1. 21 Sep, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Jag tror vi klarar oss i Emacs 20.1 · e8f6510a
   David Byers authored
   edit-text.el: lyskom-edit-mode är en minor mode
   utilities.el: Ny version av lyskom-lookup-keys
   commands.el: Gör alltid lyskom-end-of-command i LysKOM-bufferten.
   
   Lite småfixar för att elint skall klaga lite mindre.
   e8f6510a
 2. 16 Sep, 1997 1 commit
 3. 07 Jul, 1997 1 commit
 4. 06 Aug, 1996 1 commit
 5. 24 Mar, 1992 1 commit
 6. 15 Sep, 1991 1 commit
 7. 12 Aug, 1991 1 commit