• David Byers's avatar
  Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
  David Byers authored
  Nytt kommando: Lista markeringar
  Skicka brev beter sig lite annorlunda
  Prefixargument till Skriva Inlägg
  Minska risken för häng i completing-read
  Inga bakslaskade åttabitarstecken
  Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
  Definiera kom-tell-phrases
  Klaga om man vill radera markerade inlägg
  Avmarkera om man raderar eget markerat
  Man kan ha markeringstyp 0 nu
  Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
  Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
  c72ace8d
To find the state of this project's repository at the time of any of these versions, check out the tags.
ChangeLog 322 KB