1. 29 Sep, 1996 1 commit
 2. 25 Sep, 1996 1 commit
 3. 03 Sep, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * completing-read.el (lyskom-completing-who-is-on): Använd · d9e73728
   David Kågedal authored
   who-is-on-dynamic om den finns.
   (lyskom-read-conf-get-logins): Dito.
   (lyskom-session-from-conf): Dito.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Gör
   kom-membership-default-priority buffertlokal.
   
   * commands1.el (lyskom-try-add-member): Tillåt prioritet 0 när man
   går med i nya möten.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-is-parsing med en
   let istället för med setq.
   d9e73728
  • David Byers's avatar
   Bugfixar · a0be27f8
   David Byers authored
   a0be27f8
 4. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 5. 27 Aug, 1996 1 commit
 6. 23 Aug, 1996 1 commit
 7. 14 Aug, 1996 3 commits
 8. 10 Aug, 1996 2 commits
 9. 09 Aug, 1996 1 commit
 10. 07 Aug, 1996 1 commit
 11. 05 Aug, 1996 1 commit
 12. 02 Aug, 1996 3 commits
 13. 01 Aug, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
  • David Kågedal's avatar
 14. 27 Jul, 1996 2 commits
 15. 25 Jul, 1996 1 commit
 16. 23 Jul, 1996 1 commit
 17. 18 Jul, 1996 1 commit
 18. 17 Jul, 1996 1 commit
 19. 09 Jul, 1996 1 commit
 20. 04 Jul, 1996 1 commit
 21. 23 Jun, 1996 1 commit
 22. 12 Jun, 1996 1 commit
 23. 06 Jun, 1996 1 commit
 24. 20 May, 1996 1 commit
 25. 08 May, 1996 1 commit
 26. 07 May, 1996 2 commits
 27. 06 May, 1996 1 commit
 28. 05 May, 1996 1 commit
 29. 03 May, 1996 1 commit
 30. 02 May, 1996 2 commits