "G\345 till n\344sta prioriterade m\366te")
  (read-pri-text-conf . "L\344sa n\344sta prioriterade text")
  (review-next-text-prompt . "\305terse n\344sta text")
  (review-next-comment-prompt . "\305terse n\344sta kommentar")
  (review-next-marked-prompt . "\305terse n\344sta markerade")
  (read-next-letter-prompt . "L\344sa n\344sta brev")
  (read-next-footnote-prompt . "L\344sa n\344sta fotnot")
  (read-next-comment-prompt . "L\344sa n\344sta kommentar")
  (read-next-text-prompt . "L\344sa n\344sta text")
  (go-to-conf-of-marked-prompt . "\305terse (n\344sta) markerade")
  (go-to-next-conf-prompt . "G\345 till n\344sta m\366te")
  (go-to-your-mailbox-prompt . "G\345 till din brevl\345da")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
  (the-command . "Kommandot:%#1s")
  (error-in-do-when-starting . "Fel i din kom-do-when-starting. %#1s\n")

  (give-a-number . "Mata in ett tal: ")

  (yes-regexp . "\\`[jJ][aA]\\'")
  (no-regexp . "\\`[nN][eE][jJ]\\'")
  (yes-or-no-nag . "Svara bara ja eller nej.")
  (yes-or-no . "(ja eller nej) ")

667
  (y-or-n-instring . "jJnN")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
668
669
  (j-or-n-nag . "Svara bara j eller n. ")
  (j-or-n . "(j eller n) ")
670
  (y-instring . "jJ")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
671
672

  (person-does-not-exist . "Person %#1d (finns inte).")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
673
  (conf-does-not-exist . "M\366te %#1d (finns inte).")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
674

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
675
  (process-signal . "Signal fr\345n processen.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
676
677
  (closed-connection . "
**************************************************
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
678
Lyskom-sessionen onormalt st\344ngd.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
679
Felmeddelande: %#1s**************************************************")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
680
  (error-not-found . "Fel nummer %#1d. Ingen klartextf\366rklaring finns.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
681
682

  ; Useful in more place than one:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
683
684
685
  (illegal-command . "Otill\345tet kommando.\n")
  (no-such-text . "Det finns inget s\345dant inl\344gg.\n")
  (no-such-text-m . "Det finns inget s\345dant inl\344gg.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
686
687
  (everybody . "alla")
  (anybody . "vem som helst")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
688
689
690
  (forward . "fram\345t")
  (backward . "bak\345t")
  (wait . "V\344nta ett tag...\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
691
692
693
  (comment . "Kommentar")
  (footnote . "Fotnot")
  (by . " av %#1s")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
694
  (text-created . "Text nummer %#1d \344r skapad.\n")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
  )
 "Assoc list containing pairs of atoms and strings");;; ================================================================
;;;       The commands and their associated functions


