1. 13 Jun, 1999 1 commit
 2. 18 Feb, 1999 1 commit
 3. 02 Jun, 1998 1 commit
 4. 12 Nov, 1997 1 commit
 5. 23 Oct, 1997 1 commit
 6. 28 Sep, 1997 1 commit
 7. 27 Sep, 1997 1 commit
 8. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 9. 12 Jul, 1997 1 commit
 10. 13 Mar, 1997 1 commit
 11. 11 Mar, 1997 1 commit
 12. 19 Feb, 1997 1 commit
 13. 10 Oct, 1996 1 commit
 14. 06 Oct, 1996 1 commit
 15. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 16. 29 Sep, 1996 1 commit
 17. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 18. 23 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd no-such-text-no istället · 7692dc59
   David Kågedal authored
   för no-such-text som felmeddelande när ett inlägg inte finns.
   
   * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Sätt
   ingen knapp på textnumret i no-such-text-no.
   
   * async.el (lyskom-parse-async): Ändra i cachen om ett namn har
   ändrats.
   
   * utilities.el (lyskom-unicase): Byt buffert till rätt KOM-buffert
   7692dc59
 19. 22 Aug, 1996 1 commit
 20. 15 Aug, 1996 1 commit
 21. 06 Aug, 1996 1 commit
 22. 19 Jul, 1996 1 commit
 23. 17 Jul, 1996 1 commit
 24. 15 Jul, 1996 1 commit
 25. 08 May, 1996 1 commit
 26. 06 May, 1996 1 commit
 27. 05 May, 1996 1 commit
 28. 04 May, 1996 1 commit
 29. 03 May, 1996 1 commit
 30. 02 May, 1996 2 commits
 31. 29 Apr, 1996 1 commit
 32. 27 Apr, 1996 1 commit
 33. 25 Apr, 1996 1 commit
 34. 23 Apr, 1996 1 commit
 35. 14 Apr, 1996 1 commit
 36. 29 Mar, 1996 1 commit
 37. 26 Mar, 1996 1 commit
 38. 25 Mar, 1996 2 commits