TODO 13.4 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8
9
      Om du fixar någonting som står med på den här
      listan, glöm inte att ta bort det från listan!


David Byers's avatar
David Byers committed
10
11
* SAKER ATT KOLLA

David Byers's avatar
David Byers committed
12
13
  Hur och var skall man egentligen spara inställningar? .emacs är
  kanske inte det bästa alternativet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
14
15


16
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
17

David Byers's avatar
David Byers committed
18
19
** OSORTERADE

20
21
22
23
24
25
  Om man byter buffert med C-x b till den sista aktiva KOM-bufferten
  så tycker Nästa LysKOM att det inte finns fler aktiva
  KOM-sessioner. Funktionen verkar vara lite för känslig för hur
  lyskom-buffer-list ser ut. Den borde nog göra något lite
  intelligentare när listan ser ut att ha tagit slut.

David Byers's avatar
David Byers committed
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
  och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
  blev det rätt. 

  Race condition när man skickar in inlägg. Fönsterkonfigurationen
  återställs asynkront, och det går att trycka C-c C-c k
  tillräckligt fort att man skapar den nya inläggsbufferten innan
  den gamla fönsterkonfigurationen (för den förra inläggsbufferten)
  återställs. Resultatet är att man aldrig ser den nya bufferten.

  Endast gör fortfarande fel. Den klarar inte hål och använder inte
  set-last-read, utan set-unread.


David Byers's avatar
David Byers committed
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
** CACHE

  Det kan hända att inläggstexter kastas ur cachen så fort man har
  läst dem. Om det är så, så är det *inte* bra, för att om man
  kommenterar så måste inlägget hämtas igen. [DET VERKAR INTE VARA
  SÅ]


** MULE-RELATERAT SKRÄP

David Byers's avatar
David Byers committed
50
51
  Vi har kanske inte satt enable-multibyte-characters till nil i
  minibufferten. 
David Byers's avatar
David Byers committed
52
53


54
55
** VIKTIGA BUGGAR

David Byers's avatar
David Byers committed
56
57
58
59
60
61
62
63
64
  Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
  läst inlägget. Man borde få inlägget läsmarkerat och få end of
  command.

  lyskom-w3-region får inte krascha. Stoppa condition-case runt.

  lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
  inte går att ladda w3.

David Byers's avatar
David Byers committed
65
66
67
68

** OMBRYTNING

  Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.
David Byers's avatar
David Byers committed
69
70
71
72
73
  Klienten tror att den indragna fortsättningen är början på ett
  nytt stycke. Man skulle kunna tänka sig att nytt-stycke-regeln
  inte gör nytt stycke om alla rader har börjat med ord: och man
  hamnar på en indragen rad. Indragna rader skulle inte sabotera
  ord:-prefixet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
74
75


76
** DEFERRED INSERT
77

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
78
79
80
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
81

82
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
David Byers's avatar
David Byers committed
83
84
85
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. David Kågedal
  trodde att han hade fixat det. (Detta är en gammal rapport. Den
  kanske inte stämmer.)
86
87
88
89


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
90
91
92
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
93

94
95
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.

96
97
98
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.

99
100
101

** COMPLETING READ

David Byers's avatar
David Byers committed
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
  I LysKOM verkar "Da " expanderas till "D", vilket är Helt Fel.

  Man kan få oländiga loopar i completion. Just nu är det inte så
  lätt, men det går fortfarande. Problemet uppstår då två teckern
  har spacesemantik men inte mappas till samma tecken av
  collate-tabellen. Den riktiga fixen är i två steg: (1) se till att
  collate-tabellen alltid mappar alla space till space (2) se till
  att lyskom-complete-string kan detektera en oländig loop och
  stoppa den. 

    Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
    Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
    tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
    Man borde få match när det inträffar.

David Byers's avatar
David Byers committed
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.

127
128
129

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
130
131
132
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.

133
134
135
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
136
137
138
139
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
140

141
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
142

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
143
144
145
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?

146
147

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
148

149
150
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
151
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
152

David Byers's avatar
David Byers committed
153

154
155
156
157
158
159
160
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
David Byers's avatar
David Byers committed
161
162
163
  modem. Tyvärr var det någon annan som också fick det, som kanske
  inte sitter bakom modem. Nu fick Kågedal också problemet, men
  fortfarande kan ingen reproducera det. 
164
165
166



David Byers's avatar
David Byers committed
167
168
* FÖRBÄTTRINGAR

169
170
171
172
173
174
175
176
177
** LÄSA INLÄGG

  Problem: När ett inlägg är längre än en skärm så är det jobbigt
  att tappa bort sig när inlägget är slut och man scrollar mindre än
  en skärmlängd. Lösningsförslag: Använd Emacs' kod för att blinka
  parentesmatchning (finns i simple.el(blink-matching-open)) för att
  blinka på första kolumnen i raden som var längst ner på skärmen
  innan man tryckte space. Från Teddy (inlägg 2495321.)

David Byers's avatar
David Byers committed
178
179
    * En testimplementation av detta finns nu och fungerar rätt så
     bra. Att använda simple.el var dock inte en bra idé.
180
181
182


  Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
David Byers's avatar
David Byers committed
183
184
185
186
187
188
  föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
  ungefär] och applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget
  skulle ha formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
  omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
  fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras som
  läst automatiskt.
189
190
191
192
193
194
195
196

    * Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
     det finns en fotnot.

    * Krävs mer flexibel formatmarkering.

    * Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.