(defconst lyskom-commands
 '(
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
706
707
  (describe-mode       "Hj\344lp")
  (kom-slow-mode       "L\345ngsamma kommandon")
708
  (kom-quick-mode       "Snabba kommandon")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
709
710
711
712
  (kom-send-message      "S\344nda meddelande")
  (kom-create-conf		"Skapa m\366te")
  (kom-delete-conf      "Utpl\345na")
  (kom-delete-text      "Radera inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
713
  (kom-display-time		"Se tiden")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
714
715
716
717
  (kom-go-to-conf		"G\345 till m\366te")
  (kom-go-to-next-conf	"G\345 till n\344sta m\366te")
  (kom-jump			"Hoppa \366ver alla kommentarer")
  (kom-list-conferences 	"Lista m\366ten") 
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
718
719
720
  (kom-list-persons		"Lista personer")
  (kom-list-news       "Lista nyheter")
  (kom-membership		"Lista medlemsskap")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
721
722
723
724
725
726
727
  (kom-postpone		"Uppskjuta l\344sning")
  (kom-prioritize		"Prioritera m\366ten")
  (kom-status-person		"Status (f\366r) person")
  (kom-status-conf		"Status (f\366r) m\366te")
  (kom-add-self		"Bli medlem i m\366te")
  (kom-list-summary		"Lista \344renden")
  (kom-sub-self        "Uttr\344da ur m\366te")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
728
  (kom-quit			"Sluta")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
729
730
731
732
733
734
735
  (kom-recover		"\305terstarta kom") 
  (kom-start-anew		"B\366rja med nytt namn")
  (kom-view			"\305terse inl\344gg")
  (kom-find-root-review	"\305terse tr\344d")
  (kom-review-comments	"\305terse alla kommentarer")
  (kom-review-tree		"\305terse alla kommentarer rekursivt")
  (kom-review-clear      "\305terse hoppa")
736
  (kom-review-last-normally-read
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
   				"\305terse igen")
  (kom-review-noconversion  "\305terse omodifierat")
  (kom-review-next      "\305terse n\344sta")
  (kom-find-root		"\305terse urinl\344gget")
  (kom-review-by-to      "\305terse senaste")
  (kom-view-commented-text  "\305terse det kommenterade")
  (kom-review-stack      "\305terse lista")
  (kom-review-presentation  "\305terse presentation")
  (kom-review-backward    "(\305terse) Bakl\344nges")
  (kom-view-next-text		"L\344sa n\344sta inl\344gg")
  (kom-who-is-on		"Vilka \344r inloggade") 
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
748
  (kom-display-who-buffer	"Visa vilkalistan")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
749
750
751
752
  (kom-busy-wait		"V\344nta p\345 ett inl\344gg")
  (kom-write-comment		"Kommentera inl\344gget")
  (kom-comment-previous	"Kommentera f\366reg\345ende inl\344gg")
  (kom-write-footnote     "Fotnot till inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
753
  (kom-private-answer     "Personligt svar")
754
  (kom-private-answer-previous
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
755
756
757
   "Personligt svar p\345 f\366reg\345ende inl\344gg")
  (kom-set-unread		"Endast l\344sa senaste")
  (kom-write-text		"Skriva ett inl\344gg")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
758
  (kom-send-letter		"Skicka brev")
759
760
761
762
  (kom-change-name		"\304ndra namn")
  (kom-change-password    "\304ndra l\366senord")
  (kom-change-supervisor	"\304ndra organisat\366r")
  (kom-change-presentation	"\304ndra presentation")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
763
764
765
766
767
768
  (kom-get-appreciation    "F\345 uppmuntran")
  (kom-get-abuse       "F\345 sk\344ll")
  (kom-mark-text       "Markera (inl\344gg)")
  (kom-unmark-text      "Avmarkera (inl\344gg)")
  (kom-review-marked-texts  "\305terse markerade")
  (kom-review-all-marked-texts "\305terse alla markerade")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
769
  (kom-add-recipient     "Addera mottagare")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
770
  (kom-add-copy		"Addera extra kopiemottagare")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
771
772
773
774
775
  (kom-sub-recipient     "Subtrahera mottagare")
  (kom-add-comment		"Addera kommentar")
  (kom-sub-comment		"Subtrahera kommentar")
  (kom-add-member		"Addera medlem")
  (kom-sub-member       "Uteslut medlem")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
776
  (kom-change-conf-motd	"S\344tt lapp p\345 d\366rren")
777
778
  (kom-set-garb-nice     "\304ndra livsl\344ngd")
  (kom-set-super-conf     "\304ndra superm\366te")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
779
780
781
  (kom-set-permitted-submitters "\304ndra till\345tna f\366rfattare")
  (kom-unset-conf-motd	"Ta bort lapp p\345 d\366rren")
  (kom-save-text		"Spara text (p\345 fil)")
782
  (kom-edit-options		"\304ndra variabler")
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
783
784
785
786
  (kom-shutdown-server    "St\344ng av servern")
  (kom-enable-adm-caps    "\326verg\345 till administrat\366rsmod")
  (kom-disable-adm-caps    "\326verg\345 till normalmod")
  (kom-set-motd        "S\344tt loginmeddelande")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
  (kom-remove-motd      "Ta bort loginmeddelande")
  (kom-force-logout      "Kasta ut en session")
  )
 "A list of LysKOM-commands that the extended parser understands.")


(defvar lyskom-text-start "
[0-9]+ 199[0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] +[0-2][0-9]:[0-5][0-9] /[0-9]+ rad\\(er\\)?/ "
 "Regexp matching beginning of a text in lyskom buffer.
Cf. paragraph-start.")


(if lyskom-mode-map
  nil
 (setq lyskom-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-mode-map)
803
804
805
806
807
808
 (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-change-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-next-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-list-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-get-prefix)
 (define-prefix-command 'lyskom-S-prefix)
809
 (define-key lyskom-mode-map "{" 'lyskom-change-prefix) ; krullar
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
810
811
812
 (define-key lyskom-mode-map "[" 'lyskom-change-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "}" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "]" 'lyskom-review-prefix)
813
814
 (define-key lyskom-mode-map "\344" 'lyskom-change-prefix) ; 8-bit keymap
 (define-key lyskom-mode-map "\304" 'lyskom-change-prefix)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
815
816
 (define-key lyskom-mode-map "\345" 'lyskom-review-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "\305" 'lyskom-review-prefix)
817
818
819
 (define-key lyskom-mode-map "\033{" 'lyskom-change-prefix) ; 7(8)-bit emacs.
 (define-key lyskom-mode-map "\033[" 'lyskom-change-prefix) 
 (define-key lyskom-mode-map "\033}" 'lyskom-review-prefix)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
820
 (define-key lyskom-mode-map "\033]" 'lyskom-review-prefix) 
821

