• David Byers's avatar
  * lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med · 2966484c
  David Byers authored
  	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.
  
  	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
  	(lyskom-faces): Dito.
  
  	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
  	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
  	kommenterad författare som mottagare.
  2966484c
To find the state of this project's repository at the time of any of these versions, check out the tags.
ChangeLog 319 KB