1. 11 Feb, 1999 1 commit
 2. 08 Jul, 1998 1 commit
 3. 14 Jun, 1998 1 commit
 4. 02 Jun, 1998 1 commit
 5. 06 May, 1998 1 commit
 6. 28 Dec, 1997 1 commit
 7. 04 Dec, 1997 1 commit
 8. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 9. 23 Oct, 1997 1 commit
 10. 26 Sep, 1997 1 commit
 11. 22 Sep, 1997 1 commit
 12. 21 Sep, 1997 1 commit
 13. 16 Sep, 1997 1 commit
 14. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 15. 18 Aug, 1997 1 commit
 16. 29 Jul, 1997 1 commit
 17. 12 Jul, 1997 1 commit
 18. 06 Jul, 1997 1 commit
 19. 02 Jul, 1997 1 commit
 20. 29 Jun, 1997 1 commit
 21. 08 Mar, 1997 1 commit
 22. 07 Feb, 1997 1 commit
 23. 24 Oct, 1996 1 commit
 24. 11 Oct, 1996 3 commits
 25. 10 Oct, 1996 1 commit
 26. 06 Oct, 1996 1 commit
 27. 03 Sep, 1996 1 commit
 28. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 29. 27 Aug, 1996 1 commit
 30. 14 Aug, 1996 2 commits
 31. 11 Aug, 1996 1 commit
 32. 06 Aug, 1996 1 commit
 33. 31 Jul, 1996 1 commit
 34. 27 Jul, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (kom-next-kom,kom-previous-kom): Ta bort döda · cb28a3cf
   David Kågedal authored
   buffertar ur lyskom-sessions-with-unread(-letters).
   (kom-next-unread-kom): Använd lyskom-buffer istället för
   lyskom-proc.
   
   * commands2.el (kom-next-unread-kom): Fungerade inte om
   current-buffer inte var en LysKOM-buffert, och det inte fanns
   några olästa.
   cb28a3cf
 35. 25 Jul, 1996 2 commits
 36. 23 Jul, 1996 1 commit