1. 28 Jul, 2000 1 commit
 2. 23 May, 2000 1 commit
 3. 08 Feb, 2000 1 commit
 4. 22 Nov, 1999 1 commit
 5. 21 Nov, 1999 2 commits
 6. 19 Nov, 1999 1 commit
 7. 13 Oct, 1999 1 commit
 8. 09 Oct, 1999 1 commit
 9. 12 Jul, 1999 1 commit
 10. 25 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   New features: · 96805a83
   David Byers authored
     kom-review-stack prints more inforamtion
     kom-list-news takes a new prefix argument
     kom-who-is-on prints a timestamp
     kom-change-auto-reply offers the last message as editable default
     Commenting functions offer the text point is in as default when
       called with a simple (single C-u) prefix argument.
   
   Internal features:
     Predicates in format strings.
   
   Fixes:
     Name reading recognizes exact matches more often.
     Several string fixes (plural endings, bad speling.)
     The client can be loaded many times in the same Emacs.
   96805a83
 11. 19 Jun, 1999 1 commit
 12. 17 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bug fix: · 0b6f036b
   David Byers authored
       Feature tests now work in the minibuffer
       Completing read of logins works as a result
   0b6f036b
 13. 13 Jun, 1999 1 commit
 14. 10 Jun, 1999 1 commit
 15. 02 Jun, 1998 1 commit
 16. 30 Nov, 1997 2 commits
  • David Byers's avatar
   4db47113
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 17. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 18. 02 Jul, 1997 1 commit
 19. 19 Feb, 1997 1 commit
 20. 07 Feb, 1997 1 commit
 21. 24 Oct, 1996 1 commit
 22. 06 Oct, 1996 2 commits
 23. 25 Sep, 1996 1 commit
 24. 08 Sep, 1996 1 commit
 25. 03 Sep, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · a0be27f8
   David Byers authored
   a0be27f8
 26. 27 Aug, 1996 1 commit
 27. 22 Aug, 1996 1 commit
 28. 06 Aug, 1996 1 commit
 29. 29 Jul, 1996 3 commits
 30. 27 Jul, 1996 1 commit
 31. 25 Jul, 1996 1 commit
 32. 17 Jul, 1996 1 commit
 33. 08 Jul, 1996 1 commit
 34. 12 May, 1996 1 commit