Commit f9cfbf26 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

No commit message

No commit message
parent 0ed8f5a8
...@@ -826,19 +826,27 @@ ...@@ -826,19 +826,27 @@
ID Summary ID Summary
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
234 Låt medlemskapsbufferten uppdateras vid namnbyte
250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan 250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan
260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte 260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte
277 Fördefinierade sessioner
278 Visa vilka sessioner man har olästa i i moderaden
279 Implementera "Lista sessioner"
284 Ny variabel: kom-show-imported-message-id
290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden 290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden
291 "endast" med antal dagar som argument 291 "endast" med antal dagar som argument
292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner 292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner
301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor 301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor
305 Implementera bugzilla-länkar 305 Implementera bugzilla-länkar
409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map 409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map
437 membershipbufferten visar fel saker
439 "Olästa brev" - vilken session?
459 Initialvärden för kommandon 459 Initialvärden för kommandon
480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger 480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger
486 Man borde kunna sätta faces i .emacs 486 Man borde kunna sätta faces i .emacs
498 Dokumentation om färg 498 Dokumentation om färg
499 Olika scheman i olika sessioner 499 Olika scheman i olika sessioner
515 REJ Bug i prefetch-koden
584 Visa user-arean på ett snyggare sätt 584 Visa user-arean på ett snyggare sätt
591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap 591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap
619 För smal kolumn i Lista ägda möten 619 För smal kolumn i Lista ägda möten
...@@ -849,11 +857,13 @@ ...@@ -849,11 +857,13 @@
678 Bättre URL-extrahering 678 Bättre URL-extrahering
697 FAQ visas 2 ggr 697 FAQ visas 2 ggr
701 Ingen completion vid inläsning av textnummer 701 Ingen completion vid inläsning av textnummer
708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user-arean 708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user...
709 Lista FAQ:er 709 Lista FAQ:er
719 Lista klienter sorterar baklänges 719 Lista klienter sorterar baklänges
742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"? 742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"?
744 Fel i user-arean efter uppdatering till 0.47
747 Lista passiva medlemskap separat 747 Lista passiva medlemskap separat
749 Lista medlemskap tar ingen hänsyn till passiva medlemmar
750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp 750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp
753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server 753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server
754 Återse ombrutet saknas 754 Återse ombrutet saknas
...@@ -869,7 +879,7 @@ ...@@ -869,7 +879,7 @@
831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg 831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg
834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar 834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar
837 Synching settings of several clients 837 Synching settings of several clients
839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta anges 839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta a...
842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer 842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer
854 Utträda ur möte (för alla möten) 854 Utträda ur möte (för alla möten)
858 Felaktig text i Addera medlem 858 Felaktig text i Addera medlem
...@@ -882,7 +892,7 @@ ...@@ -882,7 +892,7 @@
915 It is painful to extend kom-server-aliases 915 It is painful to extend kom-server-aliases
919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns 919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns
921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent 921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent
923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk tidning. 923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk...
924 Namnsdagar för flera länder 924 Namnsdagar för flera länder
927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar 927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar
928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time 928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time
...@@ -893,24 +903,25 @@ ...@@ -893,24 +903,25 @@
952 Name days for Czechia 952 Name days for Czechia
953 DUP fixes made to subject with ispell are lost 953 DUP fixes made to subject with ispell are lost
961 Server FAQs are presented over and over again 961 Server FAQs are presented over and over again
962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på 962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k....
963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på 963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k....
964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint) 964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint)
965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR 965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR
975 kom-send-letter bör fungera även för möten 975 kom-send-letter bör fungera även för möten
979 Disturbing database-sync message 979 Disturbing database-sync message
980 Separat buffert för Lista Nyheter
983 Markering av möten som man är organisatör för 983 Markering av möten som man är organisatör för
984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg 984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg
986 REJ Status (för) inlägg 986 REJ Status (för) inlägg
987 l m - ingen legend 987 l m - ingen legend
988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-server? (%#1s) " 988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-...
995 Kommentering av anonyma texter 995 Kommentering av anonyma texter
1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM" 1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM" 1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1002 åK återser samma text som åk 1002 åK återser samma text som åk
1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte. 1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte.
1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation 1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation
1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return number of unread texts if person is member 1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return...
1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil 1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil
1008 "Lista ägda möten" och livslängd 1008 "Lista ägda möten" och livslängd
1012 Tiden efter 10000000 1012 Tiden efter 10000000
...@@ -925,22 +936,23 @@ ...@@ -925,22 +936,23 @@
1038 accepting-recommendation 1038 accepting-recommendation
1039 Private comments to my own texts dissapears 1039 Private comments to my own texts dissapears
1044 Failure to open an URL under Windows 1044 Failure to open an URL under Windows
1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> dåligt med hjälptext 1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> då...
1047 Två gånger samma urinlägg 1047 Två gånger samma urinlägg
1054 "Anonym" filtreras inte. 1054 "Anonym" filtreras inte.
1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder. 1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder.
1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-argument integer-or-marker-p nil) 1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-arg...
1067 Slowdown with many unread 1067 Slowdown with many unread
1073 kom-created-texts-are-saved broken 1073 kom-created-texts-are-saved broken
1075 Implement get-boottime-info 1075 Implement get-boottime-info
1076 Handle async-new-presentation 1076 Handle async-new-presentation
1077 Handle async-new-motd 1077 Handle async-new-motd
1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar inlägg 1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar i...
1080 highlighting of server statistics missing if window is too short 1080 highlighting of server statistics missing if window is to...
1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person output 1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person ...
