Commit a2ee450b authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46.1-BETA-1

parent 0b305d68
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-1
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
2000-09-09 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46.1-BETA-1
* swedish-strings.el: Changed ".)" to ")." where appropriate.
* english-strings.el: Changed ".)" to ")." where appropriate.
* buffers.el (lyskom-buffer-kill-trim-hook): New function. Add
call to lyskom-ignore to avoid warnings about unused variables.
(kill-buffer-hook): Add lyskom-buffer-kill-trim-hook instead of
......
......@@ -443,12 +443,12 @@ On this day, in 1973, the Lysator Academic Computer Society was
formed, and it was a great day in the history of computing in Sweden.
Read all about it at http://www.lysator.liu.se/history/")
(total-users . " A total of %#1d users (%#2s.)\n")
(total-users . " A total of %#1d users (%#2s).\n")
(total-users-sans-date . " A total of %#1d users\n")
(total-visible-users . " A total of %#1d visible user%#1?d%[%]%[s%] (%#2s.)\n")
(total-active-users . " A total of %#1d active user%#1?d%[%]%[s%] (%#2s.)\n")
(total-visible-users . " A total of %#1d visible user%#1?d%[%]%[s%] (%#2s).\n")
(total-active-users . " A total of %#1d active user%#1?d%[%]%[s%] (%#2s).\n")
(total-visible-active-users
. " A total of %#1d visible active user%#1?d%[%]%[s%] (%#2s.)\n")
. " A total of %#1d visible active user%#1?d%[%]%[s%] (%#2s).\n")
(client-statistics . " Distribution of clients:\n")
(client-statistics-line . " %=-35#1s: %3#2d")
(who-to-add-q . "Add whom/what as a recipient? ")
......@@ -901,7 +901,7 @@ for a text.
(unknown . "unknown")
(no-longer-member . "You are no longer a member of %#1M.\n")
(no-longer-member-n . "You are no longer a member of %#1m (conference is gone.)\n")
(no-longer-member-n . "You are no longer a member of %#1m (conference is gone).\n")
(have-become-member . "You have become a member of %#1M.\n")
(have-become-passive-member . "You have become a passive member of %#1M.\n")
......
......@@ -434,18 +434,18 @@ P
i svensk datorhistoria. Ls mer p http://www.lysator.liu.se/history/")
(total-users . " Sammanlagt %#1d anvndare (%#2s.)\n")
(total-users . " Sammanlagt %#1d anvndare (%#2s).\n")
(total-users-sans-date . " Sammanlagt %#1d anvndare\n")
(total-visible-users . " Sammanlagt %#1d synlig%#1?d%[%]%[a%] anvndare (%#2s.)\n")
(total-active-users . " Sammanlagt %#1d aktiv%#1?d%[%]%[a%] anvndare (%#2s.)\n")
(total-visible-users . " Sammanlagt %#1d synlig%#1?d%[%]%[a%] anvndare (%#2s).\n")
(total-active-users . " Sammanlagt %#1d aktiv%#1?d%[%]%[a%] anvndare (%#2s).\n")
(total-visible-active-users
. " Sammanlagt %#1d synlig%#1?d%[%]%[a%] aktiv%#1?d%[%]%[a%] anvndare (%#2s.)\n")
. " Sammanlagt %#1d synlig%#1?d%[%]%[a%] aktiv%#1?d%[%]%[a%] anvndare (%#2s).\n")
(client-statistics . " Klienternas frdelning:\n")
(client-statistics-line . " %=-35#1s: %3#2d")
(who-to-add-q . "Vilket mte/person vill du addera som mottagare? ")
(who-to-add-copy-q . "Vilket mte/person vill du addera som kopiemottagare? ")
(who-to-add-bcc-q . "Vilket mte/person vill du addera som mottagare fr knnedom? ")
(really-add-as-recpt-q . "Skall framtida kommentarer till inlgget ocks hamna i %#1M? ")
(really-add-as-recpt-q . "Skall framtida kommentarer till inlgget ocks skickas till %#1M? ")
(who-to-sub-q . "Vilket mte/person vill du subtrahera som mottagare? ")
(who-to-move-from-q . "Frn vilket mte vill du flytta texten? ")
(who-to-move-to-q . "Vart vill du flytta texten? ")
......@@ -900,7 +900,7 @@ upptagna. Logga ut och kom tillbaks senare om du v
(unknown-person . "Oknd person")
(no-longer-member . "Du r inte lngre medlem i %#1M.\n")
(no-longer-member-n . "Du r inte lngre medlem i mte %#1m (finns inte.)\n")
(no-longer-member-n . "Du r inte lngre medlem i mte %#1m (finns inte).\n")
(have-become-member . "Du har blivit medlem i %#1M.\n")
(have-become-passive-member . "Du har blivit passiv medlem i %#1M.\n")
......@@ -2443,7 +2443,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
frga vilka av mottagarna som r relevanta fr inlgget. Antingen
grs detta innan man skriver inlgget (d fr man en frga fr
varje defaultmottagare), eller nr man skickar in inlgget (d fr
man bekrfta alla mottagare i klump.) Det gr ocks att sl av
man bekrfta alla mottagare i klump). Det gr ocks att sl av
helt.
Kontroll av kommenterad frfattares medlemskap
......@@ -2469,11 +2469,11 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
Ngot annat fnster
I ett annat fnster i samma frame som LysKOM. Om det bara finns ett
 
 
I en annan frame
I en annan frame n LysKOM. Om det bara finns en frame s kommer en
ny frame att skapas, och (tas bort nr man r klar.)
ny frame att skapas, och (tas bort nr man r klar).
I en ny frame
En ny frame skapas fr ndamlet, och tas bort nr man r klar.
......@@ -2917,7 +2917,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
(kom-permissive-completion-doc . "\
Om detta r pslaget s kommer TAB bara att fylla ut namn p inloggade
personer nr kommandot bara kan utfras p inloggade personer (till
exempel Status (fr) session och Snda meddelande.) Om det r avslaget
exempel Status (fr) session och Snda meddelande). Om det r avslaget
kommer TAB att fylla ut ven med namn p personer som inte r inloggade.")
......@@ -3003,7 +3003,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
(kom-ansaphone-default-reply-doc . "\
Automatsvararen skickar detta meddelande om inget annat meddelande har
specificerats via ngon annan mekanism (och den r bara till fr frsiktiga
experter.)")
experter).")
(kom-remote-control-doc . "\
Pslagen innebr att det gr att fjrrstyra klienten. Fjrrstyrningen r
......@@ -3047,7 +3047,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
medlemskap hamnar fre gamla med samma prioritet. Sist betyder att nya
medlemskap hamnar efter gamla med samma prioritet. En siffra r en fix
placering i medlemskapslistan (men medlemskapet kommer att flyttas
ssmningom.)")
ssmningom).")
(kom-show-imported-importer-doc . "\
Pslaget betyder visa vilken person som importerade ett importerat e-mail.")
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment