1. 03 Sep, 1996 1 commit
 2. 28 Aug, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * commands2.el (lyskom-memb-received-1,lyskom-memb-received): · ad6fd53e
   David Kågedal authored
   Försök inte hämta för stora mappar.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Sätt inhibit-read-only.
   
   * startup.el (lyskom): Använd lyskom-insert istället för insert.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Använd inhibit-read-only istället
   för buffer-read-only.
   ad6fd53e
 3. 27 Aug, 1996 1 commit
 4. 23 Aug, 1996 1 commit
 5. 14 Aug, 1996 3 commits
 6. 10 Aug, 1996 2 commits
 7. 09 Aug, 1996 1 commit
 8. 07 Aug, 1996 1 commit
 9. 05 Aug, 1996 1 commit
 10. 02 Aug, 1996 3 commits
 11. 01 Aug, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
  • David Kågedal's avatar
 12. 27 Jul, 1996 2 commits
 13. 25 Jul, 1996 1 commit
 14. 23 Jul, 1996 1 commit
 15. 18 Jul, 1996 1 commit
 16. 17 Jul, 1996 1 commit
 17. 09 Jul, 1996 1 commit
 18. 04 Jul, 1996 1 commit
 19. 23 Jun, 1996 1 commit
 20. 12 Jun, 1996 1 commit
 21. 06 Jun, 1996 1 commit
 22. 20 May, 1996 1 commit
 23. 08 May, 1996 1 commit
 24. 07 May, 1996 2 commits
 25. 06 May, 1996 1 commit
 26. 05 May, 1996 1 commit
 27. 03 May, 1996 1 commit
 28. 02 May, 1996 2 commits
 29. 01 May, 1996 1 commit
 30. 29 Apr, 1996 2 commits