1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference" 1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference"
1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil 1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil
1117 Support keep-commented 1117 Support keep-commented
1125 Inconsistent order of questions
1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected 1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected
1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import 1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import
1131 Client displays times in UTC after kom-recover 1131 Client displays times in UTC after kom-recover
...@@ -948,10 +960,55 @@ ...@@ -948,10 +960,55 @@
1133 DUP Visa när session avslutas. 1133 DUP Visa när session avslutas.
1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp 1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp
1140 Add footnote has wrong default 1140 Add footnote has wrong default
1141 Flytta träd borde kunna lämna kvar originalmötet som extr...
1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse 1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse
1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmeddelanden 1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmedde...
1208 REJ Assertion failure when moving text 1208 REJ Assertion failure when moving text
1213 "Skicka brev" fungerar inte 1213 "Skicka brev" fungerar inte
1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol 1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol
1228 För stort inläggsnummer 1228 För stort inläggsnummer
1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista nya möten" 1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista ny...
1232 kom-change-priority asks about group messages
1233 Incorrect prompt when receiving letters
1234 lista klienter: error in process filter
1236 Kasta ut session fungerar inte alls
1237 check-strings.el should check menus
1238 kom-write-footnote has wrong default (again)
1250 High load during login
1251 Fel vid textflytt
1259 Don't format application/msword
1261 Slow regexp in lyskom-text-buttons
1271 Möjlighet att begränsa antalet visningar i Lista nya {möt...
1272 återse konverterat har slutat fungera.
1276 Sökväg till ssh-binär borde vara konfigurerbar
1278 Förenkla återanslutning av döda sessioner
1280 x Spara variabler fungerar inte
1281 Strängen "kommentera inlägget" bör ändras
1282 Protocol error in 80=lyskom-parse-membership-list-old (se...
1283 REJ Kunna markera inlägg (träd?) som offtopic
1284 REJ Scrolling "hangs"; neither SPC nor RET scrolls when only ...
1285 REJ l r x
1307 lyskom-save-text uses relative dates
1309 Oläsmarkera i menyn
1310 Klarar inte av att visa bilder
1311 Känna igen urlar - rtsp:
1312 Antal markeringar per inlägg i Lista markeringar
1319 DUP Icke-ISO 8859 i vilkalistan förstör formattering
1320 Dålig slump vid tilldelning av relay-port assignment i ly...
1324 Visa presentation borde även visa eventuell fotnot
1325 'K' (kom-comment-previous) har slutat fungera i emacs 21.1
1326 Urlar i img src
1328 Insance text cross reference makes text unreadable
1344 xemacs 21.4, windows 2000, lyskom.el och ny version av ly...
1351 DUP Hantering av Windows specialtecken
1356 REJ Undvika bildmöten/bildtexter
1362 Protocol error when parsing start of floating point number
1373 R does not work
1383 Finish kom-handle-membership
1401 REJ Skönsvärde för "Uppskjuta läsning"
1402 Ta emot meddelanden till nya medlemsskap
1412 REJ Bug when commenting
1423 Öppna URL:er i en tab/nytt fönster
1487 "Återse rot13"-kommando
1491 Styra vilka kommandon som kan återansluta en död session.
1500 Ny .spec-fil
...@@ -130,7 +130,7 @@ ...@@ -130,7 +130,7 @@
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td colspan="2"> <td colspan="2">
<br /><i>Version 0.47.1:</i> <br /><i>Version 0.48:</i>
</td> </td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
...@@ -138,21 +138,21 @@ ...@@ -138,21 +138,21 @@
<lang id="sv">Alla sprk:</lang> <lang id="sv">Alla sprk:</lang>
<lang id="en">All languages:</lang> <lang id="en">All languages:</lang>
</td> </td>
<td><a href="lyskom-all-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-all-0.47.1.zip">zipfil</a></td> <td><a href="lyskom-all-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-all-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td> <td>
<lang id="sv">Svenska:</lang> <lang id="sv">Svenska:</lang>
<lang id="en">Swedish:</lang> <lang id="en">Swedish:</lang>
</td> </td>
<td><a href="lyskom-swedish-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-swedish-0.47.1.zip">zipfil</a></td> <td><a href="lyskom-swedish-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-swedish-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td> <td>
<lang id="sv">Engelska:</lang> <lang id="sv">Engelska:</lang>
<lang id="en">English:</lang> <lang id="en">English:</lang>
</td> </td>
<td><a href="lyskom-english-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-english-0.47.1.zip">zipfil</a></td> <td><a href="lyskom-english-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-english-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td> <td>
...@@ -160,8 +160,8 @@ ...@@ -160,8 +160,8 @@
<lang id="en">Linux packages:</lang> <lang id="en">Linux packages:</lang>
</td> </td>
<td> <td>
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.47.1-1_all.deb" -->Debian<!-- /a --><br /> <!-- a href="lyskom-elisp-client_0.48-1_all.deb" -->Debian<!-- /a --><br />
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.47.1.rpm" -->RedHat RPM<!-- /a --> <!-- a href="lyskom-elisp-client_0.48.rpm" -->RedHat RPM<!-- /a -->
</td> </td>
</tr> </tr>
</table> </table>
...@@ -193,6 +193,7 @@ ...@@ -193,6 +193,7 @@
<lang id="en">All NEWS files:</lang> <lang id="en">All NEWS files:</lang>
</b> </b>
<br /> <br />
<a href="doc/NEWS-0.48">0.48</a>
<a href="doc/NEWS-0.47.1">0.47.1</a> <a href="doc/NEWS-0.47.1">0.47.1</a>
<a href="doc/NEWS-0.47">0.47</a> <a href="doc/NEWS-0.47">0.47</a>
<a href="doc/NEWS-0.46.1">0.46.1</a> <a href="doc/NEWS-0.46.1">0.46.1</a>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment