• David Byers's avatar
  * lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med · 2966484c
  David Byers authored
  	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.
  
  	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
  	(lyskom-faces): Dito.
  
  	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
  	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
  	kommenterad författare som mottagare.
  2966484c