1. 21 May, 2001 1 commit
 2. 23 Apr, 2001 1 commit
  • Joel Rosdahl's avatar
   Clean-up of time handling and time formatting functions. Essentially, · ac1c1c88
   Joel Rosdahl authored
   lyskom-format-time, lyskom-client-date-string and
   lyskom-return-date-and-time have been replaced with a single function:
   lyskom-format-time. Also, the internal time representation now has
   years that are relative to year 0 and months that start with 1 for
   January.
   
   New variables: kom-print-relative-dates and
   kom-print-seconds-in-time-strings.
   ac1c1c88
 3. 21 Apr, 2001 2 commits
 4. 01 Apr, 2001 2 commits
 5. 09 Sep, 2000 1 commit
 6. 01 Sep, 2000 1 commit
 7. 31 Aug, 2000 1 commit
 8. 30 Aug, 2000 1 commit
 9. 29 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   String checking supports expected errors. · c81c8155
   David Byers authored
   Declared expected errors for string checker.
   Show e-mail address of server admin on login failure
   Correct multibytedness of buffer names.
   Fix question about adding recipient as a cc-recipient instead.
   Fix defaults for sub and move text.
   Fix regression caused by printing summary statistics for clients.
   c81c8155
 10. 11 Aug, 2000 1 commit
 11. 28 Jul, 2000 1 commit
 12. 02 Jun, 2000 2 commits
 13. 26 Mar, 2000 1 commit
 14. 15 Mar, 2000 1 commit
 15. 11 Mar, 2000 1 commit
 16. 25 Feb, 2000 1 commit
 17. 16 Feb, 2000 1 commit
 18. 10 Jan, 2000 1 commit
 19. 02 Dec, 1999 2 commits
 20. 22 Nov, 1999 1 commit
 21. 21 Nov, 1999 1 commit
 22. 19 Nov, 1999 2 commits
 23. 25 Oct, 1999 1 commit
 24. 16 Oct, 1999 1 commit
 25. 14 Oct, 1999 1 commit
 26. 13 Oct, 1999 2 commits
 27. 11 Oct, 1999 2 commits
 28. 29 Jun, 1999 1 commit
 29. 18 Feb, 1999 1 commit
 30. 02 Jun, 1998 1 commit
 31. 11 Feb, 1998 1 commit
 32. 28 Dec, 1997 1 commit
 33. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d