Commit 270f9954 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

En massa saker

parent 1ac2f86d
Thu Apr 10 19:16:47 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>
Sun Jun 29 12:41:14 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* utilities.el (lyskom-default-collate-table): Bytte ^Z mot \032.
* swedish-strings.el (lyskom-custom-strings): Lade till Lynx.
* option-edit.el (lyskom-url-viewer-widget): Lade till Lynx.
* prioritize.el (kom-prioritize-goto-priority): Fixa en prompt.
(kom-prioritize-set-priority): Fixa en prompt.
* swedish-strings.el (lyskom-message): Nya strngar.
* lyskom-buttons.el (kom-popup-menu): Grokka w3s lnkar.
(kom-button-click): Dito.
* compatibility.el (event-glyph): Lade till funktionen.
* edit-text.el (lyskom-send-experimental): Ny variabel.
(lyskom-send-transform-text): Anvnd den. Frga om man vill skicka
in formatterat.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Anvnd w3-region
och fixa s inte extents lcker till resten av bufferten.
(lyskom-format-experimental): Default r pslaget. Numera en
lista av format som skall formateras.
Fri Jun 6 10:40:51 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands1.el (kom-display-calendar): Brjade skriva. Kom inte s
lngt.
Wed May 14 13:08:50 1997 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
......@@ -11,12 +37,49 @@ Wed May 14 13:08:50 1997 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
(kom-lynx-xterm-command): Ny variabel.
(kom-lynx-terminal-command): Ny variabel.
Sun May 11 15:47:23 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* cache.el: Gr alltid i LysKOM-bufferten.
Sun Apr 27 12:51:39 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-ispell-text): Ny funktion.
* swedish-strings.el, english-strings.el (kom-ispell-dictionary):
Ny variabel.
* vars.el.in (lyskom-send-text-hook): Ny variabel.
* edit-text.el (lyskom-edit-send): Anropa lyskom-send-text-hook.
* lyskom-buttons.el (lyskom-fix-pseudo-url): Ny funktion.
(lyskom-button-open-url): Hantera pseudo-URLer.
(lyskom-button-transform-text): Specialhantering av pseudourler.
* vars.el.in (lyskom-text-buttons): Knn igen trasiga URLer.
Fri Apr 25 16:55:10 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands2.el (lyskom-send-message-minibuffer-setup-hook): Ny
funktion.
(lyskom-send-message-minibuffer-exit-hook): Nu funktion.
(lyskom-send-message): Gr inte minibuffer-setup-hook med vnner
lokal. Det fungerar inte om man laddar rsz-mini i hooken.
Thu Apr 10 19:16:47 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>
* utilities.el (lyskom-default-collate-table): Bytte ^Z mot \032.
Tue Apr 8 22:49:59 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frga bara om
man ska skicka in trots olsta kommentarer en gng.
Sun Mar 30 12:56:10 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* flags.el (lyskom-save-options): Bind print-readably till t.
(kom-edit-options-send): Dito.
Thu Mar 27 02:51:57 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* utilities.el (functionp): byte-code-p heter egentligen
......
......@@ -4,10 +4,6 @@ Att g
-------- Buggar
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten
som följer blir vissa kommandon förvirrade. [ÄR MAN SÅ DUM FÅR MAN
VÄL SKYLLA SIG SJÄLV. JU!]
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
vill bläddra bakåt.
......@@ -18,8 +14,6 @@ Att g
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
Gå med i möten startar inte prefetch på mötet. [FIXAT?]
Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.
Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
......@@ -27,10 +21,6 @@ Att g
Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.
Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.
[Lustigt. Jag fick rätt prompt]
lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
......@@ -41,9 +31,6 @@ Att g
samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.
Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
kom-show-footnotes-immediately är satt.
......@@ -70,7 +57,7 @@ Att g
När jag ska läsa en kommentar till ett brev i min brevlåda så blir
prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅG PRIORITET)
-------- Allmänna förbättringar
......@@ -123,10 +110,10 @@ Att g
Klickbara kommandon.
