• David Kågedal's avatar
  * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
  David Kågedal authored
  who-is-on-dynamic om den finns.
  (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
  (lyskom-session-from-conf): Dito.
  
  * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
  kom-membership-default-priority buffertlokal.
  
  * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
  går med i nya möten.
  
  * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
  let istället för med setq.
  d9e73728
To find the state of this project's repository at the time of any of these versions, check out the tags..
ChangeLog 239 KB