1. 02 Jun, 1998 1 commit
 2. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 3. 07 Feb, 1997 1 commit
 4. 28 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * filter-edit.el (lyskom-format-filter-list): Använd · 6a1de742
   David Kågedal authored
   inhibit-read-only.
   (lyskom-filter-edit-insert-entry): Dito.
   (lyskom-filter-edit-insert-pattern): Dito.
   (lyskom-filter-edit-delete-pattern): Dito.
   (lyskom-filter-edit-delete-entry): Dito.
   (lyskom-filter-edit-revert): Dito.
   (lyskom-filter-edit-toggle-permanent): Dito
   (lyskom-filter-edit-toggle-action): Dito.
   (kom-filter-edit): Dito.
   6a1de742
 5. 11 Oct, 1996 1 commit
 6. 06 Oct, 1996 1 commit
 7. 06 Aug, 1996 1 commit
 8. 23 Jul, 1996 1 commit
 9. 02 Apr, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Minor changes based on code inspection. · 7eb72ac8
   David Byers authored
   Use def-kom-command when possible, made some code more robust,
   Added utilities file and moved certain functions there.
   Removed lots of emacs 18 compatibility. This type of code will have to go into
   special compatibility files later on.
   Got rid of all the compiler warnings I could.
   Other minor changes (see ChangeLog)
   7eb72ac8
 10. 18 Mar, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes · 099893c7
   David Byers authored
   Improved backward compatibility in some variables
   New doc strings
   Various minor requested features added
   099893c7
 11. 14 Mar, 1996 1 commit
 12. 19 Jan, 1996 1 commit
 13. 28 Oct, 1995 1 commit
 14. 23 Oct, 1995 1 commit
 15. 01 Mar, 1995 1 commit