1. 15 Aug, 2000 2 commits
 2. 14 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
   David Byers authored
   Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
   kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
   kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
   Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
   Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
   eae5f150
 3. 11 Aug, 2000 5 commits
 4. 10 Aug, 2000 2 commits
 5. 30 Jul, 2000 1 commit
 6. 29 Jul, 2000 1 commit
 7. 28 Jul, 2000 3 commits
 8. 24 Jul, 2000 1 commit
 9. 05 Jul, 2000 1 commit
 10. 03 Jul, 2000 1 commit
 11. 28 Jun, 2000 1 commit
 12. 14 Jun, 2000 1 commit
 13. 11 Jun, 2000 3 commits
 14. 10 Jun, 2000 2 commits
 15. 06 Jun, 2000 1 commit
 16. 05 Jun, 2000 2 commits
 17. 04 Jun, 2000 1 commit
 18. 02 Jun, 2000 3 commits
 19. 31 May, 2000 3 commits
 20. 30 May, 2000 1 commit
 21. 29 May, 2000 3 commits
 22. 28 May, 2000 1 commit