• David Kågedal's avatar
  * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
  David Kågedal authored
  Försök inte hämta för stora mappar.
  
  * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
  
  * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
  för buffer-read-only.
  ad6fd53e