• David Byers's avatar
  Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
  David Byers authored
  Nytt kommando: Lista markeringar
  Skicka brev beter sig lite annorlunda
  Prefixargument till Skriva Inlägg
  Minska risken för häng i completing-read
  Inga bakslaskade åttabitarstecken
  Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
  Definiera kom-tell-phrases
  Klaga om man vill radera markerade inlägg
  Avmarkera om man raderar eget markerat
  Man kan ha markeringstyp 0 nu
  Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
  Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
  c72ace8d