TODO 15.1 KB
Newer Older
1
2
-*- Mode: outline; -*-

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
3
Att göra i elisp-klienten
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
4
5
=========================

David Byers's avatar
David Byers committed
6
7
8
9
      Om du fixar någonting som står med på den här
      listan, glöm inte att ta bort det från listan!


David Byers's avatar
David Byers committed
10

David Byers's avatar
David Byers committed
11
12
* SAKER ATT KOLLA

David Byers's avatar
David Byers committed
13
14
  Hur och var skall man egentligen spara inställningar? .emacs är
  kanske inte det bästa alternativet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
15
16
 
  Testa lyskom-is-anonymous!
David Byers's avatar
David Byers committed
17
18


19
* BUGGAR
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
20

David Byers's avatar
David Byers committed
21
22
** OSORTERADE

David Byers's avatar
David Byers committed
23
24
25
26
27
28
29
30
  Om man återser senaste av sig själv så kan man råka få se sin
  user-area.

  LysKOM fungerar inte i XEmacs i tty-mode. No such face:
  kom-active-face. Antingen är det fixat eller så är det inte fel i
  20.2. Jag har noterat liknande problem i 19.30 i Sun-consolen.
  FIX BY: 0.46    

31
  Om förbindelsen bryts så får man args out of range ibland.
David Byers's avatar
David Byers committed
32
  FIX BY: 0.46
33
34
35
36

  Om förbindelsen bryts i en buffert så ofungerar scrollningen en
  gång i en annan buffert. Man trycker SPC och får inte nästa
  kommando, utan hamnar överst i bufferten.
David Byers's avatar
David Byers committed
37
  FIX BY: ---
38

39
40
41
42
43
  Om man byter buffert med C-x b till den sista aktiva KOM-bufferten
  så tycker Nästa LysKOM att det inte finns fler aktiva
  KOM-sessioner. Funktionen verkar vara lite för känslig för hur
  lyskom-buffer-list ser ut. Den borde nog göra något lite
  intelligentare när listan ser ut att ha tagit slut.
David Byers's avatar
David Byers committed
44
  FIX BY: 0.46
45

David Byers's avatar
David Byers committed
46
47
  Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
  och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
48
  blev det rätt. Det verkar som om window-width ljuger.
David Byers's avatar
David Byers committed
49
  FIX BY: N/A
David Byers's avatar
David Byers committed
50
51
52
53
54
55

  Race condition när man skickar in inlägg. Fönsterkonfigurationen
  återställs asynkront, och det går att trycka C-c C-c k
  tillräckligt fort att man skapar den nya inläggsbufferten innan
  den gamla fönsterkonfigurationen (för den förra inläggsbufferten)
  återställs. Resultatet är att man aldrig ser den nya bufferten.
David Byers's avatar
David Byers committed
56
  FIX BY: 0.46-0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
57
58
59

  Endast gör fortfarande fel. Den klarar inte hål och använder inte
  set-last-read, utan set-unread.
David Byers's avatar
David Byers committed
60
  FIX BY: ---
David Byers's avatar
David Byers committed
61
62


63
64
** VIKTIGA BUGGAR

David Byers's avatar
David Byers committed
65
66
67
  Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
  läst inlägget. Man borde få inlägget läsmarkerat och få end of
  command.
David Byers's avatar
David Byers committed
68
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
69
70

  lyskom-w3-region får inte krascha. Stoppa condition-case runt.
David Byers's avatar
David Byers committed
71
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
72
73
74

  lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
  inte går att ladda w3.
David Byers's avatar
David Byers committed
75
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
76

David Byers's avatar
David Byers committed
77
78
79
80

** OMBRYTNING

  Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.
David Byers's avatar
David Byers committed
81
82
83
84
85
  Klienten tror att den indragna fortsättningen är början på ett
  nytt stycke. Man skulle kunna tänka sig att nytt-stycke-regeln
  inte gör nytt stycke om alla rader har börjat med ord: och man
  hamnar på en indragen rad. Indragna rader skulle inte sabotera
  ord:-prefixet. 
David Byers's avatar
David Byers committed
86
  FIX BY: 0.46-0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
87
88


89
** DEFERRED INSERT
90

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
91
92
93
  lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
  alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
  vill bläddra bakåt.
David Byers's avatar
David Byers committed
94
  FIX BY: ---
95

96
  Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
David Byers's avatar
David Byers committed
97
98
99
  lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. David Kågedal
  trodde att han hade fixat det. (Detta är en gammal rapport. Den
  kanske inte stämmer.)
David Byers's avatar
David Byers committed
100
  FIX BY: --- (check before release of 0.46)
101
102
103
104


