1. 02 Jun, 1998 1 commit
 2. 28 Dec, 1997 1 commit
 3. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 4. 23 Oct, 1997 1 commit
 5. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 6. 18 Aug, 1997 1 commit
 7. 29 Jul, 1997 1 commit
 8. 15 Jul, 1997 1 commit
 9. 12 Jul, 1997 1 commit
 10. 11 Jul, 1997 1 commit
 11. 02 Jul, 1997 1 commit
 12. 29 Jun, 1997 1 commit
 13. 14 May, 1997 1 commit
 14. 07 Feb, 1997 1 commit
 15. 24 Oct, 1996 1 commit
 16. 08 Oct, 1996 3 commits
 17. 06 Oct, 1996 1 commit
 18. 03 Sep, 1996 1 commit
 19. 06 Aug, 1996 1 commit
 20. 08 May, 1996 1 commit
 21. 02 May, 1996 1 commit
 22. 01 May, 1996 1 commit
 23. 29 Apr, 1996 1 commit
 24. 02 Apr, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Minor changes based on code inspection. · 7eb72ac8
   David Byers authored
   Use def-kom-command when possible, made some code more robust,
   Added utilities file and moved certain functions there.
   Removed lots of emacs 18 compatibility. This type of code will have to go into
   special compatibility files later on.
   Got rid of all the compiler warnings I could.
   Other minor changes (see ChangeLog)
   7eb72ac8
 25. 18 Mar, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes · 099893c7
   David Byers authored
   Improved backward compatibility in some variables
   New doc strings
   Various minor requested features added
   099893c7
 26. 27 Feb, 1996 1 commit
 27. 23 Feb, 1996 1 commit
 28. 18 Feb, 1996 1 commit
 29. 01 Feb, 1996 1 commit
 30. 19 Jan, 1996 1 commit
 31. 30 Oct, 1995 1 commit
 32. 28 Oct, 1995 1 commit
 33. 23 Oct, 1995 1 commit