1. 01 Sep, 2000 1 commit
 2. 23 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes. · db2ae656
   David Byers authored
   Unibyte and MULE support reworked some more.
   Got rid of compiler warnings.
   Fix compatibility with XEmacs 20.4
   
   Paranoid check of Emacs version in build and load. See header.el
   db2ae656
 3. 21 Aug, 2000 1 commit
 4. 14 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
   David Byers authored
   Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
   kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
   kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
   Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
   Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
   eae5f150
 5. 24 May, 2000 1 commit
 6. 23 May, 2000 2 commits
 7. 22 Mar, 2000 1 commit
 8. 21 Mar, 2000 1 commit
 9. 08 Feb, 2000 1 commit
 10. 11 Jan, 2000 2 commits
 11. 01 Dec, 1999 1 commit
 12. 25 Nov, 1999 1 commit
 13. 20 Nov, 1999 1 commit
 14. 19 Nov, 1999 4 commits
 15. 14 Oct, 1999 1 commit
 16. 09 Oct, 1999 1 commit
 17. 23 Aug, 1999 1 commit
 18. 29 Jun, 1999 1 commit
 19. 15 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fix: · e97b68ce
   David Byers authored
     Allow characterp data as argument to %c formatting directive
     (This affects XEmacs only)
   
     Compatibility defun for int-to-char.
   e97b68ce
 20. 11 Jun, 1999 3 commits
 21. 10 Jun, 1999 1 commit
 22. 02 Jun, 1998 1 commit
 23. 12 Mar, 1998 1 commit
 24. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 25. 18 Aug, 1997 1 commit
 26. 15 Jul, 1997 1 commit
 27. 11 Jul, 1997 2 commits
 28. 09 Jul, 1997 1 commit
 29. 07 Jul, 1997 1 commit
 30. 03 Jul, 1997 1 commit
 31. 02 Jul, 1997 1 commit
 32. 29 Jun, 1997 1 commit