1. 26 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fixes: · 544fb484
   David Byers authored
     initiate-get-unread-confs works
     Prioritize kind of works, sometimes
     Fixed bug in kom-review-stack
   
   Improvements:
     Use get-unread-confs at startup to speed things up a lot
     Do not get empty maps at startup
     Smileys at end of texts work :-)
     Passive memberships are almost fully supported
   544fb484
 2. 11 Jun, 1999 1 commit
 3. 10 Jun, 1999 1 commit
 4. 08 Jul, 1998 1 commit
 5. 14 Jun, 1998 1 commit
 6. 02 Jun, 1998 1 commit
 7. 22 Feb, 1998 1 commit
 8. 11 Feb, 1998 1 commit
 9. 04 Jan, 1998 1 commit
 10. 28 Dec, 1997 1 commit
 11. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 12. 23 Oct, 1997 1 commit
 13. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 14. 29 Jul, 1997 1 commit
 15. 17 Jul, 1997 1 commit
 16. 09 Jul, 1997 1 commit
 17. 06 Jul, 1997 1 commit
 18. 02 Jul, 1997 1 commit
 19. 29 Jun, 1997 1 commit
 20. 13 Mar, 1997 1 commit
 21. 12 Feb, 1997 1 commit
 22. 07 Feb, 1997 1 commit
 23. 31 Jan, 1997 1 commit
 24. 30 Dec, 1996 1 commit
 25. 24 Oct, 1996 1 commit
 26. 20 Oct, 1996 1 commit
 27. 11 Oct, 1996 1 commit
 28. 10 Oct, 1996 1 commit
 29. 06 Oct, 1996 1 commit
 30. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 31. 03 Oct, 1996 1 commit
 32. 02 Oct, 1996 1 commit
 33. 30 Sep, 1996 1 commit
 34. 29 Sep, 1996 1 commit
 35. 03 Sep, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
 36. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 37. 26 Aug, 1996 1 commit
 38. 22 Aug, 1996 1 commit
 39. 15 Aug, 1996 1 commit
 40. 14 Aug, 1996 1 commit