1. 28 Jun, 1999 3 commits
  • David Byers's avatar
   Per recipient group message beeps. · 7a6d3419
   David Byers authored
   Per sender personal/alarm message beeps.
   Silence when the ansaphone is on.
   7a6d3419
  • David Byers's avatar
   More stuff... · 63bfb285
   David Byers authored
   63bfb285
  • David Byers's avatar
   Changes: · be3918c2
   David Byers authored
     Ask for priority when adding someone else to a conference.
     Allow priority 0 in kom-membership-default-priority
     kom-review-noconversion disables smileys
     Default membership priority is 'ask
   
   Internal:
     Menu and button support for new prioritize mode.
     Can add arbitrary title to any popup menu.
   
   Bug fixes:
     Printing the footer in kom-list-clients
     Aux-item-edit-menu in English strings
     Prefetching unreads is more stable.
     initiate-set-membership-type does not invalidate caches
   be3918c2
 2. 25 Jun, 1999 1 commit
  • David Byers's avatar
   New features: · 96805a83
   David Byers authored
     kom-review-stack prints more inforamtion
     kom-list-news takes a new prefix argument
     kom-who-is-on prints a timestamp
     kom-change-auto-reply offers the last message as editable default
     Commenting functions offer the text point is in as default when
       called with a simple (single C-u) prefix argument.
   
   Internal features:
     Predicates in format strings.
   
   Fixes:
     Name reading recognizes exact matches more often.
     Several string fixes (plural endings, bad speling.)
     The client can be loaded many times in the same Emacs.
   96805a83
 3. 22 Jun, 1999 1 commit
 4. 20 Jun, 1999 1 commit
 5. 10 Jun, 1999 1 commit
 6. 15 Dec, 1998 1 commit
 7. 14 Jun, 1998 1 commit
 8. 24 Feb, 1998 1 commit
 9. 11 Feb, 1998 1 commit
 10. 04 Jan, 1998 1 commit
 11. 28 Dec, 1997 1 commit
 12. 04 Dec, 1997 1 commit
 13. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 14. 14 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   * lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med · 2966484c
   David Byers authored
   	lyskom-last-viewed om den inte är i början av fönstret.
   
   	* vars.el.in (lyskom-face-schemes): Lade till kom-mark-face.
   	(lyskom-faces): Dito.
   
   	* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Kolla att man
   	får skriva innan klienten frågar om man vill lägga till
   	kommenterad författare som mottagare.
   2966484c
 15. 12 Nov, 1997 1 commit
 16. 10 Oct, 1997 1 commit
 17. 28 Sep, 1997 1 commit
 18. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 19. 16 Sep, 1997 1 commit
 20. 13 Sep, 1997 1 commit
 21. 10 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · 41bffe96
   David Byers authored
   Nya features i lyskom-edit-mode:
   - Flytta text
   - Lägga till kommentarslänk
   Hantera misc-info nr 15
   Säkert en del annat smått...
   41bffe96
 22. 18 Aug, 1997 1 commit
 23. 29 Jun, 1997 1 commit
 24. 11 Mar, 1997 1 commit
 25. 08 Mar, 1997 1 commit
 26. 12 Feb, 1997 1 commit
 27. 07 Feb, 1997 1 commit
 28. 31 Jan, 1997 1 commit
 29. 30 Dec, 1996 1 commit
 30. 12 Nov, 1996 1 commit
 31. 28 Oct, 1996 1 commit
 32. 27 Oct, 1996 1 commit
 33. 24 Oct, 1996 1 commit
 34. 21 Oct, 1996 1 commit
 35. 11 Oct, 1996 2 commits
 36. 10 Oct, 1996 1 commit
 37. 06 Oct, 1996 1 commit