• Ulrik Haugen's avatar
  Hoppas det här inte krockar med något David redan fixat... · 5427fd68
  Ulrik Haugen authored
      * startup.el (lyskom-read-server-name): Updated docstring wrt.
  	kom-builtin-server-aliases.
  
  	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt, lyskom-format-prompt)
  	(lyskom-mode-name-from-host): Use both kom-server-aliases and
  	kom-builtin-server-aliases.
  
  	* commands2.el (kom-modeline-select-unread-kom)
  	(kom-status-server): Use both kom-server-aliases and
  	kom-builtin-server-aliases.
  
  	* async.el (lyskom-show-logged-in-person)
  	(lyskom-show-logged-out-person): Use both kom-server-aliases and
  	kom-builtin-server-aliases.
  5427fd68