1. 19 Feb, 1997 1 commit
 2. 13 Feb, 1997 1 commit
 3. 12 Feb, 1997 1 commit
 4. 09 Feb, 1997 1 commit
 5. 07 Feb, 1997 2 commits
 6. 05 Feb, 1997 1 commit
 7. 31 Jan, 1997 2 commits
 8. 30 Dec, 1996 1 commit
 9. 12 Nov, 1996 2 commits
 10. 28 Oct, 1996 1 commit
 11. 27 Oct, 1996 1 commit
 12. 24 Oct, 1996 1 commit
 13. 22 Oct, 1996 1 commit
 14. 21 Oct, 1996 2 commits
 15. 20 Oct, 1996 1 commit
 16. 11 Oct, 1996 3 commits
 17. 10 Oct, 1996 1 commit
 18. 08 Oct, 1996 6 commits
 19. 06 Oct, 1996 2 commits
 20. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 21. 03 Oct, 1996 1 commit
 22. 02 Oct, 1996 2 commits
 23. 30 Sep, 1996 1 commit
 24. 29 Sep, 1996 3 commits
 25. 25 Sep, 1996 1 commit