1. 12 Jun, 2002 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixed bug 457, 244. · 85583bff
   David Byers authored
   Set content type on user area.
   Fixed formatting problem with help.
   Fixed prompt in kom-add-bcc.
   Fixed settings menu for kom-server-priority-breaks.
   85583bff
 2. 24 Apr, 2002 1 commit
 3. 21 Apr, 2002 1 commit
 4. 20 Apr, 2002 1 commit
 5. 14 Apr, 2002 1 commit
 6. 13 Apr, 2002 2 commits
 7. 11 Apr, 2002 2 commits
 8. 10 Apr, 2002 1 commit
 9. 24 Feb, 2002 1 commit
 10. 07 Jan, 2002 1 commit
 11. 22 May, 2001 1 commit
 12. 23 Apr, 2001 1 commit
  • Joel Rosdahl's avatar
   Clean-up of time handling and time formatting functions. Essentially, · ac1c1c88
   Joel Rosdahl authored
   lyskom-format-time, lyskom-client-date-string and
   lyskom-return-date-and-time have been replaced with a single function:
   lyskom-format-time. Also, the internal time representation now has
   years that are relative to year 0 and months that start with 1 for
   January.
   
   New variables: kom-print-relative-dates and
   kom-print-seconds-in-time-strings.
   ac1c1c88
 13. 28 Jan, 2001 1 commit
 14. 11 Aug, 2000 1 commit
 15. 17 Feb, 2000 1 commit
 16. 02 Dec, 1999 1 commit
 17. 19 Nov, 1999 1 commit
 18. 09 Oct, 1999 1 commit
 19. 21 Aug, 1999 1 commit
 20. 09 Aug, 1999 1 commit
 21. 14 Jul, 1999 1 commit
 22. 29 Jun, 1999 2 commits
 23. 22 Jun, 1999 1 commit
 24. 20 Jun, 1999 1 commit
 25. 13 Jun, 1999 1 commit
 26. 11 Jun, 1999 1 commit
 27. 10 Jun, 1999 1 commit
 28. 14 Jun, 1998 1 commit
 29. 02 Jun, 1998 1 commit
 30. 30 Nov, 1997 1 commit
  • David Byers's avatar
   Fixade saker från TODO-listan. · c72ace8d
   David Byers authored
   Nytt kommando: Lista markeringar
   Skicka brev beter sig lite annorlunda
   Prefixargument till Skriva Inlägg
   Minska risken för häng i completing-read
   Inga bakslaskade åttabitarstecken
   Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
   Definiera kom-tell-phrases
   Klaga om man vill radera markerade inlägg
   Avmarkera om man raderar eget markerat
   Man kan ha markeringstyp 0 nu
   Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
   Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
   c72ace8d
 31. 24 Oct, 1997 1 commit
 32. 23 Oct, 1997 1 commit