1. 02 Jul, 1997 2 commits
 2. 29 Jun, 1997 1 commit
 3. 11 Mar, 1997 1 commit
 4. 08 Mar, 1997 1 commit
 5. 19 Feb, 1997 1 commit
 6. 13 Feb, 1997 1 commit
 7. 12 Feb, 1997 1 commit
 8. 09 Feb, 1997 1 commit
 9. 07 Feb, 1997 1 commit
 10. 28 Oct, 1996 1 commit
 11. 24 Oct, 1996 1 commit
 12. 21 Oct, 1996 1 commit
 13. 20 Oct, 1996 1 commit
 14. 11 Oct, 1996 2 commits
 15. 10 Oct, 1996 1 commit
 16. 08 Oct, 1996 3 commits
 17. 06 Oct, 1996 2 commits
 18. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 19. 03 Oct, 1996 1 commit
 20. 02 Oct, 1996 2 commits
 21. 29 Sep, 1996 2 commits
 22. 25 Sep, 1996 1 commit
 23. 03 Sep, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · a0be27f8
   David Byers authored
   a0be27f8
 24. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 25. 27 Aug, 1996 1 commit
 26. 23 Aug, 1996 1 commit
 27. 14 Aug, 1996 3 commits
 28. 10 Aug, 1996 2 commits
 29. 09 Aug, 1996 1 commit