1. 29 Jun, 1999 1 commit
 2. 28 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Changes: · be3918c2
   David Byers authored
     Ask for priority when adding someone else to a conference.
     Allow priority 0 in kom-membership-default-priority
     kom-review-noconversion disables smileys
     Default membership priority is 'ask
   
   Internal:
     Menu and button support for new prioritize mode.
     Can add arbitrary title to any popup menu.
   
   Bug fixes:
     Printing the footer in kom-list-clients
     Aux-item-edit-menu in English strings
     Prefetching unreads is more stable.
     initiate-set-membership-type does not invalidate caches
   be3918c2
 3. 22 Jun, 1999 1 commit
 4. 14 Jun, 1999 1 commit
 5. 13 Jun, 1999 1 commit
 6. 10 Jun, 1999 1 commit
 7. 18 Feb, 1999 1 commit
 8. 15 Dec, 1998 1 commit
 9. 23 Jul, 1998 1 commit
 10. 14 Jun, 1998 1 commit
 11. 02 Jun, 1998 1 commit
 12. 28 Dec, 1997 1 commit
 13. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 14. 23 Oct, 1997 1 commit
 15. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 16. 18 Aug, 1997 1 commit
 17. 29 Jul, 1997 1 commit
 18. 15 Jul, 1997 1 commit
 19. 12 Jul, 1997 1 commit
 20. 11 Jul, 1997 1 commit
 21. 02 Jul, 1997 1 commit
 22. 29 Jun, 1997 1 commit
 23. 14 May, 1997 1 commit
 24. 07 Feb, 1997 1 commit
 25. 24 Oct, 1996 1 commit
 26. 08 Oct, 1996 3 commits
 27. 06 Oct, 1996 1 commit
 28. 03 Sep, 1996 1 commit
 29. 06 Aug, 1996 1 commit
 30. 08 May, 1996 1 commit
 31. 02 May, 1996 1 commit
 32. 01 May, 1996 1 commit
 33. 29 Apr, 1996 1 commit
 34. 02 Apr, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Minor changes based on code inspection. · 7eb72ac8
   David Byers authored
   Use def-kom-command when possible, made some code more robust,
   Added utilities file and moved certain functions there.
   Removed lots of emacs 18 compatibility. This type of code will have to go into
   special compatibility files later on.
   Got rid of all the compiler warnings I could.
   Other minor changes (see ChangeLog)
   7eb72ac8
 35. 18 Mar, 1996 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes · 099893c7
   David Byers authored
   Improved backward compatibility in some variables
   New doc strings
   Various minor requested features added
   099893c7
 36. 27 Feb, 1996 1 commit
 37. 23 Feb, 1996 1 commit
 38. 18 Feb, 1996 1 commit