1. 29 Sep, 1996 1 commit
 2. 25 Sep, 1996 1 commit
 3. 24 Sep, 1996 4 commits
 4. 08 Sep, 1996 2 commits
 5. 03 Sep, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · a0be27f8
   David Byers authored
   a0be27f8
 6. 30 Aug, 1996 5 commits
 7. 29 Aug, 1996 1 commit
 8. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 9. 27 Aug, 1996 2 commits
 10. 26 Aug, 1996 1 commit
 11. 24 Aug, 1996 2 commits
 12. 23 Aug, 1996 3 commits
 13. 22 Aug, 1996 2 commits
 14. 15 Aug, 1996 2 commits
 15. 14 Aug, 1996 8 commits
 16. 12 Aug, 1996 3 commits