• David Byers's avatar
  > 2002-12-16 David Byers <david.byers@swipnet.se> · ee0a343f
  David Byers authored
  >
  > 	Fix bug 305:
  > 	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Added support
  > 	for bugzilla links.
  > 	(lyskom-button-show-bugzilla-bug): New function.
  >
  > 	* vars.el.in (kom-my-bugzilla): New variable.
  > 	(lyskom-text-buttons): Added bugzilla links.
  > 	(lyskom-button-actions): Added bugzilla links.
  >
  ee0a343f