• Niels Möller's avatar
  (lyskom-language-symbols): Ny variabel. · fac02c85
  Niels Möller authored
  	(lyskom-language-categories): Ny variabel.
  	(lyskom-define-language): Omskriven. Uppslagningen katagori ->
  	property är borta. Definierade symboler och kategorier loggas.
  	(lyskom-get-string-internal): Ny funktion.
  	(lyskom-get-string-error): Ny funktion.
  	(lyskom-get-menu-string): Ny funktion.
  	(lyskom-get-string): Omskriven. Kategorierna är inte hårdkodade,
  	används direkt som properties, och ska vara unika, som
  	'lyskom-message.
  	(lyskom-string-check-category): Ny funktion.
  fac02c85