** PREFETCH 

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
105
106
107
  Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
  endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
  parallella prefetcher på samma möte.
David Byers's avatar
David Byers committed
108
  FIX BY: 
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
109

110
  Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.
David Byers's avatar
David Byers committed
111
  FIX BY: 0.46
112

113
114
  Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
  inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.
David Byers's avatar
David Byers committed
115
  FIX BY: 0.46
116

117
118
119

** COMPLETING READ

120
121
122
123
124
  Om man skriver in ett namn exakt, modulo parenteser, borde det
  *antagligen* accepteras som exakt. Jus nu krävs det att man
  skriver in parenteserna också. Problem uppstår till exempel om det
  finns två möten "(På) TV" och "(Gamla) TV-spel erfarenhetsutbyte".
  Om man skriver in "TV" så betraktas det inte som en exakt match.
David Byers's avatar
David Byers committed
125
  FIX BY: 0.46-0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

  Man kan få oländiga loopar i completion. Just nu är det inte så
  lätt, men det går fortfarande. Problemet uppstår då två teckern
  har spacesemantik men inte mappas till samma tecken av
  collate-tabellen. Den riktiga fixen är i två steg: (1) se till att
  collate-tabellen alltid mappar alla space till space (2) se till
  att lyskom-complete-string kan detektera en oländig loop och
  stoppa den. 
    Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
    Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
    tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
    Man borde få match när det inträffar.
David Byers's avatar
David Byers committed
138
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
139

David Byers's avatar
David Byers committed
140
141
142
143
144
  lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
  sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
  Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
  bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
  om specifikt sessionsnummer också.
David Byers's avatar
David Byers committed
145
  FIX BY: Whenever
David Byers's avatar
David Byers committed
146
147
148
149

  Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
  samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
  som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.
David Byers's avatar
David Byers committed
150
  FIX BY: Whenever
David Byers's avatar
David Byers committed
151

152
153
154

** HANTERING AV FOTNOTER

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
155
156
  Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
  kom-show-footnotes-immediately är satt.
David Byers's avatar
David Byers committed
157
  FIX BY: --- (Check before release of 0.46)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
158

159
160
161
  Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
  spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
  nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
David Byers's avatar
David Byers committed
162
163
164
165
  samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
  här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
  Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
  helt annan...]
David Byers's avatar
David Byers committed
166
  FIX BY: ---
167

168
  Fotnoter som visas på en gång filtreras inte. [verkar fixat]
David Byers's avatar
David Byers committed
169
  FIX BY: --- (Check by 0.46)
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
170

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
171
172
  kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
  gång. Är det en bug?
David Byers's avatar
David Byers committed
173
  FIX BY: 
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
174

175
176

** PROMPTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
177

178
179
  När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
  prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
David Byers's avatar
David Byers committed
180
181
  kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan.
  FIX BY: --- 
182

David Byers's avatar
David Byers committed
183

184
185
186
187
188
** HEISENBUGS

  Sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
  ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
  bara i en gömd buffert.
David Byers's avatar
David Byers committed
189
  FIX BY: --- (Check by 0.46)
190
191

  Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
David Byers's avatar
David Byers committed
192
193
  modem. Tyvärr var det någon annan som också fick det, som kanske
  inte sitter bakom modem. Nu fick Kågedal också problemet, men
194
  fortfarande kan ingen reproducera det. Nu har jag också fått det. 
David Byers's avatar
David Byers committed
195
  FIX BY: YESTERDAY
196
197
198



David Byers's avatar
David Byers committed
199
200
* FÖRBÄTTRINGAR

201
202
203
** LÄSA INLÄGG

  Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
David Byers's avatar
David Byers committed
204
205
206
207
208
209
  föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
  ungefär] och applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget
  skulle ha formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
  omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
  fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras som
  läst automatiskt.
210
211
212
213
214

    * Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
     det finns en fotnot.
    * Krävs mer flexibel formatmarkering.
    * Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.
David Byers's avatar
David Byers committed
215
    * Troligtvis är det bättre att använda aux-items för detta.
216

David Byers's avatar
David Byers committed
217
218
  FIX BY: 0.46-0.47

219

David Byers's avatar
David Byers committed
220

David Byers's avatar
David Byers committed
221
** SKRIVA INLÄGG
David Byers's avatar
David Byers committed
222

David Byers's avatar
David Byers committed
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
  Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
  arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
  lägger till en mottagare till en existerande. Den kanske inte
  behöver ställas om man har arrangerat om alla mottagare. Frågan är
  vad som händer mittemellan.

  Varningen om olästa kommentarer är inte perfekt. Det finns flera
  förslag till ändringar. Ett är att varna bara för kommentarer som
  skapades efter man började skriva kommentaren, men det verkar vara
  en kompromiss. Minst en som efterfrågade det ville i själva verket
  kunna slå på/av varningarna per möte. Bellman ville att varningen
  inte skulle gå att slå av helt med mindre än att man explicit slår
  av den i alla möten som man är med i.

    * Den rätta saken att göra är antagligen att göra det möjligt
     att ge variabeln ett defaultvärde och ha möjlighet att ge
     undantag. 

    * Defaultvärden skulle kunna vara varna, varna inte och varna
     för nya. Ett förslag är också att varna för nya enbart om
     man har läst minst en eller kanske alla av kommentarerna
     till inlägget man kommenterar.

    * Eventuellt skulle det vara bra med en varning innan man
     börjar kommentera om kommentarer som redan finns där. Den
     varningen borde vara oberoende av den som kommer när man
     skickar in.

  Addera det kommenterades författare som mottagare vid behov när
  man börjar skriva inlägget. Se till att inte gnälla om denna
  mottagare när man skickar in inlägget.

    * När man börjar skriva inlägg, håll reda på att man har lagt
     till författare automatiskt, och försök låta bli att gnälla
     om dessa. 

    * Hans Persson ville att att det kommenterades författare
     skulle läggas till automatiskt, men att om man har editerad
     headrarna så skulle kontrollen göras om igen när man
     skickade in inlägget. Dock skulle den *inte* göras om man
     manuellt tog bort det kommenterades författare (det här
     skulle hindra att man tog bort mottagare så att det
     kommenterades författare blev utan.) Hans Persson har helt
     rätt.
David Byers's avatar
David Byers committed
267

268
269

** EDIT-BUFFERTEN
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
270

David Byers's avatar
David Byers committed
271
  Defaultplaceringen av nya mottagare i editbufferten är fånig.
David Byers's avatar
David Byers committed
272
273
274
275
276
277
  FIX BY: 0.46

  Det borde gå att ändra mottagare till cc-mottagare genom att bara
  lägga till mottagaren igen som cc-mottagare. Motsvarande för bcc
  och så vidare.
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
278

279
280
  Borde kolla efter dublettmottagare innan man skickar in inlägget.
  Annars så får man ett tråkigt felmeddelande från servern.
David Byers's avatar
David Byers committed
281
  FIX BY: 0.46
282
283
284
285

  Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt
  ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
  göra det (och göra det till defaultkommandot.)
David Byers's avatar
David Byers committed
286
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
287
288
289

  Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta
  bort, ändra typ.)
David Byers's avatar
David Byers committed
290
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
291

David Byers's avatar
David Byers committed
292

293
** FILTER
David Byers's avatar
David Byers committed
294

295
  Ny filter-edit-mode
David Byers's avatar
David Byers committed
296
  FIX BY: 0.48
297
298

  Använd den nya filterkompilatorn.
David Byers's avatar
David Byers committed
299
  FIX BY: 0.48
300
301
302
303
304
305

  Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
  variabel.


** ASYNKRONA MEDDELANDEN
David Byers's avatar
David Byers committed
306

David Byers's avatar
David Byers committed
307
308
  Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
  vart det går. John Olsson efterfrågar.
David Byers's avatar
David Byers committed
309
  FIX BY: 0.47
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
310

311
  Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)
David Byers's avatar
David Byers committed
312
  FIX BY: 0.47
313
314
315
316


** MEDLEMSSKAPSINFORMATION

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
317
  Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
318
319
320
321
  - Gå in i möte (uppdatera datum)
  - Ändra prioritet (det har vi)
  - Ändra olästa
  - Invalidera conf-stat (kanske)
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
322
323
324
  Plus att vi måste fixa en datastruktur till bufferten. Vilket slit.
  Kanske kan man mergea prioritera och lista medlemsskap? Det skulle
  ju förenkla...
David Byers's avatar
David Byers committed
325
  FIX BY: 0.48
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
326

327
328
329

** ÅTERSE

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
330
331
332
  Återse senaste borde vara superinkrementell. Man kunde hämta så
  mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
  read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.
David Byers's avatar
David Byers committed
333
  FIX BY: 0.47 or later
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
334
335

  "Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"
David Byers's avatar
David Byers committed
336
  FIX BY: 0.47 or later
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
337
338

  "Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"
David Byers's avatar
David Byers committed
339
  FIX BY: 0.47 or later
David Byers's avatar
X    
David Byers committed
340

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
341
  Strunta i hemliga texter vid åar.
David Byers's avatar
David Byers committed
342
  FIX BY: 0.46-0.47
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
343

344
  Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
David Byers's avatar
David Byers committed
345
  FIX BY: 0.46-0.47      NOTE: Verkar fungera
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
346

David Byers's avatar
David Byers committed
347
348
  Det vore trevligt om inlägg man återsåg inte bidde varnade för när
  man skriver kommentarer.
David Byers's avatar
David Byers committed
349
  FIX BY: Who knows?
David Byers's avatar
David Byers committed
350

351

352
353
354
** INTERNA SAKER

  Inför en membership-cache.
355

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
356
357
  Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
  bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
358
  [Det gör man väl? /davidk]
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
359

360
  Använd blocking.el som innehåller en reentrant blocking-do.
David Byers's avatar
David Byers committed
361
  FIX BY: 0.47
362

363
364
365
366
367
368

** FOTNOTER

  Skriv inte ut stora fonoter på en gång.

  Visa fotnoter på ett bättre sätt.
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
369

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
370
  Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
371

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
372
  Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
David Byers's avatar
David Byers committed
373
374
  senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. Eller
  kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
375
376
  Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
  om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
David Byers's avatar
David Byers committed
377
  FIX BY: 0.46-0.47
378

David Byers's avatar
X    
David Byers committed
379

380
381
** ANVäNDARVäNLIGHET

David Byers's avatar
David Byers committed
382
383
384
  Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
  olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
  KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
David Byers's avatar
David Byers committed
385
386
  FIX BY: 0.48

387
  Klickbara kommandon, vad nu det är.
David Byers's avatar
David Byers committed
388
  FIX BY: 0.48
389

David Byers's avatar
David Byers committed
390
391
392
  Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
  skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
  av systemet för presumtiva kommandoskribenter.
David Byers's avatar
David Byers committed
393
  FIX BY:
David Byers's avatar
David Byers committed
394

David Byers's avatar
David Byers committed
395
  Språkgranskning av den engelska versionen.
David Byers's avatar
David Byers committed
396
  FIX BY:
397

David Byers's avatar
David Byers committed
398
399
400
  Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
  skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
  det behövs ett gränssnitt för det.
David Byers's avatar
David Byers committed
401
  FIX BY: 0.46
David Byers's avatar
David Byers committed
402
403
404
405
406
407
408
409


** AUX-ITEMS

  Implementera en FAQ aux-item. Detta kommer att kräva en flagga
  till i servern som talar om för servern att inte garba ett inlägg.
  Det i sin tur kräver att man fixar dbck att forcera garb av inlägg
  med den här flaggan som inte borde ha den eller nåt sånt.
David Byers's avatar
David Byers committed
410
  FIX BY: 0.46
411
412


David Byers's avatar
David Byers committed
413
** MARKERINGAR
David Byers's avatar
David Byers committed
414

David Byers's avatar
David Byers committed
415
  JySKomska markeringstyper.
David Byers's avatar
David Byers committed
416
  FIX BY: 0.47-0.48
David Byers's avatar
David Byers committed
417
418


419
420
421
422
423
424
425
** PREFETCH

  Förbättra prefetchen. Till exempel borde ett mötes inlägg
  prefetchas vid lämpligt tillfälle, t.ex. när man går till
  det. Idag prefetchas bara kommentarskedjor.


David Byers's avatar
David Byers committed
426
** DIVERSE OSORTERAT
David Byers's avatar
David Byers committed
427

428
429
  Lista sessioner, ungefär som lista klienter, men som ger mer
  sessionsinformation, till exempel idletid. Önskad av David Hedbor.
David Byers's avatar
David Byers committed
430
  FIX BY: 0.47-0.48
431

432
  Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
David Byers's avatar
David Byers committed
433

David Byers's avatar
David Byers committed
434
435
436
  Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
  vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.

David Byers's avatar
David Byers committed
437
438
439
440
441
  Man borde använda get-unread-confs för att lista ut vilka
  medlemsskap som skall prefetchas först. Då måste man ordna så att
  ingenting är beroende av att medlemsskapslistan hämtas i
  prioritetsordning. Prefetchen måste kunna sortera in medlemsskap i
  prioritetsordning när den får dem från servern.
David Byers's avatar
David Byers committed
442
  FIX BY: 0.47
David Byers's avatar
David Byers committed
443

David Byers's avatar
David Byers committed
444
445
446
  kom-show-presence-messages borde kunna ha ett alternativ som gör
  att kom-friends används, så man får närvaromeddelanden enbart om
  sina vänner. Uppdatera även inställningsbufferten.
447

448
449
450
451
452
453
  Det finns rester av den gamla vilkabufferten kvar i koden i
  cache.el.

  Skriv ihop hantera medlemskap (prioritize-new.el.) Den skall
  utnyttja den nya medlemskapsstrukturen.
  
David Byers's avatar
David Byers committed
454

455
456
457
458
459
460

Local variables:
mode: outline
paragraph-separate: "[ \t]*$"
outline-regexp: "[*]+"
end: