Commit 1736122e authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

more todo

parent 498249a4
Version: 1 -*- bugtrack -*-
Unused-Bug-Id: 29
Unused-Bug-Id: 44
Note: This is the header of a bugtrack file.
Note: If you see this, it means that there are
Note: no *known* bugs to track.
......@@ -538,3 +538,526 @@ Associated mails:
End mails.
---
Id: 29
Summary: Justering i konverteringen till 7-bitarsmod
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:04:42 1995
Currently handled by:
Severity: 0
Priority: 0
Difficulty: 0
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:05:21 1995
Reported by: Sojge
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
397415 1993-08-18 16:45 /4 rader/ 365000,,000000 (betyder) SOJGE (som r) Klaus Zeuge
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <185>
Markerad av dig.
rende:
------------------------------------------------------------
Tecknen och (som jag tror r << respektive >>) visas av
lyskom.el bda tv som frgetecken i sjubitslge.
Det vore trevligare om < och >, eller mjligen " och ", anvndes
istllet.
(397415) -----------------------------------
terse nsta markerade -
terse nsta markerade.
398745 1993-08-20 16:18 /4 rader/ 365000,,000000 (betyder) SOJGE (som r) Klaus Zeuge
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <187>
Markerad av dig.
rende: dear sincer sir
------------------------------------------------------------
Bugg: tyska dubbel-S () visas som versalt B p en SIS
E47-terminal. Dubbel-S och B har inget med varandra att gra.
nskeml: visa dubbel-S () som tv "ss" istllet.
(398745) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 30
Summary: Tidsangivelser relativt dagens dag
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:06:21 1995
Currently handled by:
Severity: 4
Priority: 0
Difficulty: 3
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:06:31 1995
Reported by: Nixon
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
407368 1993-09-09 12:13 /9 rader/ Nixon (lngtar stndigt norrut)
Mottagare: LysKOM Elispklient; diskussion och ider <5632>
Markerad av dig.
rende: 4711 I morgon /1 rad/ Nixon (V{nsterflummare)
------------------------------------------------------------
Det h{r har kanske diskuterats f|rut:
I Linus-KOM kunde ett inl{ggshuvud se ut s} h{r:
407361 Idag 11:58 /29 rader/ Peter Eriksson LYSATOR
Himla smidigt om man, som jag, har lite sv}rt att h}lla reda p}
dagens datum. Ide' till n{sta klientversion?
/Nixon
(407368) -----------------------------------
Id: 31
Summary: Hangs after failing to create a conf.
Version: ??
Created: linus: Fri Jan 6 18:08:45 1995
Currently handled by:
Severity: 9
Priority: 0
Difficulty: 7
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:08:54 1995
Reported by: Meta
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
424875 1993-10-01 14:56 /11 rader/ MeTa, (nu med ISY-konto igen!)
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <197>
Mottagare: MeTa, (nu med ISY-konto igen!) <1475>
Mottaget: 1993-10-01 14:56
Markerad av dig.
rende:
------------------------------------------------------------
Fljande verkar inget vidare:
Se tiden - Skapa mte
Mtet "Ej nrvarande i ngot mte." kunde ej skapas.
Felkod: 20.
Och sedan mste jag trycka 'r'. Varfr?
Jag vet att mtesnamnet krockade med "Ej n{rvarande i n}got m|te."
(424875) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 32
Summary: Scrollning till slutet av texten n{r en ny text skapas
Version: 0.37
Created: linus: Fri Jan 6 18:09:53 1995
Currently handled by:
Severity: 9
Priority: 2
Difficulty: 3
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:10:03 1995
Reported by: pd
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
449239 1993-11-01 02:18 /11 rader/ pd
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <202>
Mottagare: pd <472>
Mottaget: 1993-11-01 02:18
Markerad av dig.
rende: Scrollstrul
------------------------------------------------------------
Jag har alldeles nyligen b|rjat anv{nda 0.37. Tidigare anv{nde jag
0.34.6.
Elispklienten f}r numera f|r sig att scrolla till slutet av texten
varje g}ng en text skapas (vilket jag f}r meddelande om p} modraden),
vilket {r r{tt irriterande om det {r en l}ng text jag h}ller p} att
l{sa.
