• David Byers's avatar
  Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
  David Byers authored
  edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
  utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
  commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
  
  Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
  e8f6510a