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
822
823
824
825
826
 (define-key lyskom-mode-map "f" 'lyskom-get-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "n" 'lyskom-next-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "l" 'lyskom-list-prefix)
 (define-key lyskom-mode-map "s" 'lyskom-S-prefix)

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
 ;; emacs 19
 (if (string-match "^19" emacs-version)
   (progn
	(define-key lyskom-mode-map [\344] 'lyskom-change-prefix)
	(define-key lyskom-mode-map [\304] 'lyskom-change-prefix)
	(define-key lyskom-mode-map [\345] 'lyskom-review-prefix)
	(define-key lyskom-mode-map [\304] 'lyskom-review-prefix)

	(define-key lyskom-mode-map [?l ?\344] 'kom-list-summary)
	(define-key lyskom-mode-map [?l ?\304] 'kom-list-summary)
	))
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
	;(define-key lyskom-mode-map "vi" 'vilka)

 ; These should be first in order to be last in the menu of alternatives.
 (define-key lyskom-mode-map "{?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "f?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "n?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "l?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "s?" 'lyskom-help)
 

 (define-key lyskom-mode-map "e" 'kom-set-unread)
 (define-key lyskom-mode-map "a" 'kom-extended-command)
 (define-key lyskom-mode-map " " 'kom-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\n" 'kom-page-next-command)
 (define-key lyskom-mode-map "\r" 'kom-line-next-command)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
854
 (define-key lyskom-mode-map "j" 'kom-page-next-command)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
855
856
857
858
859
860
861
862
863

 (define-key lyskom-mode-map "?" 'describe-mode)
 (define-key lyskom-mode-map "b" 'kom-send-letter)
 (define-key lyskom-mode-map "g" 'kom-go-to-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "i" 'kom-write-text)
 (define-key lyskom-mode-map "k" 'kom-write-comment)
 (define-key lyskom-mode-map "K" 'kom-comment-previous)
 (define-key lyskom-mode-map "F" 'kom-write-footnote)
 (define-key lyskom-mode-map "p" 'kom-private-answer)
864
 (define-key lyskom-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
 (define-key lyskom-mode-map "h" 'kom-jump)
 (define-key lyskom-mode-map "lm" 'kom-list-conferences)
 (define-key lyskom-mode-map "ln" 'kom-list-news)
 (define-key lyskom-mode-map "lN" 'kom-list-news-old)
 (define-key lyskom-mode-map "lp" 'kom-list-persons)
 (define-key lyskom-mode-map "ls" 'kom-membership)
 (define-key lyskom-mode-map "l{" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\344" 'kom-list-summary) ; 8-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\304" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "l\033{" 'kom-list-summary) ; 7(8)-bit emacs
 (define-key lyskom-mode-map "l\033[" 'kom-list-summary)
 (define-key lyskom-mode-map "m" 'kom-add-self)
 (define-key lyskom-mode-map "M" 'kom-mark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "A" 'kom-unmark-text)
 (define-key lyskom-mode-map "ni" 'kom-view-next-new-text)
 (define-key lyskom-mode-map "nm" 'kom-go-to-next-conf)
882
 (define-key lyskom-mode-map "nl" 'kom-next-kom)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
883
884
 (define-key lyskom-mode-map "S" 'kom-quit)
 (define-key lyskom-mode-map "q" 'kom-quit)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
885
 (define-key lyskom-mode-map "z" 'kom-bury)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
 (define-key lyskom-mode-map "r" 'kom-recover)
 (define-key lyskom-mode-map "t" 'kom-display-time)
 (define-key lyskom-mode-map "fu" 'kom-get-appreciation)
 (define-key lyskom-mode-map "fs" 'kom-get-abuse)
 (define-key lyskom-mode-map "v" 'kom-who-is-on)
 (define-key lyskom-mode-map "V" 'kom-busy-wait)
 (define-key lyskom-mode-map "{p" 'kom-change-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "} " 'kom-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}0" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}1" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}2" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}3" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}4" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}5" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}6" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}7" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}8" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}9" 'kom-initial-digit-view)
 (define-key lyskom-mode-map "}k" 'kom-view-commented-text)
 (define-key lyskom-mode-map "}a?" 'lyskom-help)
 (define-key lyskom-mode-map "}ak" 'kom-review-comments)
 (define-key lyskom-mode-map "}ar" 'kom-review-tree)
 (define-key lyskom-mode-map "}h" 'kom-review-clear)
909
 (define-key lyskom-mode-map "}i" 'kom-review-last-normally-read)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
910
 (define-key lyskom-mode-map "}n" 'kom-review-next)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
911
 (define-key lyskom-mode-map "}o" 'kom-review-noconversion)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
912
 (define-key lyskom-mode-map "}r" 'kom-find-root)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
913
 (define-key lyskom-mode-map "}u" 'kom-find-root)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
 (define-key lyskom-mode-map "}s" 'kom-review-by-to)
 (define-key lyskom-mode-map "B" 'kom-review-backward)
 (define-key lyskom-mode-map "}l" 'kom-review-stack)
 (define-key lyskom-mode-map "}p" 'kom-review-presentation)
 (define-key lyskom-mode-map "}t" 'kom-find-root-review)
 (define-key lyskom-mode-map "}m" 'kom-review-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "}am" 'kom-review-all-marked-texts)
 (define-key lyskom-mode-map "sm" 'kom-status-conf)
 (define-key lyskom-mode-map "sp" 'kom-status-person)

