1. 08 Oct, 1996 2 commits
 2. 06 Oct, 1996 3 commits
 3. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 4. 03 Oct, 1996 5 commits
 5. 02 Oct, 1996 3 commits
 6. 30 Sep, 1996 1 commit
 7. 29 Sep, 1996 3 commits
 8. 25 Sep, 1996 1 commit
 9. 24 Sep, 1996 4 commits
 10. 22 Sep, 1996 1 commit
 11. 08 Sep, 1996 2 commits
 12. 03 Sep, 1996 5 commits
 13. 30 Aug, 1996 7 commits
 14. 29 Aug, 1996 1 commit
 15. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e