1. 17 Aug, 2000 1 commit
 2. 16 Aug, 2000 5 commits
 3. 15 Aug, 2000 3 commits
 4. 14 Aug, 2000 1 commit
  • David Byers's avatar
   Initiate-funktionerna returnerar ref-no för anropet. · eae5f150
   David Byers authored
   Det går att stoppa serveranrop som ligger på kö.
   kom-list-created-confs stoppar uteliggande anrop om man trycker C-g
   kom-list-created-confs går att avbryta och ger lite mer ledtexter.
   Lista möten och lista organisatörsskap tittat på kom-allow-incompleteness och lyskom-membership-is-read.
   Completion fungerar i icke-MULE Gnu Emacs 20.x (förhoppningsvis slutar inget annat att fungera).
   eae5f150
 5. 11 Aug, 2000 5 commits
 6. 10 Aug, 2000 2 commits
 7. 30 Jul, 2000 1 commit
 8. 29 Jul, 2000 1 commit
 9. 28 Jul, 2000 4 commits
 10. 24 Jul, 2000 1 commit
 11. 05 Jul, 2000 2 commits
 12. 03 Jul, 2000 2 commits
 13. 28 Jun, 2000 1 commit
 14. 14 Jun, 2000 1 commit
 15. 11 Jun, 2000 4 commits
 16. 10 Jun, 2000 2 commits
 17. 06 Jun, 2000 1 commit
 18. 05 Jun, 2000 2 commits
 19. 04 Jun, 2000 1 commit