 ;; Running in buffer

 (define-key lyskom-mode-map "\033p" 'backward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "\033n" 'forward-text)
 (define-key lyskom-mode-map "st" 'kom-save-text)

 (define-key lyskom-mode-map "\C-?" 'scroll-down)
)


934

935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
(defvar lyskom-prioritize-mode-map nil
 "Keymap used in lyskom-prioritize-mode.")


(if lyskom-prioritize-mode-map
  nil
 (setq lyskom-prioritize-mode-map (make-keymap))
 (suppress-keymap lyskom-prioritize-mode-map)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'previous-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map " "  'next-line)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-k" 'kom-prioritize-kill)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-y" 'kom-prioritize-yank)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "p"   'kom-prioritize-set-priority)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "q"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "S"   'kom-prioritize-quit)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "u"   'kom-prioritize-move-up)
 (define-key lyskom-prioritize-mode-map "n"   'kom-prioritize-move-down)
)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
954
955

;;;; ================================================================
956
957
958
959
;;;; Tell phrases should really be configured with the default
;;;; language used at the server and not for person reading if they
;;;; happens to differ. This is of coarse because they are sent to the
;;;; server for everybody else to see.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
960
961
962
963
964

;;;; Aronsson was here 4 DEC 1990, thus creating version 0.18
					; Created *-tell-*


965
966
;;;; kom-tell-phrases 

967
;;; To coders of the elisp-client:
968
969
970
;;; if you change kom-tell-phrases here, make sure the list of valid
;;; keywords is updated it in vars.el.
;;; lyskom-tell-phrases-validation-keyword-list, lyskom-tell-phrases-validate
971

972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
(defvar kom-tell-phrases 
 '(
  (kom-tell-silence		"") ; Why ?
  (kom-tell-send		"F\366rs\366ker l\344gga in en text.")
  (kom-tell-login		"Loggar in.")
  (kom-tell-read		"L\344ser.")
  (kom-tell-1st-pres		"Skriver den f\366rsta presentationen.")
  (kom-tell-write-comment	"Skriver en kommentar.")
  (kom-tell-write-footnote	"Skriver en fotnot.")
  (kom-tell-write-letter	"Skriver ett brev.")
  (kom-tell-write-reply	"Skriver ett privat svar.")
  (kom-tell-write-text	"Skriver inl\344gg.")
  (kom-tell-conf-pres		"Skriver presentation f\366r ett nytt m\366te.")
  (kom-tell-recover		"Trycker 'r'. Suck.")
  (kom-tell-wait		"V\344ntar.")
  (kom-tell-regret		"\305ngrar sig och sl\344nger inl\344gget.")
  (kom-tell-review		"\305terser.")
  (kom-tell-change-name    "\304ndrar sitt namn till n\345got annat.")
  (kom-tell-change-supervisor "\304ndrar organisat\366r f\366r n\345got.")
  (kom-tell-next-lyskom    "Hoppar till ett annat LysKOM.")
  )
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
993
 "These texts are used as arguments to lyskom-tell-server.
994
995
The variable kom-mercial defaults to kom-tell-wait.
Users are encouraged to change this dictionary for fun.")
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
996
997
998
999
1000


;; Placed here because this must NOT be evaluated before 
;; kom-tell-phrases is defined:

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame