• David Kågedal's avatar
  * view-text.el (lyskom-view-text): Använd no-such-text-no istället · 7692dc59
  David Kågedal authored
  för no-such-text som felmeddelande när ett inlägg inte finns.
  
  * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Sätt
  ingen knapp på textnumret i no-such-text-no.
  
  * async.el (lyskom-parse-async): Ändra i cachen om ett namn har
  ändrats.
  
  * utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rätt KOM-buffert
  7692dc59
english-strings.el 72 KB