1. 11 Feb, 1999 1 commit
  2. 01 Jan, 1999 3 commits
  3. 15 Dec, 1998 1 commit
  4. 14 Sep, 1998 1 commit
  5. 17 Aug, 1998 1 commit
  6. 10 Aug, 1998 1 commit
  7. 23 Jul, 1998 2 commits
  8. 08 Jul, 1998 1 commit
  9. 14 Jun, 1998 1 commit
  10. 02 Jun, 1998 1 commit
  11. 08 May, 1998 1 commit
  12. 06 May, 1998 1 commit
  13. 12 Mar, 1998 1 commit
  14. 24 Feb, 1998 1 commit
  15. 23 Feb, 1998 1 commit
  16. 22 Feb, 1998 2 commits
  17. 11 Feb, 1998 1 commit
  18. 06 Jan, 1998 1 commit
  19. 04 Jan, 1998 7 commits
  20. 28 Dec, 1997 1 commit
  21. 18 Dec, 1997 1 commit
  22. 16 Dec, 1997 1 commit
  23. 06 Dec, 1997 1 commit
  24. 04 Dec, 1997 1 commit
  25. 30 Nov, 1997 2 commits
    • David Byers's avatar
      4db47113
    • David Byers's avatar
      Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
      David Byers authored
      Nytt kommando: Lista markeringar
      Skicka brev beter sig lite annorlunda
      Prefixargument till Skriva Inlägg
      Minska risken för häng i completing-read
      Inga bakslaskade åttabitarstecken
      Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
      Definiera kom-tell-phrases
      Klaga om man vill radera markerade inlägg
      Avmarkera om man raderar eget markerat
      Man kan ha markeringstyp 0 nu
      Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
      Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
      c72ace8d
  26. 14 Nov, 1997 1 commit
    • David Byers's avatar
      * lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med · 2966484c
      David Byers authored
      	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.
      
      	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
      	(lyskom-faces): Dito.
      
      	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
      	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
      	kommenterad författare som mottagare.
      2966484c
  27. 12 Nov, 1997 3 commits