Kan man st{nga av meddelanden om att texter skapas? Jag vill helst
bara veta att mina egna texter skapas. Alla andras f}r jag ju {nd} se
vid tillf{lle, s} jag {r r{tt ointresserad av att f} veta att dom
skapas n{r dom skapas.
(449239) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 33
Summary: Ladda upp/ner fil
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:12:00 1995
Currently handled by:
Severity: 2
Priority: 9
Difficulty: 0
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:12:09 1995
Reported by: Sojge
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
498572 1994-01-08 17:49 /5 rader/ 365000,,000000 (betyder) SOJGE (som r) Klaus Zeuge
Mottagare: LysKOM Elispklient; diskussion och ider <5739>
Markerad av dig.
rende: Ny version av LysKOM elisp-klienten 0.38 ute nu.
------------------------------------------------------------
Kanske kommandona hellre borde heta
Ladda upp fil frn lokal maskin
Ladda ner fil till lokal maskin
eller s, dvs ha med riktning och klla och/eller ml.
(498572) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 34
Summary: St{nga av visandet av ol{sta i alla bufferter med en variabel.
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:14:48 1995
Currently handled by:
Severity: 3
Priority: 0
Difficulty: 0
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:14:58 1995
Reported by: Christer Ekholm, Ludd
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
501406 1994-01-11 08:19 /36 rader/ Christer Ekholm, Ludd
Mottagare: LysKOM Elispklient; diskussion och ider <5771>
Markerad av dig.
rende: "Ol{sta" |verallt.
------------------------------------------------------------
Jag skulle vilja kunna stnga av det genom att bara stta en variabel.
Frslag:
*** lyskom-rest.el.~1~ Tue Jan 11 08:08:50 1994
--- lyskom-rest.el Tue Jan 11 08:18:04 1994
***************
*** 1808,1813 ****
--- 1807,1815 ----
(setq alist (cdr alist)))
clist))
+ (defvar lyskom-inhibit-mode-line-unread nil
+ "If non nil, don't show mode-line-unread")
+
(defun lyskom-tell-phrases-validate ()
"Attempts to validate the value of kom-tell-phrases
from the value of kom-tell-phrases-internal."
***************
*** 1827,1833 ****
(run-hooks 'lyskom-init-hook)
! (or (assq 'lyskom-sessions-with-unread minor-mode-alist)
(setq minor-mode-alist
(cons (list 'lyskom-sessions-with-unread
(let ((str (lyskom-get-string 'mode-line-unread)))
--- 1829,1836 ----
(run-hooks 'lyskom-init-hook)
! (or lyskom-inhibit-mode-line-unread
! (assq 'lyskom-sessions-with-unread minor-mode-alist)
(setq minor-mode-alist
(cons (list 'lyskom-sessions-with-unread
(let ((str (lyskom-get-string 'mode-line-unread)))
(501406) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 35
Summary: Se |ver hanteringen av buffertnamn.
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:16:21 1995
Currently handled by:
Severity: 0
Priority: 2
Difficulty: 1
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:17:04 1995
Reported by: Richard Levitte
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
510982 1994-01-23 01:53 /20 rader/ Richard Levitte - GNU on VMS hacker
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <210>
Markerad av dig.
rende: KOM i multipla buffertar?
------------------------------------------------------------
Det har idag hnt att jag har hoppat in i och ut ur KOM flera gnger
frn samma Emacs-session. D hnder varje gng detta mycket
irriterande fenomen:
Frsta gngen: bufferten *kom* skapas
Andra gngen: bufferten *kom*<2> skapas
Tredje gngen: bufferten *kom*<3> skapas
Fjrde gngen: bufferten *kom*<4> skapas
Femte gngen: bufferten *kom*<5> skapas
Jag blir tvunegn att g in i buffer-menyn fr att ta bort de gamla
KOM-buffertarna. r det verkligen tnkt att det ska vara s?
(Jaja, jag inser att det "bara" r version 0.38 (nej, jag har inte
fiskat upp 0.38.1, har det fixats dr?), men nd!)
Aprop: emacs-version = "18.59.xx"
system-type = vax-vms (men det har ju knappast betydelse).
Richard Levitte - VMS GNU Emacs hacker
(510982) -----------------------------------
Kommentar i text 511180 av 365000,,000000 (betyder) SOJGE (som r) Klaus Zeuge
terse nsta markerade -
Id: 36
Summary: Hantering av buffertar som shell-moden.
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:17:26 1995
Currently handled by:
Severity: 0
Priority: 0
Difficulty: 5
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:18:15 1995
Reported by: Sojge
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
511180 1994-01-23 16:52 /10 rader/ 365000,,000000 (betyder) SOJGE (som r) Klaus Zeuge
Kommentar till text 510982 av Richard Levitte - GNU on VMS hacker
Mottagare: LysKOM Elispklient; diskussion och ider <5822>
Markerad av dig.
rende: KOM i multipla buffertar?
------------------------------------------------------------
Fler nskeml fr lyskom.el:
M-x lyskom RET
om man har noll aktiva sessioner: frga efter server, skapa ny session
om man har en aktiv session: vlj den
om man har flera: frga efter session eller ny server
Fr att skapa session nummer tv: C-u M-x lyskom RET
Vid frgan om server: ge lista med knda servers
(511180) -----------------------------------
Kommentar i text 511725 av MeTa, (nu med ISY-konto igen!)
terse nsta markerade -
Id: 37
Summary: Extra fr}ga om man verkligen vill hoppa
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:19:02 1995
Currently handled by:
Severity: 1
Priority: 0
Difficulty: 1
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:19:09 1995
Reported by: ceder
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
542423 1994-02-26 02:37 /6 rader/ (Vilande) i}m-lsare (t) ceder (Vren och vrmen r hr!)
Extra kopia: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <212>
Mottagare: Inlgg }t mig <189554>
Markerad av dig.
rende: Ture kr vi!
------------------------------------------------------------
Vad r detta?!? En uppmaning att hoppa!?! I IM! Fy skms!
Jag har faktistk hoppat tv gnger i kvll av misstag. "h" sitter
alldeles fr nra "j" p tangentbordet. Man borde f en y-or-n-p-frga
nr man hoppar. Om man r i Inlgg t mig borde man f en
yes-or-no-p-frga.
(542423) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 38
Summary: KOMNAMEhanteringen fungerar d}ligt
Version: 0.38
Created: linus: Fri Jan 6 18:21:26 1995
Currently handled by:
Severity: 2
Priority: 2
Difficulty: 5
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:21:40 1995
Reported by: pd
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
582801 1994-03-31 13:21 /2 rader/ pd
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <224>
Mottagare: Frgor och svar <5507>
Markerad av dig.
rende: KOMNAME
------------------------------------------------------------
Enligt k{llkoden till 0.38 plockas KOMNAME fram, men anv{nds v{rdet?
Jag f}r alltid en fr}ga om vad jag heter n{r jag startar lyskom.el.
(582801) -----------------------------------
Id: 39
Summary: Addera mottagare n{r mottagaren har en lapp p} d|rren.
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:26:22 1995
Currently handled by:
Severity: 4
Priority: 0
Difficulty: 2
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:28:31 1995
Reported by: Jonas S Karlsson
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
679853 1994-07-28 19:14 /3 rader/ Jonas S Karlsson (!)
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <248>
Mottagare: Konspirationsteorier <476>
Snt: 1994-07-28 20:15
Snt av Jonas Nilsson, Ronneby
Markerad av dig.
rende:
------------------------------------------------------------
Skriv godtyckligt inlgg, gr "C-c a m" dvs addera mottagare
skriv "365" dvs sojge, skiten hnger sig totalt, det gr inte ens att
gra close p emacsen!!!
(679853) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 40
Summary: Hanteringen av den skrivna inl{ggstextmassan {r lite k{nslig
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:29:18 1995
Currently handled by:
Severity: 2
Priority: 0
Difficulty: 7
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:29:24 1995
Reported by: W (Stefan Wrammerfors)
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
748610 1994-10-23 02:41 /10 rader/ W (Stefan Wrammerfors)
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <261>
Markerad av dig.
rende: Hej hopp
------------------------------------------------------------
Jag skulle skriva ett inl{gg och skrev i [renderaden f|r hand direkt
i inl{gget (t ex rende:Hej hopp) och d} gick det inte att s{nda iv{g
det med C-c C-c, utan man fick bara det kryptiska meddelandet:
Search failed: " \\(.*\\)" vilket naturligtvis betyder att det m}ste
vara ett mellanslag mellan "rende:" och "hej hopp". Om man senare i
sin text r}kar ha ett kolon f|ljt av mellanslag tar den detta som
[renderaden vilket kan ge en intressant effekt.
/W
LysKOM elisp-klient version 0.38.1.
Uppkopplingen klar. Serverns versionsnummer r 1.6.4.
(748610) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 41
Summary: Ingen varning f|r att servern justerar mottagaren om man skickar till skrivskyddade m|ten.
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:32:30 1995
Currently handled by:
Severity: 7
Priority: 0
Difficulty: 8
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:32:36 1995
Reported by: Leif Stensson, Lysator (avvaxad)
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
790900 1994-12-05 23:20 /13 rader/ Leif Stensson, Lysator (avvaxad)
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <268>
Kommentar till text 790871 av Leif Stensson, Lysator (avvaxad)
Extra kopia: Linus Tolke Y <7605>
Mottaget: 1994-12-06 18:40
Markerad av dig.
rende: Aha!
------------------------------------------------------------
Gnypp! N{r jag g|r 'k' p} det d{r inl{gget blir "Linus Tolke Y"
mottagare; men det {r ju "Ur}ldriga vitsar" som ska vara mottagare,
eller l{mpligt uppf|ljarm|te. Om jag ist{llet f|rs|ker skriva en
fotnot fr}gar klienten om "Pl|tsliga insikter!" ska vara mottagare,
och sedan om "Ur}ldriga vitsar" ska vara mottagare; men sedan blir
det "Linus Tolke Y" som blir mottagare i alla fall.
Det f|rsta {r bara ett konstigt valt superm|te, men det andra {r v{l
en bugg i klienten? Ska inte fotnoten skrivas i samma m|ten som det
som den {r fotnot till (s} borde det vara, och s} verkar det vara
avsett, om man g}r efter hur extra-kopie-mottagare hanteras)?
(Klientversion: 1.6.6.)
(790900) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 42
Summary: Klienter h{nger sig vid {ndra presentation
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:33:40 1995
Currently handled by:
Severity: 9
Priority: 2
Difficulty: 8
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:34:29 1995
Reported by: Sojge
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
793995 1994-12-08 02:11 /8 rader/ 365000,,000000 (betyder) SOJGE (som r) Klaus Zeuge
Mottagare: LysKOM; Elispklientens buggrapporter <269>
Markerad av dig.
rende: 0.38.1, p C-g
------------------------------------------------------------
Tryck p
p C-g
verkar krva
a terstarta kom RET
inan man fr en ny prompt.
(793995) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Id: 43
Summary: B{ttre hantering av inl{gg som redan {r l{sta i ett annat m|te.
Version: 0.38.1
Created: linus: Fri Jan 6 18:35:15 1995
Currently handled by:
Severity: 1
Priority: 0
Difficulty: 9
Last edit: linus: Fri Jan 6 18:35:21 1995
Reported by: Lisa Hallingstrm (Hr&Nu!)
Site: LysKOM
Associated mails:
End mails.
---
terse nsta markerade.
793866 1994-12-08 01:34 /4 rader/ Lisa Hallingstrm (Hr&Nu!)
Mottagare: LysKOM frgor (och) svar <1204>
Markerad av dig.
rende: Hoppande inlgg
------------------------------------------------------------
Nr jag skickar ett inlgg till ett annat mte fr jag lsa om det i
detta nya mte - men inte frrn nsta session! Varfr? Finns det
ngon variabel jag kan stlla om fr att fixa detta, eller krvs det
omhack i elispklienten (som jag kr)?
(793866) -----------------------------------
terse nsta markerade -
Funktioner att skriva om:
kom-list-news (har att g|ra med den nya cachningen...)
b|rjat }terse senaste (nytt s{tt att l{sa personer)
subtrahera, uttr{da (nytt s{tt att l{sa personer)
* N{r man l{gger till mottagare borde den kolla om m|tet {r
skrivskyddat och i s} fall l{gga in superm|tet...
......@@ -80,6 +85,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
l}ngt vi f}r skrolla.
* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)
Klart.
* Snabbare g} till m|te.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment