1. 11 Oct, 1996 1 commit
 2. 10 Oct, 1996 1 commit
 3. 09 Oct, 1996 1 commit
 4. 08 Oct, 1996 22 commits
 5. 06 Oct, 1996 3 commits
 6. 05 Oct, 1996 1 commit
  • David Kågedal's avatar
   * prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Gör inte om · 8f2b0099
   David Kågedal authored
   vektorn till en lista i onödan.
   (lyskom-prefetch-one-request): Skicka first-local oförändrat. Den
   gjorde detta två gånger, vilket gjorde att man förlorade hälften
   av de lokala textnumren.
   
   * view-text.el (lyskom-view-text): Använd en marker för att sätta
   kom-first-line-face korrekt när kom-max-buffer-size används.
   
   * lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Sätt inhibit-read-only.
   8f2b0099
 7. 03 Oct, 1996 5 commits
 8. 02 Oct, 1996 3 commits
 9. 30 Sep, 1996 1 commit
 10. 29 Sep, 1996 2 commits