David Byers's avatar
David Byers committed
197
    * Troligtvis är det bättre att använda aux-items för detta.
198
199


David Byers's avatar
David Byers committed
200

David Byers's avatar
David Byers committed
201
** SKRIVA INLÄGG
David Byers's avatar
David Byers committed
202

David Byers's avatar
David Byers committed
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
  Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
  arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
  lägger till en mottagare till en existerande. Den kanske inte
  behöver ställas om man har arrangerat om alla mottagare. Frågan är
  vad som händer mittemellan.

  Varningen om olästa kommentarer är inte perfekt. Det finns flera
  förslag till ändringar. Ett är att varna bara för kommentarer som
  skapades efter man började skriva kommentaren, men det verkar vara
  en kompromiss. Minst en som efterfrågade det ville i själva verket
  kunna slå på/av varningarna per möte. Bellman ville att varningen
  inte skulle gå att slå av helt med mindre än att man explicit slår
  av den i alla möten som man är med i.

    * Den rätta saken att göra är antagligen att göra det möjligt
     att ge variabeln ett defaultvärde och ha möjlighet att ge
     undantag. 

    * Defaultvärden skulle kunna vara varna, varna inte och varna
     för nya. Ett förslag är också att varna för nya enbart om
     man har läst minst en eller kanske alla av kommentarerna
     till inlägget man kommenterar.

    * Eventuellt skulle det vara bra med en varning innan man
     börjar kommentera om kommentarer som redan finns där. Den
     varningen borde vara oberoende av den som kommer när man
     skickar in.

  Addera det kommenterades författare som mottagare vid behov när
  man börjar skriva inlägget. Se till att inte gnälla om denna
  mottagare när man skickar in inlägget.

    * När man börjar skriva inlägg, håll reda på att man har lagt
     till författare automatiskt, och försök låta bli att gnälla
     om dessa. 

    * Hans Persson ville att att det kommenterades författare
     skulle läggas till automatiskt, men att om man har editerad
     headrarna så skulle kontrollen göras om igen när man
     skickade in inlägget. Dock skulle den *inte* göras om man
     manuellt tog bort det kommenterades författare (det här
     skulle hindra att man tog bort mottagare så att det
     kommenterades författare blev utan.) Hans Persson har helt
     rätt.
David Byers's avatar
David Byers committed
247

248
249

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
250

David Byers's avatar
David Byers committed
251
252
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.

253
254
255
256
257
258
259
  Borde kolla efter dublettmottagare innan man skickar in inlägget.
  Annars så får man ett tråkigt felmeddelande från servern.

  Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt
  ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
  göra det (och göra det till defaultkommandot.)

David Byers's avatar
David Byers committed
260
261
262
263
264
265
266
  Det borde gå att ändra mottagare till cc-mottagare genom att bara
  lägga till mottagaren igen som cc-mottagare. Motsvarande för bcc
  och så vidare.

  Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta
  bort, ändra typ.)

David Byers's avatar
David Byers committed
267

268
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
269

270
271
272
273
274
275
276
277
278
  Ny filter-edit-mode

  Använd den nya filterkompilatorn.

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
279

David Byers's avatar
David Byers committed
280
281
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
282

283
284
285
286
287
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
288
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
289
290
291
292
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
293
294
295
296
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...

297
298
299

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
300
301
302
303
304
305
306
307
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
308
309
  Strunta i hemliga texter vid åar.

310
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
311

David Byers's avatar
David Byers committed
312
313
314
  Det vore trevligt om inlägg man återsåg inte bidde varnade för när
  man skriver kommentarer.

315

316
317
318
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
319

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
320
321
322
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?

323
  Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
324

325
326
327
328
329
330

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
331

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
332
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
333

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
334
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
335
336
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
337
338
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
339

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
340

341
342
** ANVäNDARVäNLIGHET

David Byers's avatar
David Byers committed
343
344
345
  Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
  olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
  KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
346
  Klickbara kommandon, vad nu det är.
347

David Byers's avatar
David Byers committed
348
349
350
351
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.

David Byers's avatar
David Byers committed
352
  Språkgranskning av den engelska versionen.
353

David Byers's avatar
David Byers committed
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
  Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
  skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
  det behövs ett gränssnitt för det.


** AUX-ITEMS

  Implementera en FAQ aux-item. Detta kommer att kräva en flagga
  till i servern som talar om för servern att inte garba ett inlägg.
  Det i sin tur kräver att man fixar dbck att forcera garb av inlägg
  med den här flaggan som inte borde ha den eller nåt sånt.
365
366


David Byers's avatar
David Byers committed
367
** MARKERINGAR
David Byers's avatar
David Byers committed
368

David Byers's avatar
David Byers committed
369
370
371
372
  JySKomska markeringstyper.


** DIVERSE OSORTERAT
David Byers's avatar
David Byers committed
373

374
375
376
  Lista sessioner, ungefär som lista klienter, men som ger mer
  sessionsinformation, till exempel idletid. Önskad av David Hedbor.

377
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
378

David Byers's avatar
David Byers committed
379
380
381
  Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
  vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.

David Byers's avatar
David Byers committed
382
383
384
385
386
387
  Man borde använda get-unread-confs för att lista ut vilka
  medlemsskap som skall prefetchas först. Då måste man ordna så att
  ingenting är beroende av att medlemsskapslistan hämtas i
  prioritetsordning. Prefetchen måste kunna sortera in medlemsskap i
  prioritetsordning när den får dem från servern.

David Byers's avatar
David Byers committed
388

389
390
391
392
393
394

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: