Commit 5fb9cff4 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Inlagt mer saker.

parent a555904f
......@@ -29,14 +29,13 @@ och d
<li><a href="#Videditering">Vid editering</a>
<li><a href="#Möten">Möten</a>
<li><a href="#Frågorominlägg">Frågor om inlägg</a>
<li><a href="#Konstigheter">Konstigheter</a>
<li><a href="#Lapparpådörrar">Lappar på dörrar</a>
<li><a href="#Markering">Markering</a>
<li><a href="#Personer">Personer</a>
<li><a href="#Sessionen">Sessionen</a>
<li><a href="#Systemet">Systemet</a>
<li><a href="#Maskinspecifikasaker">Maskinspecifika saker</a>
<li><a href="#VadhändermedLysKOM i framtiden">Vad händer med LysKOM i framtiden</a>
<li><a href="#VadhändermedLysKOMiframtiden">Vad händer med LysKOM i framtiden</a>
<li><a href="#Historia">Historia</a>
</menu>
<p>
......@@ -44,7 +43,7 @@ och d
<a name="Allmännafrågor"><h3>Allmänna frågor:</h3></a>
<menu>
<li><a href="#a1"><a name="Fa1">a1: Vad är LysKOM?</a></a>
<li><a href="#a1" name="Fa1">a1: Vad är LysKOM?</a>
<li><a href="#a2">a2: Vad är elispklienten?</a>
<li><a href="#a3">a3: Var finns den att hitta?</a>
<li><a href="#a4">a4: Vad finns det för typ av dokumentation?</a>
......@@ -70,8 +69,10 @@ och d
<li><a href="#e1">e1: Kan jag få saker att hända automatiskt när jag börjar skriva en kommentar?</a>
<li><a href="#e2">e2: Hur gör jag för att binda speciella tangenter för att skriva en kommentar?</a>
<li><a href="#e3">e3: Jag får upp en tom buffert och ett pip när jag skall till att editera. Vad har jag gjort för fel?</a>
<li><a href="#e4">e4: Hur gör jag för att behålla lyskom-bufferten på skärmen medan jag skriver en kommentar, ett inlägg eller ett brev?</a>
<p>
<li><a href="#f1">f1: Hur gör jag för att behålla lyskom-bufferten på skärmen medan jag skriver en kommentar, ett inlägg eller ett brev?</a>
<li><a href="#f1">f1: Hur anger man För kännedomsmottagare?</a>
<li><a href="#f2">f2: Hur flyttar man inlägg?</a>
</menu>
<a name="Möten"><h3>Möten:</h3></a>
......@@ -82,17 +83,10 @@ och d
<a name="Frågorominlägg"><h3>Frågor om inlägg:</h3></a>
<menu>
<li><a href="#i1">i1: Hur anger man För kännedomsmottagare?</a>
<li><a href="#i2">i2: Hur flyttar man inlägg?</a>
</menu>
<a name="Konstigheter"><h3>Konstigheter:</h3></a>
<menu>
<li><a href="#k1">k1: Varför tar det så lång tid att logga in?</a>
<li><a href="#k2">k2: Varför tar det så lång tid att göra endast?</a>
<li><a href="#k3">k3: Varför sorterar elisp-klienten om mötena i samma ordning som när jag går in i lyskom varje gång jag gör endast?</a>
<li><a href="#k4">k4: Varför stämmer inte antalet olästa inlägg när jag gör status person som när jag gör lista nyheter?</a>
<li><a href="#k5">k5: Varför är antalet olästa i vissa möten negativt när man gör status?</a>
<li><a href="#i1">i1: Varför stämmer inte antalet olästa inlägg när jag gör status person som när jag gör lista nyheter?</a>
<li><a href="#i2">i2: Varför är antalet olästa i vissa möten negativt när man gör status?</a>
<li><a href="#i3">i3: Hur gör man för att hoppa över ett helt kommentarsträd?</a>
<li><a href="#i4">i4: Hur länge sparas inlägg som inte har några mottagare.</a>
</menu>
<a name="Lapparpådörrar"><h3>Lappar på dörrar:</h3></a>
......@@ -117,6 +111,9 @@ och d
<a name="Sessionen"><h3>Sessionen:</h3></a>
<menu>
<li><a href="#s1">s1: Kan jag återstarta sessionen efter det att jag gått ur lyskom?</a>
<li><a href="#s2">s2: Varför tar det så lång tid att logga in?</a>
<li><a href="#s3">s3: Varför tar det så lång tid att göra endast?</a>
<li><a href="#s4">s4: Varför sorterar elisp-klienten om mötena i samma ordning som när jag går in i lyskom varje gång jag gör endast?</a>
</menu>
<a name="Systemet"><h3>Systemet:</h3></a>
......@@ -320,7 +317,7 @@ misslyckats. Kolla vad den f
misslyckas.
<dt>
<a name="f1">f1: Hur gör jag för att behålla lyskom-bufferten på skärmen medan jag skriver en kommentar, ett inlägg eller ett brev?</a>
<a name="e4">e4: Hur gör jag för att behålla lyskom-bufferten på skärmen medan jag skriver en kommentar, ett inlägg eller ett brev?</a>
<dd>
Du talar om för elisp-klienten att du vill att den skall använda det
......@@ -328,75 +325,70 @@ andra f
variabeln kom-write-texts-in-window till other.
<p>
(setq kom-write-texts-in-window 'other) i din .emacs till exempel.
</dl>
<h3>Möten:</h3>
<dl>
<dt>
<a name="g1">g1: Hur gör man för att ändra typen på ett möte?</a>
<dd>
Det gör du inte med elisp-klienten.
<dt>
<a name="g2">g2: Hur ändrar man hur många dagar artiklar i ett visst möte sparas?</a>
<dd>
Använd kommandot ändra livslängd.
</dl>
<h3>Frågor om inlägg:</h3>
<dl>
<dt>
<a name="i1">i1: Hur anger man För kännedomsmottagare?</a>
<a name="f1">f1: Hur anger man För kännedomsmottagare?</a>
<dd>
Det finns inte någon sådan möjlighet. Använd Mottagare eller Extra
kopiemottagare:
<dt>
<a name="i2">i2: Hur flyttar man inlägg?</a>
<a name="f2">f2: Hur flyttar man inlägg?</a>
<dd>
Det finns ingen sådan möjlighet. Använd kommandona Addera mottagare
eller Addera extra kopiemottagare resp. Subtrahera mottagare för vart
och ett av inläggen du vill flytta. Om du vill skriva kommandona
Flytta inlägg, eller flytta kommentarsträd så får du.
</dl>
<h3>Konstigheter:</h3>
<h3>Möten:</h3>
<dl>
<dt>
<a name="k1">k1: Varför tar det så lång tid att logga in?</a>
<a name="g1">g1: Hur gör man för att ändra typen på ett möte?</a>
<dd>
Lokalt på din maskin sparas ingen som helst information om vilka
texter du läst eller vilka möten du är medlem i. Allt detta hämtas
nytt varje gång du loggar in. Dessutom hämtas en lista på alla texter
du har markerat (för att du skall kunna få fram texten Markerat av
dig. eller Markerat av dig och 5 andra. när du läser).
Det gör du inte med emacslispklienten.
<p>
Det som tar längst tid är antabligen vilka möten du är medlem i och
listan över olästa inlägg i dessa mötena.
<dt>
<a name="k2">k2: Varför tar det så lång tid att göra endast?</a>
<dd>
Se <a href="#k3">nästa fråga</a>.
Det är klart att det går eftersom det här handlar om emacs men det
finns inte förberett snygg hantering i emacslispklienten.
<pre>
ESC ESC (initiate-set-conf-type 'foo nil 87
(lyskom-create-conf-type nil t nil nil)) RET
</pre>
<dl>
<dt> 'foo <dd> Den interna kön som kommer att hantera det här.
Om du råkar välja någon av de köer som används av klienten så kommer det
som klienten normalt gör mha den kön att få vänta under den bråkdelen av
en sekund som det här anropet tar. Inga problem.
<dt> nil <dd> Den funktion som kommer att anropas när operationen är klar.
I en snygg implementationen hade man här sett till att cachen töms och
att man skriver ut "Det gick bra" eller något till användaren.
<dt> 87 <dd> Numret på mötet man vill ändra typen för.
Det måste man ta reda på på annat sätt.
<dt> typen <dd> Du kan få lite hjälp om vad de olika "bittarna" motsvarar
i typen genom att titta på dokumentationssträngen till lyskom-create-conf-type.
</dl>
<dt>
<a name="k3">k3: Varför sorterar elisp-klienten om mötena i samma ordning som när jag går in i lyskom varje gång jag gör endast?</a>
<a name="g2">g2: Hur ändrar man hur många dagar artiklar i ett visst möte sparas?</a>
<dd>
Endast är för tillfället lite korkat implementerat. Det finns nämligen
ett anrop till servern som gör just endast. Detta använder sig
klienten av och sedan gör den det som är lättast: Hämtar om all din
information från början igen (som när du loggade in).
Använd kommandot ändra livslängd.
</dl>
<h3>Frågor om inlägg:</h3>
<dl>
<dt>
<a name="k4">k4: Varför stämmer inte antalet olästa inlägg när jag gör status person som när jag gör lista nyheter?</a>
<a name="i1">i1: Varför stämmer inte antalet olästa inlägg när jag gör status person som när jag gör lista nyheter?</a>
<dd>
Antalet olästa du får fram med lista nyheter är det antal som klienten
......@@ -409,7 +401,7 @@ d
mötet mycket lägre nummer än det sista skrivna inlägget i mötet.
<dt>
<a name="k5">k5: Varför är antalet olästa i vissa möten negativt när man gör status?</a>
<a name="i2">i2: Varför är antalet olästa i vissa möten negativt när man gör status?</a>
<dd>
Antalet olästa när du gör status person beräknas ur en ganska simpel
......@@ -423,12 +415,34 @@ m
inlägg som skrivs. Informationen om vilket det sista inlägg du läste
ligger i klienten sparad hos personen och uppdateras bara om du ändrar
namn.
<dt>
<a name="i3">i3: Hur gör man för att hoppa över ett helt
kommentarsträd?</a>
<dd>
Kommentarsträd läses normalt i djup-först ordning. (Du kan sätta om
det här genom att sätta variablen kom-read-depth-first till nil.) Om
du vill hoppa över ett helt träd måste du använda hoppa utgående från
inlägget längst upp i trädet. Annars kan det fortfarande finnas kvar
inlägg från trädet som du inte har läst/läsmarkerat.
<pre>
Återse urinlägget - ( å u eller å r )
Hoppa - (h)
</pre>
<dt>
<a name="i4">i4: Hur länge sparas inlägg som inte har några mottagare.</a>
<dd>
24 timmar.
</dl>
<h3>Lappar på dörrar:</h3>
<dl>
<dt>
<a name="l1">l1: Varför får jag Du har en lapp på dörren, det finns ingen sådan text när jag loggar in?</a>
<a name="l1">l1: Varför får jag Du har en lapp på dörren, det finns
ingen sådan text när jag loggar in?</a>
<dd>
Du har tagit bort lappen på fel sätt. Du skall använda kommandot
......@@ -497,8 +511,37 @@ mycket inl
<dd>
Nej.
<dt>
<a name="s2">s2: Varför tar det så lång tid att logga in?</a>
<dd>
Lokalt på din maskin sparas ingen som helst information om vilka
texter du läst eller vilka möten du är medlem i. Allt detta hämtas
nytt varje gång du loggar in. Dessutom hämtas en lista på alla texter
du har markerat (för att du skall kunna få fram texten Markerat av
dig. eller Markerat av dig och 5 andra. när du läser).
<p>
Det som tar längst tid är antabligen vilka möten du är medlem i och
listan över olästa inlägg i dessa mötena.
<dt>
<a name="s3">s3: Varför tar det så lång tid att göra endast?</a>
<dd>
Se <a href="#s4">nästa fråga</a>.
<dt>
<a name="s4">s4: Varför sorterar elisp-klienten om mötena i samma ordning som när jag går in i lyskom varje gång jag gör endast?</a>
<dd>
Endast är för tillfället lite korkat implementerat. Det finns nämligen
ett anrop till servern som gör just endast. Detta använder sig
klienten av och sedan gör den det som är lättast: Hämtar om all din
information från början igen (som när du loggade in).
</dl>
<h3>Systemet:</h3>
<dl>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment