1. 10 Aug, 1996 1 commit
 2. 09 Aug, 1996 3 commits
 3. 08 Aug, 1996 1 commit
 4. 07 Aug, 1996 5 commits
 5. 06 Aug, 1996 1 commit
 6. 05 Aug, 1996 1 commit
 7. 02 Aug, 1996 5 commits
 8. 01 Aug, 1996 2 commits
  • David Kågedal's avatar
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Ersatte · bf1d5799
   David Kågedal authored
   lyskom-print-prompt, och fick en omskrivning, så att den inte
   uppdaterar prompten om det inte behövs.
   (lyskom-start-of-command): Justerad därefter.
   (lyskom-end-of-command): Dito.
   
   * vars.el.in (lyskom-current-prompt): Ersatte lyskom-no-prompt.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad
   därefter.
   
   * startup.el (lyskom-clear-vars): Dito.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-update-prompt): Bytte namn från
   lyskom-print-prompt.
   (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Justerad därefter.
   
   * async.el (lyskom-default-new-text-hook): Ta inte bort
   prompten. Låt lyskom-update-prompt göra det själv istället.
   bf1d5799
  • David Kågedal's avatar
 9. 31 Jul, 1996 5 commits
 10. 29 Jul, 1996 6 commits
 11. 27 Jul, 1996 4 commits
 12. 25 Jul, 1996 6 commits