Reentrant blocking-do
Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
kom-customize skall nog inte ta med alla variabler, bara sådana
som många vill ändra på. Annars blir det svåröverskådligt.
som många vill ändra på. Annars blir det svåröverskådligt. [FIXAT?]
Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
skulle inte skada med en kortfattad beskrivning av stabila delar
......@@ -256,3 +243,19 @@ Att g
Visa i prompten om man är i administratörsläge.
I prioritera möten så borde ledtexterna till prioritera mfl spegla
om man prioriterar markerade möten eller det möte man står på.
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten
som följer blir vissa kommandon förvirrade. [ÄR MAN SÅ DUM FÅR MAN
VÄL SKYLLA SIG SJÄLV. JU!]
Gå med i möten startar inte prefetch på mötet. [FIXAT?]
Efter återse senaste fick jag fel prompt. Jag vill ha återse
nästa-prompten direkt om det finns texter som matchar villkoret.
[Lustigt. Jag fick rätt prompt]
Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig. [FIXAT]
......@@ -506,7 +506,7 @@ of point mark and window-start in all windows."
(mapcar (function
(lambda (b)
(set-buffer b)
(list b (point) (mark))))
(list b (point) (mark t))))
(buffer-list)))
(walk-windows (function
(lambda (w)
......
......@@ -488,8 +488,11 @@ CACHE is the name of the variable that points to the cache."
(defun lyskom-tell-server (string)
"Tell the server what the user is doing. Args: STRING."
(cond
((equal string lyskom-what-i-am-doing))
(t
(setq lyskom-what-i-am-doing string)
(initiate-change-what-i-am-doing 'background nil string))))
(save-excursion
(when lyskom-buffer
(set-buffer lyskom-buffer))
(cond
((equal string lyskom-what-i-am-doing))
(t
(setq lyskom-what-i-am-doing string)
(initiate-change-what-i-am-doing 'background nil string)))))
......@@ -517,11 +517,11 @@ of the person."
(let* ((conf-name (or name
(lyskom-read-string
(lyskom-get-string 'name-of-conf))))
(open (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member)))
(open (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member) t))
(secret (if (not open)
(j-or-n-p (lyskom-get-string 'secret-conf))))
(orig (j-or-n-p (lyskom-get-string 'comments-allowed)))
(anarchy (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anonymous-allowed)))
(j-or-n-p (lyskom-get-string 'secret-conf) t)))
(orig (j-or-n-p (lyskom-get-string 'comments-allowed) t))
(anarchy (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anonymous-allowed) t))
(conf-no (blocking-do 'create-conf
conf-name
(lyskom-create-conf-type (not open)
......@@ -1495,18 +1495,420 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts."
(condition-case nil
(progn
(lyskom-insert " ")
(lyskom-format-insert event
(lyskom-format-insert
"%#1t"
(lyskom-format event
(+ (time->year time) 1900)
(1+ (time->mon time))
(time->mday time)
(time->hour time)
(time->min time)
(time->sec time)))
(time->sec time))))
(error nil))))))
lyskom-times))
lyskom-times)
(let ((tmp (lyskom-nameday time)))
(when tmp
(lyskom-insert "\n")
(lyskom-insert tmp))))
(lyskom-insert "\n"))
(def-kom-command kom-display-calendar ()
"Nothing yet"
(interactive)
(let* ((time (blocking-do 'get-time))
(nameday (lyskom-nameday time))
(special (lyskom-special-date time)))
))
(defvar lyskom-nameday-alist
'((1 . ((1 . ())
(2 . ("Svea" "Sverker"))
(3 . ("Alfred" "Alfrida"))
(4 . ("Rut" "Ritva"))
(5 . ("Hanna" "Hannele"))
(6 . ("Baltsar" "Kasper"))
(7 . ("August" "Augusta"))
(8 . ("Erland" "Erhard"))
(9 . ("Gunnar" "Gunder"))
(10 . ("Sigurd" "Sigmund"))
(11 . ("Hugo" "Hagar"))
(12 . ("Frideborg" "Fridolf"))
(13 . ("Knut"))
(14 . ("Felix" "Felicia"))
(15 . ("Laura" "Liv"))
(16 . ("Hjalmar" "Hervor"))
(17 . ("Anton" "Tony"))
(18 . ("Hilda" "Hildur"))
(19 . ("Henrik" "Henry"))
(20 . ("Fabian" "Sebastian"))
(21 . ("Agnes" "Agneta"))
(22 . ("Vincent" "Veine"))
(23 . ("Emilia" "Emilie"))
(24 . ("Erika" "Eira"))
(25 . ("Paul" "Pål"))
(26 . ("Bodil" "Boel"))
(27 . ("Göte" "Göta"))
(28 . ("Karl" "Karla"))
(29 . ("Valter" "Vilma"))
(30 . ("Gunhild" "Gunilla"))
(31 . ("Ivar" "Joar"))))
(2 . ((1 . ("Max" "Magda"))
(2 . ("Marja" "Mia"))
(3 . ("Disa" "Hjördis"))
(4 . ("Ansgar" "Anselm"))
(5 . ("Lisa" "Elise"))
(6 . ("Dorotea" "Dora"))
(7 . ("Rikard" "Dick"))
(8 . ("Berta" "Berthold"))
(9 . ("Fanny" "Betty"))
(10 . ("Egon" "Egil"))
(11 . ("Yngve" "Ingolf"))
(12 . ("Evelina" "Evy"))
(13 . ("Agne" "Agnar"))
(14 . ("Valentin" "Tina"))
(15 . ("Sigfrid" "Sigbritt"))
(16 . ("Julia" "Jill"))
(17 . ("Alexandra" "Sandra"))
(18 . ("Frida" "Fritz"))
(19 . ("Gabriella" "Ella"))
(20 . ("Rasmus" "Ruben"))
(21 . ("Hilding" "Hulda"))
(22 . ("Marina" "Marlene"))
(23 . ("Torsten" "Torun"))
(24 . ("Mattias" "Mats"))
(25 . ("Sigvard" "Sivert"))
(26 . ("Torgny" "Torkel"))
(27 . ("Lage" "Laila"))
(28 . ("Maria" "Maja"))))
(3 . ((1 . ("Albin" "Inez"))
(2 . ("Ernst" "Erna"))
(3 . ("Gunborg" "Gunvor"))
(4 . ("Adrian" "Ada"))
(5 . ("Tora" "Tor"))
(6 . ("Ebba" "Ebbe"))
(7 . ("Isidor" "Doris"))
(8 . ("Siv" "Saga"))
(9 . ("Torbjörn" "Ambjörn"))
(10 . ("Edla" "Ethel"))
(11 . ("Edvin" "Elon"))
(12 . ("Viktoria" "Viktor"))
(13 . ("Greger" "Iris"))
(14 . ("Matilda" "Maud"))
(15 . ("Kristofer" "Christel"))
(16 . ("Herbert" "Gilbert"))
(17 . ("Gertrud" "Görel"))
(18 . ("Edvard" "Eddie"))
(19 . ("Josef" "Josefina"))
(20 . ("Joakim" "Kim"))
(21 . ("Bengt" "Benny"))
(22 . ("Viking" "Vilgot"))
(23 . ("Gerda" "Gert"))
(24 . ("Gabriel" "Rafael"))
(25 . ("Mary" "Marion"))
(26 . ("Emanuel" "Manne"))
(27 . ("Ralf" "Raymond"))
(28 . ("Elma" "Elmer"))
(29 . ("Jonas" "Jens"))
(30 . ("Holger" "Reidar"))
(31 . ("Ester" "Estrid"))))
(4 . ((1 . ("Harald" "Halvar"))
(2 . ("Gunnel" "Gun"))
(3 . ("Ferdinand" "Florence"))
(4 . ("Irene" "Irja"))
(5 . ("Nanna" "Nanny"))
(6 . ("Vilhelm" "Willy"))
(7 . ("Irma" "Mimmi"))
(8 . ("Vanja" "Ronja"))
(9 . ("Otto" "Ottilia"))
(10 . ("Ingvar" "Ingvor"))
(11 . ("Ulf" "Ylva"))
(12 . ("Julius" "Gillis"))
(13 . ("Artur" "Douglas"))
(14 . ("Tiburtius" "Tim"))
(15 . ("Olivia" "Oliver"))
(16 . ("Patrik" "Patricia"))
(17 . ("Elias" "Elis"))
(18 . ("Valdemar" "Volmar"))
(19 . ("Olaus" "Ola"))
(20 . ("Amalia" "Amelie"))
(21 . ("Annika" "Anneli"))
(22 . ("Allan" "Alida"))
(23 . ("Georg" "Göran"))
(24 . ("Vega" "Viveka"))
(25 . ("Markus" "Mark"))
(26 . ("Teresia" "Terese"))
(27 . ("Engelbrekt" "Enok"))
(28 . ("Ture""Tyko"))
(29 . ("Kennet" "Kent"))
(30 . ("Mariana" "Marianne"))))
(5 . ((1 . ("Valborg" "Maj"))
(2 . ("Filip" "Filippa"))
(3 . ("John" "Jack"))
(4 . ("Monika" "Mona"))
(5 . ("Vivianne" "Vivan"))
(6 . ("Marit" "Rita"))
(7 . ("Lilian" "Lilly"))
(8 . ("Åke" "Ove"))
(9 . ("Jonatan" "Gideon"))
(10 . ("Elvira" "Elvy"))
(11 . ("Märta" "Märit"))
(12 . ("Charlotta" "Lotta"))
(13 . ("Linnea" "Nina"))
(14 . ("Lillemor" "Lill"))
(15 . ("Sofia" "Sonja"))
(16 . ("Hilma" "Hilmer"))
(17 . ("Nore" "Nora"))
(18 . ("Erik" "Jerker"))
(19 . ("Majken" "Majvor"))
(20 . ("Karolina" "Lina"))
(21 . ("Konstantin" "Conny"))
(22 . ("Henning" "Hemming"))
(23 . ("Desiree" "Renee"))
(24 . ("Ivan" "Yvonne"))
(25 . ("Urban" "Ursula"))
(26 . ("Vilhelmina" "Helmy"))
(27 . ("Blenda" "Beda"))
(28 . ("Ingeborg" "Borghild"))
(29 . ("Jean" "Jeanette"))
(30 . ("Fritiof" "Frej"))
(31 . ("Isabella" "Isa"))))
(6 . ((1 . ("Rune" "Runa"))
(2 . ("Rutger" "Roger"))
(3 . ("Ingemar" "Gudmar"))
(4 . ("Solveig" "Solbritt"))
(5 . ("Bo" "Boris"))
(6 . ("Gustav" "Gösta"))
(7 . ("Robert" "Robin"))
(8 . ("Eivor" "Elaine"))
(9 . ("Petra" "Petronella"))
(10 . ("Kerstin" "Karsten"))
(11 . ("Bertil" "Berit"))
(12 . ("Eskil" "Esbjörn"))
(13 . ("Aina" "Eila"))
(14 . ("Håkan" "Heidi"))
(15 . ("Margit" "Mait"))
(16 . ("Axel" "Axelina"))
(17 . ("Torborg" "Torvald"))
(18 . ("Björn" "Bjarne"))
(19 . ("Germund" "Jerry"))
(20 . ("Linda" "Linn"))
(21 . ("Alf" "Alva"))
(22 . ("Paulina" "Paula"))
(23 . ("Adolf" "Adela"))
(24 . ("Johan" "Jan"))
(25 . ("David" "Salomon"))
(26 . ("Gunni" "Jim"))
(27 . ("Selma" "Herta"))
(28 . ("Leo" "Leopold"))
(29 . ("Petrus" "Peter"))
(30 . ("Elof" "Leif"))))
(7 . ((1 . ("Aron" "Mirjam"))
(2 . ("Rosa" "Rosita"))
(3 . ("Aurora" "Adina"))
(4 . ("Ulrika" "Ulla"))
(5 . ("Melker" "Agaton"))
(6 . ("Ronald" "Ronny"))
(7 . ("Klas" "Kaj"))
(8 . ("Kjell" "Tjelvar"))
(9 . ("Jörgen" "Örjan"))
(10 . ("Anund" "Gunda"))
(11 . ("Eleonora" "Ellinor"))
(12 . ("Herman" "Hermine"))
(13 . ("Joel" "Judit"))
(14 . ("Folke" "Odd"))
(15 . ("Ragnhild" "Ragnvald"))
(16 . ("Reinhold" "Reine"))
(17 . ("Alexis" "Alice"))
(18 . ("Fredrik" "Fred"))
(19 . ("Sara" "Sally"))
(20 . ("Margareta" "Greta"))
(21 . ("Johanna" "Jane"))
(22 . ("Magdalena" "Madeleine"))
(23 . ("Emma" "Emmy"))
(24 . ("Kristina" "Stina"))
(25 . ("Jakob" "James"))
(26 . ("Jesper" "Jessika"))
(27 . ("Marta" "Moa"))
(28 . ("Botvid" "Seved"))
(29 . ("Olof" "Olle"))
(30 . ("Algot" "Margot"))
(31 . ("Elin" "Elna"))))
(8 . ((1 . ("Per" "Pernilla"))
(2 . ("Karin" "Kajsa"))
(3 . ("Tage" "Tanja"))
(4 . ("Arne" "Arnold"))
(5 . ("Ulrik" "Alrik"))
(6 . ("Sixten" "Sölve"))
(7 . ("Dennis" "Donald"))
(8 . ("Silvia" "Sylvia"))
(9 . ("Roland" "Roine"))
(10 . ("Lars" "Lorentz"))
(11 . ("Susanna" "Sanna"))
(12 . ("Klara" "Clary"))
(13 . ("Hillevi" "Gullvi"))
(14 . ("William" "Bill"))
(15 . ("Stella" "Stefan"))
(16 . ("Brynolf" "Sigyn"))
(17 . ("Verner" "Veronika"))
(18 . ("Helena" "Lena"))
(19 . ("Magnus" "Måns"))
(20 . ("Bernhard" "Bernt"))
(21 . ("Jon" "Jonna"))
(22 . ("Henrietta" "Henny"))
(23 . ("Signe" "Signhild"))
(24 . ("Bartolomeus" "Bert"))
(25 . ("Lovisa" "Louise"))
(26 . ("Östen" "Ejvind"))
(27 . ("Rolf" "Rudolf"))
(28 . ("Gurli" "Gull"))
(29 . ("Hans" "Hampus"))
(30 . ("Albert" "Albertina"))
(31 . ("Arvid" "Vidar"))))
(9 . ((1 . ("Samuel" "Sam"))
(2 . ("Justus" "Justina"))
(3 . ("Alfhild" "Alfons"))
(4 . ("Gisela" "Glenn"))
(5 . ("Harry" "Harriet"))
(6 . ("Sakarias" "Esaias"))
(7 . ("Regina" "Roy"))
(8 . ("Alma" "Ally"))
(9 . ("Anita" "Anja"))
(10 . ("Tord" "Tove"))
(11 . ("Dagny" "Daniela"))
(12 . ("Tyra" "Åsa"))
(13 . ("Sture" "Styrbjörn"))
(14 . ("Ida" "Ellida"))
(15 . ("Sigrid" "Siri"))
(16 . ("Dag" "Daga"))
(17 . ("Hildegard" "Magnhild"))
(18 . ("Alvar" "Orvar"))
(19 . ("Fredrika" "Carita"))
(20 . ("Agda" "Agata"))
(21 . ("Ellen" "Elly"))
(22 . ("Maurits" "Morgan"))
(23 . ("Tekla" "Tea"))
(24 . ("Gerhard" "Gert"))
(25 . ("Kåre" "Tryggve"))
(26 . ("Einar" "Enar"))
(27 . ("Dagmar" "Rigmor"))
(28 . ("Lennart" "Leonard"))
(29 . ("Mikael" "Mikaela"))
(30 . ("Helge" "Helny"))))
(10 . ((1 . ("Ragnar" "Ragna"))
(2 . ("Ludvig" "Louis"))
(3 . ("Evald" "Osvald"))
(4 . ("Frans" "Frank"))
(5 . ("Bror" "Bruno"))
(6 . ("Jenny" "Jennifer"))
(7 . ("Birgitta" "Britta"))
(8 . ("Nils" "Nelly"))
(9 . ("Ingrid" "Inger"))
(10 . ("Helmer" "Hadar"))
(11 . ("Erling" "Jarl"))
(12 . ("Valfrid" "Ernfrid"))
(13 . ("Birgit" "Britt"))
(14 . ("Manfred" "Helfrid"))
(15 . ("Hedvig" "Hedda"))
(16 . ("Fingal" "Finn"))
(17 . ("Antonia" "Annette"))
(18 . ("Lukas" "Matteus"))
(19 . ("Tore" "Torleif"))
(20 . ("Sibylla" "Camilla"))
(21 . ("Birger" "Börje"))
(22 . ("Marika" "Marita"))
(23 . ("Sören" "Severin"))
(24 . ("Evert" "Eilert"))
(25 . ("Inga" "Ingvald"))
(26 . ("Amanda" "My"))
(27 . ("Sabina" "Ina"))
(28 . ("Simon" "Simone"))
(29 . ("Viola" "Vivi"))
(30 . ("Elsa" "Elsie"))
(31 . ("Edit" "Edgar"))))
(11 . ((1 . ("Andre" "Andrea"))
(2 . ("Tobias" "Toini"))
(3 . ("Hubert" "Diana"))
(4 . ("Uno" "Unn"))
(5 . ("Eugen" "Eugenia"))
(6 . ("Gustav""Adolf"))
(7 . ("Ingegerd" "Ingela"))
(8 . ("Vendela" "Vanda"))
(9 . ("Teodor" "Ted"))
(10 . ("Martin" "Martina"))
(11 . ("Mårten"))
(12 . ("Konrad" "Kurt"))
(13 . ("Kristian" "Krister"))
(14 . ("Emil" "Mildred"))
(15 . ("Katja" "Nadja"))
(16 . ("Edmund" "Gudmund"))
(17 . ("Naemi" "Nancy"))
(18 . ("Pierre" "Percy"))
(19 . ("Elisabet" "Lisbeth"))
(20 . ("Pontus" "Pia"))
(21 . ("Helga" "Olga"))
(22 . ("Cecilia" "Cornelia"))
(23 . ("Klemens" "Clarence"))
(24 . ("Gudrun" "Runar"))
(25 . ("Katarina" "Carina"))
(26 . ("Linus" "Love"))
(27 . ("Astrid" "Asta"))
(28 . ("Malte" "Malkolm"))
(29 . ("Sune" "Synnöve"))
(30 . ("Anders" "Andreas"))))
(12 . ((1 . ("Oskar" "Ossian"))
(2 . ("Beata" "Beatrice"))
(3 . ("Lydia" "Carola"))
(4 . ("Barbro" "Barbara"))
(5 . ("Sven" "Svante"))
(6 . ("Nikolaus" "Niklas"))
(7 . ("Angelika" "Angela"))
(8 . ("Virginia" "Vera"))
(9 . ("Anna" "Annie"))
(10 . ("Malin" "Malena"))
(11 . ("Daniel" "Dan"))
(12 . ("Alexander" "Alex"))
(13 . ("Lucia"))
(14 . ("Sten" "Stig"))
(15 . ("Gottfrid" "Gotthard"))
(16 . ("Assar" "Astor"))
(17 . ("Inge" "Ingemund"))
(18 . ("Abraham" "Efraim"))
(19 . ("Isak" "Rebecka"))
(20 . ("Israel" "Moses"))
(21 . ("Tomas" "Tom"))
(22 . ("Natanael" "Natalia"))
(23 . ("Adam"))
(24 . ("Eva"))
(26 . ("Stefan" "Staffan"))
(27 . ("Johannes" "Hannes"))