Commit 0843a29d authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Patchar för att kanske fungera i Gnu Emacs 20.3. Patchar för att få vissa...

Patchar för att kanske fungera i Gnu Emacs 20.3. Patchar för att få vissa andra variabler att fungera i XEmacs.
parent 7b740737
Tue Jun 2 11:49:27 1998 David Byers <davby@ida.liu.se>
* Lade in -*-coding: raw-text;-*- i alla filer.
* lyskom-rest.el (silent-read): Tog bort sttning av
enable-multibyte-characters.
* buffers.el: Anvnd set-buffer-multibyte.
* defvar.el (kom-dont-read-saved-variables): Tog bort defvar av
enable-multibyte-characters
* defvar.el (lyskom-setup-minibuffer-variables): Anvnd
set-buffer-multibyte.
* compatibility.el (set-buffer-multibyte): Ny
kompatibilitetsdefinition.
* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-message): ndrade
p strngen old-passwd.
Mon Jun 1 13:34:31 1998 David Byers <davby@ida.liu.se>
* startup.el (lyskom): Anvnd lyskom-buffer-p fr att testa om man
skall frga om bufferten skall teranvndas. Det gr att man
enbart fr frgan om bufferten finns och det finns en levande
uppkoppling i den.
* startup.el (lyskom): Skicka t i may-be-dead till lyskom-buffer-p
s att en stngd lyskom-buffert teranvnds korrekt.
* commands2.el (lyskom-buffer-p): Lade till optional argument
may-be-dead.
Wed May 27 16:30:47 1998 David Byers <davby@ida.liu.se>
* completing-read.el (lyskom-complete-string): Lade till nreverse
igen.
* vars.el.in (lyskom-ok-to-send-new-calls): Lade till
lyskom-ok-to-send-new-calls
* services.el (blocking-return): Tog bort
lyskom-ok-to-send-new-calls.
* vars.el.in (kom-mail-address): user-full-name r en funktion,
inte en variabel.
Wed May 6 17:45:57 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se> Wed May 6 17:45:57 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el, english-strings.el, commands1.el: * swedish-strings.el, english-strings.el, commands1.el:
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
...@@ -261,8 +262,7 @@ categories") ...@@ -261,8 +262,7 @@ categories")
(let ((buf (generate-new-buffer name))) (let ((buf (generate-new-buffer name)))
(save-excursion (save-excursion
(set-buffer buf) (set-buffer buf)
(make-local-variable 'enable-multibyte-characters) (set-buffer-multibyte nil))
(setq enable-multibyte-characters nil))
buf)) buf))
(defun lyskom-get-buffer-create (category name &optional unique) (defun lyskom-get-buffer-create (category name &optional unique)
...@@ -293,8 +293,7 @@ The created buffer is made a child of the current buffer." ...@@ -293,8 +293,7 @@ The created buffer is made a child of the current buffer."
(lyskom-update-inherited-variables buffer) (lyskom-update-inherited-variables buffer)
(save-excursion (set-buffer buffer) (save-excursion (set-buffer buffer)
(setq lyskom-buffer-category category) (setq lyskom-buffer-category category)
(make-local-variable 'enable-multibyte-characters) (set-buffer-multibyte nil))
(setq enable-multibyte-characters nil))
buffer)) buffer))
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
...@@ -1519,16 +1520,18 @@ membership info." ...@@ -1519,16 +1520,18 @@ membership info."
(bury-buffer)))) (bury-buffer))))
(defun lyskom-buffer-p (buf) (defun lyskom-buffer-p (buf &optional may-be-dead)
;; Returns non-nil if BUF is an active LysKOM buffer ;; Returns non-nil if BUF is an active LysKOM buffer
(if (and buf (bufferp buf) (buffer-name buf)) (when (buffer-live-p buf)
(save-excursion (save-excursion
(set-buffer buf) (set-buffer buf)
(and (eq major-mode 'lyskom-mode) (and (eq major-mode 'lyskom-mode)
(boundp 'lyskom-proc) (boundp 'lyskom-proc)
lyskom-proc lyskom-proc
(processp lyskom-proc) (processp lyskom-proc)
(memq (process-status lyskom-proc) '(run open)))))) (or (and may-be-dead
(memq (process-status lyskom-proc) '(run open closed)))
(memq (process-status lyskom-proc) '(run open)))))))
;;;(defun lyskom-update-lyskom-buffer-list () ;;;(defun lyskom-update-lyskom-buffer-list ()
;;; (mapcar (function ;;; (mapcar (function
......
;;;;; -*- emacs-lisp -*- ;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1996 Lysator Academic Computer Association.
;;;;; ;;;;;
...@@ -265,6 +266,12 @@ string to search in." ...@@ -265,6 +266,12 @@ string to search in."
(lyskom-provide-function char-to-int (c) c) (lyskom-provide-function char-to-int (c) c)
(defvar enable-multibyte-characters nil)
(lyskom-provide-function set-buffer-multibyte (arg)
(put 'enable-multibyte-characters 'permanent-local t)
(make-local-variable 'enable-multibyte-characters)
(setq enable-multibyte-characters arg))
;;; ====================================================================== ;;; ======================================================================
;;; Event stuff ;;; Event stuff
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
...@@ -512,21 +513,21 @@ function work as a name-to-conf-stat translator." ...@@ -512,21 +513,21 @@ function work as a name-to-conf-stat translator."
(null x-list))))) (null x-list)))))
;(defun lyskom-complete-show-data-list (state data) ; (defun lyskom-complete-show-data-list (state data)
; (save-excursion ; (save-excursion
; (pop-to-buffer (get-buffer-create "*kom*-complete")) ; (pop-to-buffer (get-buffer-create "*kom*-complete"))
; (erase-buffer) ; (erase-buffer)
; (setq enable-multibyte-characters nil) ; (set-buffer-multibyte nil)
; (while data ; (while data
; (insert ; (insert
; (format "%s\n" (substring (aref (car data) 2) ; (format "%s\n" (substring (aref (car data) 2)
; (aref (car data) 0) ; (aref (car data) 0)
; (aref (car data) 1)))) ; (aref (car data) 1))))
; (setq data (cdr data))) ; (setq data (cdr data)))
; (insert (format "%S %S: %S" (symbol-value current-state) ; (insert (format "%S %S: %S" (symbol-value current-state)
; (elt state 0) ; (elt state 0)
; (elt state 1))) ; (elt state 1)))
; (sit-for 1))) ; (sit-for 5)))
(defun lyskom-complete-string (string-list) (defun lyskom-complete-string (string-list)
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
...@@ -40,7 +41,6 @@ ...@@ -40,7 +41,6 @@
(provide 'lyskom) (provide 'lyskom)
;; Just to get rid of a compiler warning ;; Just to get rid of a compiler warning
(defvar enable-multibyte-characters)
(defvar kom-dont-read-saved-variables) (defvar kom-dont-read-saved-variables)
(defvar lyskom-local-variables nil (defvar lyskom-local-variables nil
...@@ -120,8 +120,7 @@ is saved before executing FORMS and restored when FORMS have finished." ...@@ -120,8 +120,7 @@ is saved before executing FORMS and restored when FORMS have finished."
(set (car syms) (car vals)) (set (car syms) (car vals))
(setq syms (cdr syms) (setq syms (cdr syms)
vals (cdr vals))) vals (cdr vals)))
(make-local-variable 'enable-multibyte-characters) (set-buffer-multibyte nil)))
(setq enable-multibyte-characters nil)))
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;; $Id$ ;;;; $Id$
;;;; This file contains some miscellaneous string functions ;;;; This file contains some miscellaneous string functions
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
...@@ -326,8 +327,8 @@ and you have finished reading. Please come back later. ...@@ -326,8 +327,8 @@ and you have finished reading. Please come back later.
(new-passwd-again . "Repeat the new password for confirmation: ") (new-passwd-again . "Repeat the new password for confirmation: ")
(what-mark-to-view . "Review which mark? ") (what-mark-to-view . "Review which mark? ")
(whos-passwd . "Change password for whom? (yourself) ") (whos-passwd . "Change password for whom? (yourself) ")
(old-passwd . "Your old password: ") (old-passwd . "Your current password: ")
(new-passwd . "Your new password: ") (new-passwd . "The new password: ")
(changing-passwd . "Changing password...") (changing-passwd . "Changing password...")
(retype-dont-match . "You didn't reenter the same passwrod. Try again.\n") (retype-dont-match . "You didn't reenter the same passwrod. Try again.\n")
(palindrome . "(a palindrome!) ") (palindrome . "(a palindrome!) ")
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1991, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
;;;;; -*-coding: raw-text;-*-
;;;;; ;;;;;
;;;;; $Id$ ;;;;; $Id$
;;;;; Copyright (C) 1994, 1996 Lysator Academic Computer Association. ;;;;; Copyright (C) 1994, 1996 Lysator Academic Computer Association.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment