• David Byers's avatar
  > 2002-12-13 David Byers <david.byers@swipnet.se> · 88f9cfd0
  David Byers authored
  >
  > 	* lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Change `insert-string' to
  > 	`insert' since the former is obsolete.
  >
  > 	Bog 928:
  > 	* commands1.el (lyskom-times): Added Lucia.
  >
  > 	Finished bug 924:
  > 	* option-edit.el (lyskom-nameday-widget): New widget type.
  >
  > 	* vars.el.in (kom-url-transformation-rules): Improved the
  > 	Aftonbladet regexp.
  >
  > 2002-12-11 David Byers <david.byers@swipnet.se>
  >
  > 	* swedish-strings.el (lyskom-sv-mode-map): Define swedish chars
  > 	using all possible methods.
  >
  > 	* macros.el (lyskom-try-define-key): New macro.
  >
  88f9cfd0